Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSHOITOON OHJAAMINEN Käynti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSHOITOON OHJAAMINEN Käynti"— Esityksen transkriptio:

1 PERUSTURVAKESKUKSEN TOIMINTAMALLI VARHAISVAIHEEN PÄIHDE- ja MIELENTERVEYSTYÖHÖN
PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSHOITOON OHJAAMINEN Käynti (käyntisyy mikä tahansa) PUHEEKSIOTTO työntekijän, asiakkaan, läheisen huoli asia otetaan puheeksi asiakas käynnillä jos ei huolta, asia OK jos huoli varataan asiakkaalle/ potilaalle uusi aika 2. Käynti KARTOITUS elämäntilanteen kartoitus päihde- ja mielenterveys-häiriöiden arviointi mahdollisten somaattisten sairauksien huomioon ottaminen yhteistyö läheisten ja palveluverkoston kanssa HOITO- TAI PALVELUSUUNNITELMAN LAATIMINEN käynti HOITO- TAI PALVELUSUUNNITELMAN TOTEUTUS hoito arviointi hoidon päättäminen tarvittaessa jatkohoitoon motivointi PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖSTÄ VASTAAVA SAIRAANHOITAJA tarvittaessa konsultointi tai mukana vastaanotolla

2 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHÄIRIÖIDEN VARHAINEN PUHEEKSIOTTO
• Miten olet jaksanut viime aikoina kotona, työssä, opinnoissa…? ( arjessa selviytyminen, toimintakyky ) • Millainen mielialasi on ollut viime aikoina? ( mielihyvän kokeminen ) • Miten olet nukkunut viime aikoina? ( unen häiriöt ) • Miten käytät alkoholia? ( kuinka usein, paljonko ) • Oletko käyttänyt muita päihteitä? ( lääkkeet, kannabis tai muut huumaavat aineet ) Tavoite: Asiakas kokee tulleensa kokonaisvaltaisesti kohdatuksi ja jatkossa asioista puhuminen on helpompaa ALKOHOLINKÄYTÖN RISKIRAJAT nainen 5 annosta kerralla tai 16 annosta viikossa mies 7 annosta kerralla tai 24 annosta viikossa yli 65 v 2 annosta kerralla tai 7 annosta viikossa Keskustelun sisältö, annetut ohjeet ja sovitut asiat kirjataan potilas- tai asiakaskertomukseen

3 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS-TYÖSTÄ VASTAAVA SAIRAANHOITAJA
ALKOHOLINKÄYTÖN ARVIOINTI, HOITO JA HOITOONOHJAUS AUDIT < 8 ➝ kohtuukäyttö riskirajat eivät ylity anna asiakkaalle myönteistä palautetta Tavoite: turvallinen alkoholin käyttö AUDIT: 8-19 ➝ varhainen riskikulutus ja haitallinen käyttö Kysy asiakkaalta hänen omaa haluaan alkoholinkäytön muutokseen ➝ Halu muutokseen: keskustele alkoholinkäytön riskeistä tue muutokseen pohdi asiakkaan kanssa ”Mikä olisi hyvä alkoholinkäytön vähentämistavoite?” anna kirjallista materiaalia Kytke seuraava keskustelu perussairauden hoidon yhteyteen tai sovi erillinen kontrollikäynti. Tavoite: alkoholinkäytön vähentäminen Epäröinti tai haluttomuus muutokseen kerro riskirajojen ylittymisestä perussairauden hoito ja uusi keskustelu alkoholinkäytöstä esim. seuraavalla käynnillä pohdi asiakkaan kanssa ”Miten voit ehkäistä alkoholin haittavaikutuksia?” Tavoite: alkoholinkäytön riskien tunnistaminen AUDIT ➝ kehittyvä alkoholiriippuvuus Kysy asiakkaalta hänen omaa haluaan alkoholinkäytön muutokseen terveyskeskuksessa keskustelu perussairauden ohella, laboratoriokokeet harkinnan mukaan motivointi hoitoon konsultointi ja/tai ohjaus erityispalveluihin Tavoite: motivointi ja ohjaus päihdehoitoon PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS-TYÖSTÄ VASTAAVA SAIRAANHOITAJA konsultointi esim. Sastamalan päihdeklinikka, päihdepsykiatrian poliklinikka vastaanotto 1-3 kertaa päihteidenkäytön tarkentaminen sosiaalisen tilanteen kartoitus/ sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja hoitosuunnitelman laadinta, toteuttaminen ja seuranta yhdessä lääkärin, sairaan-/terveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän/ -ohjaajan kanssa Tavoite: matala kynnys ja nopea reagointi, henkilö- kunnan päihdeosaamisen tukeminen AUDIT- KYSELY TAI HAASTATTELU (pisteet tai haastattelu kirjataan potilas-/ asiakaskertomukseen)

4 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS-TYÖSTÄ VASTAAVA SAIRAANHOITAJA
MIELENTERVEYSHÄIRIÖIDEN ARVIOINTI, HOITO JA HOITOONOHJAUS ARVIOINTIKYSYMYKSET Miten jaksat? (koti, työ, koulu) Onko itselläsi tai läheiselläsi huolia? Oletko aiemmin ollut vastaavassa elämäntilanteessa? Miten syöt? Miten nukut? Miten pidät huolta itsestäsi? Pelottaako sinua jokin? Kohtaatko väkivaltaa? Mihin asioihin tarvitset apua? Keneltä saat apua? Millainen on mielialasi nyt asteikolla 1 (huono) – 10 (hyvä)? Onko läheisesi sinusta huolissaan, onko käytöksesi heidän mielestään muuttunut? Oletko kuullut, nähnyt tai kokenut viimeaikoina jotain epätavallista? Onko sinulla itsetuhoisia ajatuksia? Lähde: Mielenterveysongelman päivystysarvioinnista muokattu avaa?p_artikkeli=lhk01381 ELÄMÄNTILANTEEN KRIISIT kuuntele, keskustele ja jäsennä tilannetta. huomioi potilaan ja läheisten voimavarat sekä avuntarve anna tarvittaessa tietoa eri toimijoista ja näiden tarjoamista palveluista. (kolmas sektori, vertaistuki ) Tavoite: nopea avunsaanti ja mielenterveyden tukeminen PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS-TYÖSTÄ VASTAAVA SAIRAANHOITAJA työskentely yhteistyössä lääkärin sekä sosiaalityöntekijän kanssa konsultointi esim. tk:n psykologi, psykiatrian poliklinikka Tavoite: nopea reagointi ja avunsaanti, henkilökun- nan mielenterveystyön osaamisen tukeminen. Lievät ja keskivaikeat mielenterveyden häiriöt jatka tarkentavaa keskustelua käytä tarvittavia testejä, sulje pois somaattiset sairaudet (laboratoriokokeet) laadi hoitosuunnitelma, huomioi läheiset Tavoite: hoidon tarpeen tunnistaminen ja auttaminen perustason keinoin. Vaikeat ja psykoottistasoiset mielenterveyden häiriöt keskustele selkeästi ja rauhallisesti tilanteesta konsultoi ohjaa erityispalveluihin tee jatkohoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja läheisen kanssa Tavoite: hoidon tarpeen tarkentaminen ja ohjaaminen erityispalveluihin.


Lataa ppt "PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSHOITOON OHJAAMINEN Käynti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google