Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen arkkitehtuuripäivä Helsinki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen arkkitehtuuripäivä Helsinki"— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen arkkitehtuuripäivä 24.4.2012 Helsinki
Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet Tapani Kella Jyväskylän yliopisto

2 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 1
Oppiminen ja muutos Korkeakoulut oppimisen asiantuntijoina: Tutkimme ja opetamme luovuutta ja innovatiivisuutta Kuinka hyödynnämme tutkimustuloksia ja opetusta oman organisaatiomme toiminnassa? Valmistamme opiskelijoita jatkuvaan muutokseen ja lisääntyvään monimutkaisuuteen Miten valmiita olemme itse muuttumaan ja muuttamaan toimintaamme? Selviytymis- oppiminen Luova oppiminen Säilytä vanhat rutiinit Luo uutta Ref. Peter Senge, 1990 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 1

3 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 2
Muutoksen mahdollistajat ja estäjät Ihmiset =>Ankkurit, terveesti muutosvastarintaiset, kriitikot, läpimurtajat, kantajat, viimeistelijät, vastustajat Syyt =>Onko muutokselle tilaus? Arvot =>Mikä on meille tärkeää? Kulttuuri =>Miten kypsästi pystymme käsittelemään ja perustelemaan toimintamallejamme ja sen muutostarpeita? Ymmärtäminen =>Miksi muutos on välttämätön? (Ref. T. Erämetsä, 2003) Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 2

4 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 3
Muutos ja johtaminen Muutosprosessi Tiedon muutos asennemuutos yksilön käyttäytymisen muutos ryhmän käyttäytymisen muutos Tiedämmekö päämäärän? Paljonko tarvitsemme aikaa sen saavuttamiseen? Muutoksen tavoittelu vaatii Johtamista Oppimista (Ref. T. Erämetsä, 2003) Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 3

5 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 4
Muutosprosessin kulku Ajattelumallien muutoksen vaiheita Kognitiivinen vaihe laajeneva ajattelu Organisaation kriisiytyminen ristiriidat Uudet strategiat toimintamallien muuttumista Yhteisymmärrys uusista toimintamalleista Vakiintumisen vaihe tehokkuus ja tulokset paranevat Ref. Riitta Strömmer, 1999 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 4

6 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 5
Onnistuneen muutoksen elementtejä MUUTOS Kokemukset muutoksesta Tiedottaminen Osallistuminen Vaikuttaminen Motivaatio Riittävät resurssit: aika, tieto, osaaminen, fyysiset olosuhteet Eläminen muutoksessa Muutoksen vuorovaikutteinen johtaminen Odotukset muutoksesta ONNISTUNUT MUUTOS Ref. Anne Luomala, Muutosjohtamisen ABC, 2008 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 5

7 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 6
Ajattelu- ja kuvausmalli Miksi Periaatteet Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Mitä Strategia Tavoitteet Palvelut Sidosryhmät Käsitteistö Tietojärjestelmä-palvelut Teknologiakartta Miten Prosessikartta Prosessikuvaukset Tietomallit Loogiset tietovarannot Loogiset tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintatapa Millä Fyysiset tietovarannot Koodistot Järjestelmäsalkku Teknologiavalinnat Verkkokaavio Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Prosessit-tiedot Järjestelmät-prosessit Integraatiomalli Rajapinnat ja liittymät Palvelutasotavoitteet Kartturi 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 6

8 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 7
Ajattelu- ja kuvausmalli Miksi Periaatteet Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Mitä Strategia Tavoitteet Palvelut Sidosryhmät Käsitteistö Tietojärjestelmä-palvelut Teknologiakartta Miten Prosessikartta Prosessikuvaukset Tietomallit Loogiset tietovarannot Loogiset tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakomponentit Valvonta- ja hallintatapa Millä Fyysiset tietovarannot Koodistot Järjestelmäsalkku Teknologiavalinnat Verkkokaavio Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Prosessit-tiedot Järjestelmät-prosessit Integraatiomalli Rajapinnat ja liittymät Palvelutasotavoitteet Kartturi 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 7

9 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 8
Haasteellisia kysymyksiä Mikä on kokonaisarkkitehtuuri, uusi ”ismi” vai tietojärjestelmien elinkaaritaulukko? Eikös se ole niitä ICT-porukan juttuja? Eihän sillä vaan ole mitään tekemistä johtamismallin kanssa? Johtaako väline tai ajattelumalli korkeakoulua? Mitä uuden välineen tai ajattelumallin käyttöönotto maksaa? Mitä seuraa, jos emme ota käyttöön uutta välinettä tai ajattelumallia? Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 8

10 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet 24.4.2012 TK 9
Haasteellisia kysymyksiä Mitä hyötyä saamme uuden välineen tai ajattelumallin käytöstä? Koska tietohallintolaki ei velvoita yliopistoja, niin miksi muuttaa ajattelumallia tai välinettä tietohallinnon kehittämisessä? Toiminnan kehittämisessä on kysymys IT-palvelujen parantamisesta? Ei ryhdytä massiivisiin muutoksiin? Ei ryhdytä tuottamaan lukemattomia tarpeettomia dokumentteja? Meillä on jo laatujärjestelmä, eikö se riitä? Hankitaanko tässä taas jokin uusi järjestelmä? Milloin väline tai ajattelumalli on valmis? Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton haasteet TK 9

11 Haasteellisia kysymyksiä?
Kiitos


Lataa ppt "Korkeakoulujen arkkitehtuuripäivä Helsinki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google