Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Bolognan prosessin tuomat haasteet AMK:lle vuoteen 2020 Opettamisesta osaamiseen – kehittämisohjelman avausseminaari Metropolia Ammattikorkeakoulu, 21.9.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Bolognan prosessin tuomat haasteet AMK:lle vuoteen 2020 Opettamisesta osaamiseen – kehittämisohjelman avausseminaari Metropolia Ammattikorkeakoulu, 21.9.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Bolognan prosessin tuomat haasteet AMK:lle vuoteen 2020 Opettamisesta osaamiseen – kehittämisohjelman avausseminaari Metropolia Ammattikorkeakoulu, 21.9.2009 Birgitta Vuorinen

2 2 LEUVENIN KOMMUNIKEA •prosessia jatketaan vuoteen 2020 •ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) •seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman vuosille 2010-2012 •puheenjohtajuus EU-puheenjohtajamaalla, varapuheenjohtajuus kiertää muilla mailla •alkuperäiset tavoitteet saavutettava, vaatii sitoutumista •tilannekatsaus-raportointia kehitetään edelleen, stocktaking-raportoinnissa ja osallistuvien organisaatioiden raporteissa kehitetään erityisesti tilasto- ja tunnuslukutarkastelua •sosiaalisen ulottuvuuden raportointia kehitettävä •painopisteet kommunikeassa

3 3 BOLOGNA POLICY FORUM •46+15 maata •motiivit: liikkuvuuden edistäminen, yleinen kiinnostus Bolognan prosessia kohtaan (yhteistyö, jäsenyys, tarkkailijajäsenyys), kilpailu kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla =>Bologna-brändäys •yhteistyön tavoitteet julkilausumassa: yhteiset ministerikokoukset ja seminaarit (esim. laadunvarmistus)

4 4 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE Sosiaalinen ulottuvuus -Korkeakoulujen opiskelijoiden tulisi heijastaa Euroopan väestön moninaisuutta -Edistetään aliedustettujen opiskelijaryhmien mahdollisuuksia päästä korkeakoulutukseen -Edellytykset myös opintojen loppuun saattamiselle  oppimisympäristöjen kehittäminen  taloudellisten edellytysten parantaminen  jäsenmaiden omien tavoitteiden asettaminen aliedustettujen ryhmien osallistumisen laajentamiseksi

5 5 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE - sosiaalinen ulottuvuus... Toimenpiteitä Suomessa: -Ehdotukset opintotukijärjestelmän rakenteelliseksi uudistamiseksi tehdään vuoden 2009 loppuun mennessä. Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita päätoimiseen opiskeluun. -Selvitetty perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa -Osallistutaan Eurostudent-tutkimukseen -Lisätään maahanmuuttajille suunnattua ammattikorkeakoulu-opintoihin valmentavaa koulutusta. -Maahanmuuttajataustaisille: kotimaisten kielten ja kulttuurin opetuksen kehittäminen, avoimen korkeakouluopetuksen hyödyntäminen, tiedottamista korkeakouluopinnoista lisätään -opiskelijavalintojen kehittäminen

6 6 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE... Elinikäinen oppiminen -Tutkinnot myös joustavien opintopolkujen kautta (ml. osa-aikaiset opinnot) -Elinikäisen oppimisen politiikan toteuttamiseen julkishallinnon, korkeakoulujen, opiskelijoiden, työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö -Perusperiaatteet ja toimintatavat aiemmin opitun tunnustamiseksi riippumatta osaamisen hankkimisen tavasta -Kansalliset tutkintojen viitekehykset vuoteen 2012 mennessä

7 7 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE - elinikäinen oppiminen... Toimenpiteitä Suomessa: -Kansallisen tutkintojen viitekehyksen toimeenpano, OPM:n työryhmän ehdotus Kansallisesta tutkintojen viitekehyksestä luovutettiin ministerille 20.8.2009 -Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvien käytäntöjen kehittäminen korkeakouluissa, rehtorineuvostojen suositusten toimeenpano -Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (AKKU) toimeenpano -ESR-hankkeet

8 8 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE... Työllistettävyys -Hallitusten, työmarkkinaosapuolten, korkeakoulujen ja opiskelijoiden yhteistyön tiivistäminen -Ura- ja rekrytointiohjauksen kehittäminen -Työharjoittelun ja työssäoppimisen sisällyttäminen tutkinto-ohjelmiin Toimenpiteitä Suomessa -ESR-ohjelmasta tuetaan mm. harjoittelun ja ohjauksen kehittämishankkeita -Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistäminen

9 9 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE... Kansainvälinen avoimuus -Euroopan korkeakoulujen tulisi edelleen kansainvälistää toimintojaan -Euroopan korkeakoulujen vetovoiman ja avoimuuden vahvistaminen yhteiseurooppalaisin toimin -Vuoropuheluun ja kumppanuuteen perustuva yhteistyö maailman muiden alueiden kanssa -Rajat ylittävän koulutuksen tulisi noudattaa eurooppalaisia laadunvarmistusstandardeja ja suuntaviivoja Toimenpiteitä Suomessa: -Kv-strategian toimeenpano -Laaditaan (korkeakoulut, KKA, OPH ja CIMO) Unescon ja OECD:n suuntaviivojen pohjalta rajat ylittävän korkeakoulutuksen laatusuositukset suomalaisille toimijoille vuoteen 2010 mennessä

10 10 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE... Liikkuvuus -Liikkuvuus Euroopan korkeakoulutusalueen tunnusmerkiksi -Vuonna 2020 vähintään 20% Euroopan korkeakoulutusalueelta valmistuneista on opiskellut tai harjoitellut ulkomailla -Mahdollisuus opiskelijoiden liikkuvuuteen sisällytetään koulutusohjelmien rakenteisiin kaikilla kolmella syklillä -Liikkuvuutta edistävien politiikkojen toimeenpano (rahoitus, tutkintojen ja opintosuoritusten tunnustaminen, maahantulo- ja viisumisäädökset jne.) -Urarakenteiden muuttaminen opettajien ja nuorten tutkijoiden liikkuvuutta tukeviksi

11 11 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE - Liikkuvuus... Toimenpiteitä Suomessa Kv-strategian toimeenpano, esim.: -Määrälliset tavoitteet liikkuvuudelle kv-strategiassa ja korkeakoulujen ohjauksessa -Korkeakoulut yhdenmukaistavat osaamisen tunnustamiskäytännöt niin, että ne ovat selvät ja yhdenmukaiset sekä kotimaisille että ulkomaisille opiskelijoille. -Korkeakoulut sisällyttävät kaikkiin tutkintoihin kansainvälistymistä tukevan osion. Sen toteutuksesta sovitaan henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa -Viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä esim. maahantuloon liittyvissä kysymyksissä

12 12 PAINOPISTEET SEURAAVALLE VUOSIKYMMENELLE... Läpinäkyvyyttä lisäävät työkalut -Meneillään useita hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää Euroopan korkeakouluja koskevia tietoja vertailtavaan muotoon (luokittelut, vertailut ja rankingit) -Läpinäkyvyyttä lisääviä työkaluja seurataan -Työkalujen tulee liittyä läheisesti mm. laadunvarmistukseen, asianmukaisiin mittareihin ja kuvata korkeakoulujen erilaisia profiileja Rahoitus -Kiinnitetään enemmän huomiota uusien ja monipuolisten rahoituslähteiden ja –tapojen löytämiseen


Lataa ppt "Bolognan prosessin tuomat haasteet AMK:lle vuoteen 2020 Opettamisesta osaamiseen – kehittämisohjelman avausseminaari Metropolia Ammattikorkeakoulu, 21.9.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google