Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaava-hanke Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaava-hanke Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi"— Esityksen transkriptio:

1 Osaava-hanke Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi
OSAAVAT OPET Osaava-hanke Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi

2 Osaava-ohjelman esittely
Osaavat opet –verkostohanke on osa valtakunnallista Osaava-ohjelmaa

3 KOHDERYHMÄT Työyhteisöt yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioissa Henkilöt, jotka työskentelevät opetustoimessa Erityiset kohderyhmät Pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat Yli 55-vuotiaat opettajat Henkilöt, jotka viime vuosina ovat osallistuneet vain vähän / ei ollenkaan täydennyskoulutukseen Toiminta täytyy olla suunnattu laajemmalle kuin vain yhden kunnan / kaupungin tai yhden koulutuksen ylläpitäjän / koulutuskuntayhtymän henkilöstölle. Täydennyskoulutus on osallistujille maksutonta

4 TAVOITTEET Osaamisen kehittämistä palvelevien rakenteiden ja suunnitelmallisen toiminnan luominen ja vahvistaminen osaamisen kehittämisen mallit ja toimintasuunnitelmat, jotka laaditaan paikallisesti ja tarvelähtöisesti osaamistarvekartoitukset paikalliset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat Täydennyskoulutuksen järjestäminen yhteisesti verkoston henkilöstölle: (Perus)opetuksen laatu ja työelämävastaavuus Henkilöstön työhyvinvointi Henkilöstön tietoyhteiskuntaosaaminen

5 TAVOITTEET Haetaan uusia osaamisen kehittämisen tapoja ja malleja
Suunnittelussa huomioidaan henkilöstön, työyhteisön ja työnantajan tarpeet, ja ajankäyttö sovitaan organisaatiokohtaisesti. Työhön liittyvää ja työn ohella olevaa koulutusta, esim. opintovierailut, verkko-opiskelu, video-/ audiovälitteinen koulutus, osa-aikaisen opiskelun mahd. mallit, työn ja koulutuksen vuorottelu, vertaismentorointi, vertaisoppiminen, työskentelyn seuraaminen toisessa työyhteisössä, myös perinteisemmät toteuttamistavat.

6 Osaavat opet -hankkeen sisältö:
Osaavat opet –hanke on opetusministeriön rahoittama ja käynnistämä Osaava –hanke opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Hankkeen toiminta-aika 2013 vuoden loppuun Valtionavustuksen suuruus e, kuntien omavastuuosuus 10% Tyrnävän kunta hallinnoi, koordinaattorina toimii Tarja Hietikko Hankkeen kotisivu

7 Hankkeen sisältö Toiminta, johon valtionavustus on myönnetty AVI:n päätöksellä verkoston yhteisen osaamisen kehittämisen toimintamallin suunnittelu osaamistarvekartoitusten tekeminen opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kustannukset

8 Ohjausryhmä: Ohjausryhmän jäsenet ovat kuntien vastuuhenkilöitä hankkeen toteuttamisessa kunnissa. He hoitavat hankkeen tiedonkulun kunnissa ja edustavat kuntaansa toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa Liminka: apulaisrehtorit Anne Peltokorpi ja Eeva-Liisa Röpelinen; Satu Savilaakso, erityisopettaja Lumijoki: Marjut Kanniainen tuntiopettaja; Anu Markuksela erityisluokanopettaja Muhos: Teija Alfthan, luokanopettaja; Sirpa Kortelainen, luokanopettaja Tyrnävä: Eija Määttä, varhaiskasvatusjohtaja, Jouni Kurkela, sivistysjohtaja (talous), Tarja Hietikko, erityisopettaja Utajärvi: yhtenäiskoulun rehtorit Tapani Blomster ja Erkki Väänänen

9 Syksyn 2012 aikataulu Vk 36 3.-10.9. Täydennyskoulutuskysely
kunnissa opetustoimen henkilöstölle Kuntien yhteinen veso-koulutuspäivä Aiheena työhyvinvointi ja työssä jak- saminen Osaamistarvekartoituksen koonti kyselyn ja muun materiaalin pohjalta. Kuntien yhteisen koulutustarjonnan suunnittelu vuodeksi 2013.

10 Kartoituksen tulokset
Yhteiset tulokset Kuntakohtaiset tulokset Nostetaan kunnissa esille ajankohtaisimmat koulutustarpeet yhteisen suunnittelun pohjaksi TVT-koulutuksen suunnittelu on aloitettu


Lataa ppt "Osaava-hanke Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google