Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillinen koulutus - järjestöt ja yhdistykset kansainvälistyminen – EU:n välineet SLGI-hanke Kim Smedslund 0210.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillinen koulutus - järjestöt ja yhdistykset kansainvälistyminen – EU:n välineet SLGI-hanke Kim Smedslund 0210."— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillinen koulutus - järjestöt ja yhdistykset kansainvälistyminen – EU:n välineet SLGI-hanke Kim Smedslund 0210

2 EU:n Leonardo da Vinci – ohjelma Ohjelman tavoitteet  Leonardo-ohjelman toiminnalliset tavoitteet tähtäävät liikkuvuuden laadun ja määrän lisäämiseen sekä ammatillisen koulutuksen parissa toimivien oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen yhteistyön edistämiseen Euroopassa.  Ohjelman tarkoituksena on helpottaa ammatillisen koulutuksen toimintatapojen kehittämisestä ja niiden siirtoa maasta toiseen.  Lisäksi ohjelman avulla halutaan lisätä tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttä ja tunnustamista.  Vieraiden kielten opiskelu ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien sisältöjen, opetusmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen kuuluvat myös Leonardo- ohjelman toiminnallisiin tavoitteisiin. Osallistuvat maat  Leonardo-ohjelmaan voivat osallistua EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norja, Islanti, Liechtenstein ja Turkki. Sveitsi osallistuu ohjelmaan vuodesta 2011 lähtien. Kroatia ja Makedonia osallistuvat rajoitetusti tiettyihin ohjelman toimintoihin hakukierroksella 2010. Kim Smedslund 0210

3 Leonardo – Kuka voi hakea? Kaikki ammatillisen koulutuksen kanssa tekemisissä olevat organisaatiot, mm:  ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta antavat oppilaitokset, yksityisen ja julkiset sektorin yritykset ja työnantajat, työ- ja elinkeinoelämän järjestöt (esim. työmarkkina- ja toimialajärjestöt ja kauppakamarit), elinikäiseen oppimiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja tarjoavat ammatillisen koulutuksen järjestelmistä ja toimintalinjoista vastaavat paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason toimijat, elinikäiseen oppimiseen liittyviä kysymyksiä tarkastelevat tutkimuslaitokset, voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt, korkeakoulut voivat osallistua myös Leonardo- ohjelmaan, mutta toimintojen on pääasiassa kohdistuttava ammatillisen perus-, aikuis- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen.  Suomen kansalaiset ja Suomessa opiskelevat, työskentelevät tai asuvat Suomessa.  Rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta.. Kim Smedslund 0210

4 Leonardo-hakijat  Leonardo-liikkuvuushankkeisiin voivat osallistua ammatilliset opiskelijat, työmarkkinoilla olevat henkilöt, opettajat, kouluttajat ja opinto-ohjaajat. Ulkomaille työssä oppimaan tai harjoitteluun voivat lähteä myös oppisopimusopiskelijat, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelevat ja vastavalmistuneet.  2. Työmarkkinoilla olevien henkilöiden ulkomaanharjoittelu (People in the labour market, PLM) Hankkeen kautta voivat liikkua työmarkkinoilla olevat henkilöt, mukaan lukien työttömät, työpajanuoret ja työvoimakoulutuksessa olevat, sekä korkeakouluista valmistuneet. a aikuiskoulutuksessa opiskelevat ja vastavalmistuneet.  Kumppanuushankkeita voivat hakea kaikki ammatillisen peruskoulutuksen tai ammatillisen täydennyskoulutuksen toimijat, kuten oppilaitokset, työpaikat, järjestöt, kauppakamarit tai liitot. Myös korkeakoulut voivat osallistua Leonardo-ohjelmaan, mutta toimintojen on kohdistuttava ammatillisen perus-, aikuis- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Kim Smedslund 0210

5 Työmarkkinoilla olevien henkilöiden ulkomaanharjoittelu  Hankkeen kautta voivat liikkua työmarkkinoilla olevat henkilöt, mukaan lukien työttömät, työpajanuoret ja työvoimakoulutuksessa olevat, sekä korkeakouluista valmistuneet. Ulkomaanjaksojen kesto vaihtelee 2-26 viikkoon.  Tukea voidaan myöntää sekä työharjoitteluun että koulutusjaksoihin. Osana Leonardo-hanketta osallistujille voidaan järjestää sekä ammatillista että kieli- ja kulttuurivalmennusta. Valmennus tapahtuu joko ennen vaihtoa koti- tai kohdemaassa ja/tai vaihdon aikana. Hankkeelle on voitu myöntää erillistä tukea tähän valmennukseen; summa on eritelty rahoitussopimuksessa. Kim Smedslund 0210

6 Opiskelijavaihto ja ulkomaan harjoittelu – Ammatillinen peruskoulutus  Kesto vaihtelee 2-39 viikkoon. Kahden viikon vaihdot on tarkoitettu ainoastaan erityisryhmille, muille vähimmäiskesto on 3 viikkoa. Työssäoppimista ja koulutusta yrityksissä+ oppilaitoksessa opiskelua.  Tavoitteena on, että Leonardo-vaihto olisi osa kotimaassa suoritettavaa tutkintoa, ja korvaisi joko työssäoppimista tai muita tutkintoon kuuluvia opintoja.  On suositeltavaa, että vaihtoon lähtijöille järjestetään kieli- ja kulttuurivalmennusta Hankkeelle on voitu myöntää sekä ammatilliseen että kieli- ja kulttuuri-valmennukseen erillistä tukea..  Ulkomaanjakso on osa suoritettavaa tutkintoa ja tähtää nuorten osaamisen ja työllistyvyyden parantamiseen. Myös aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus lähteä Leonardo-vaihtoon. Kim Smedslund 0210

7 Työmarkkinoilla olevien henkilöiden ulkomaanharjoittelu  Hankkeen kautta voivat liikkua työmarkkinoilla olevat henkilöt, mukaan lukien työttömät, työpajanuoret ja työvoimakoulutuksessa olevat, sekä korkeakouluista valmistuneet. Ulkomaanjaksojen kesto vaihtelee 2-26 viikkoon.  Tukea voidaan myöntää sekä työharjoitteluun että koulutusjaksoihin. Osana Leonardo-hanketta osallistujille voidaan järjestää sekä ammatillista että kieli- ja kulttuurivalmennusta. Valmennus tapahtuu joko ennen vaihtoa koti- tai kohdemaassa ja/tai vaihdon aikana. Hankkeelle on voitu myöntää erillistä tukea tähän valmennukseen; summa on eritelty rahoitussopimuksessa. Kim Smedslund 0210

8 Kumppanuushankkeet  Tuetaan verkostoitumista, vertaisoppimista sekä liikkuvuutta.  Tutustua muiden Euroopan maiden koulutukseen konkreettisen kehitettävän teeman ympäriltä.  Kumppanuushankkeet sisältävät sekä liikkuvuutta että pienimuotoista kehittämistoimintaa. Haku kerran vuodessa. Hakemus CIMOon  Tuloksena liikkuvuusjaksoja sekä konkreettinen lopputulos, esim. selvitys, raportti, verkkosivusto, seminaari, malli tai opas.  Hankkeiden kesto on aina 2 vuotta. Partneriryhmässä tulee olla vähintään 3 partneria kolmesta eri maasta. Rahoitus on maa- ja partnerikohtainen ja vaihtelee liikkuvuusmäärän mukaan. Suomessa hakukierroksella 2010 tuen määrä on 6000 - 20 000 €.  http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Leonardo+da+Vinci/hakuk ierros2010/KUHA_hakijanohje_2010_LdV.pdf http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Leonardo+da+Vinci/hakuk ierros2010/KUHA_hakijanohje_2010_LdV.pdf Kim Smedslund 0210

9 LEONARDO- valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarit  Uusien hankkeiden suunnittelu, yhteistyökumppaneihin tutustuminen tai kansallisen toimiston kontaktiseminaari. Kontaktiseminaareissa hanketta suunnittelevilla organisaatioilla on tilaisuus tutustua samasta teemasta kiinnostuneisiin partnereihin ja ideoida yhteistä hanketta. Kontaktiseminaareissa on yleensä noin 40-60 osallistujaa 15-20 maasta.  Tuki matka- ja oleskelukulujen kattamiseksi voi hakea apurahaa, joka myönnetään  Määritellä hankkeen tavoitteet ja työskentelytavat, sopia tehtävistä ja vastuualueista sekä laatia hankkeelle työsuunnitelma.  Kesto on 1-5 päivää. Kontaktiseminaarit 4-5 päivää.  http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/elinikainen- oppiminen/grundtvig/valm-vier-ja-kontaktiseminaarit.htx http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/elinikainen- oppiminen/grundtvig/valm-vier-ja-kontaktiseminaarit.htx Kim Smedslund 0210


Lataa ppt "Ammatillinen koulutus - järjestöt ja yhdistykset kansainvälistyminen – EU:n välineet SLGI-hanke Kim Smedslund 0210."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google