Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen arkkitehtuurikehys - Kartturi Kartturi yleiskuva

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen arkkitehtuurikehys - Kartturi Kartturi yleiskuva"— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen arkkitehtuurikehys - Kartturi Kartturi 1.5 - yleiskuva
© 2006 Silver Planet Oy

2 Sisältö Lähtökohdat Kartturi 1.5 kehys Hallintamallin periaatteet
Yhteenveto kokonaisarkkitehtuurista

3 Sisältö Lähtökohdat

4 Arkkitehtuurimallin tausta
Hyödynnetään olemassa olevaa tausta-aineistoa Korkeakoulujen KA-työkalupakki Helsingin yliopiston arkkitehtuurikäsikirja Kuntasektorin arkkitehtuurimenetelmä Valtionhallinnon arkkitehtuurimenetelmä Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin JHS-suositusluonnos Kansainväliset arkkitehtuurikehykset: Togaf, IAF, Zachmann Korkeakoulujen arkkitehtuurimallin laatimisessa hyödynnetään kokemukset muiden mallien toimivuudesta käytännön kuvaus- ja mallinnusprojekteissa.

5 Sisältö Kartturi-malli 1.5

6 Kartturi-malli KA-kehys KA-hallinta- malli KA-kypsyys- tasomalli
jatkuva kehittäminen KA-hallinta- malli KA-kypsyys- tasomalli © 2010 Silver Planet Oy

7 Kartturi 1.5 vs. Kartturi 2.0 Kartturi-mallin tuotokset:
Kartturi-kehys (kattodokumentti. Tiivis versio 1.5, laajempi 2.0) Kartturi KA-kuvauspohjat (1.5, täsmentyy 2.0) Pikaohje (2.0) Kartturi-johtamismalli (2.0) Sisältää itse Kartturi-mallin jatkuvan kehittämisen periaatteet KA-kypsyystasomalli (1.5)

8 Kartturin erityispiirteet
Kartturi-mallissa kiinnitetään huomiota seuraaviin yleisten KA-mallien haasteisiin Sisältää suoraan erilaisiin johtamis- ja laatujärjestelmiin liitettävän arkkitehtuurin hallintamallin Hierarkinen malli – julkishallinto, hallinnonala, korkeakoulusektori, korkeakoulu Sisältää kattavat, integroidut kuvauspohjat, jotka on koeteltu aidoissa arkkitehtuurin kuvaus- ja kehittämisprojekteissa Sisältää käsikirjan, joka kokoaa mallin yhteen Sisältää soveltamisohjeet – mihin kuvauksia voidaan käyttää, mitä hyötyä ko. kuvauksesta on Sisältää arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomallin Sisältää ohjeen kokonaisarkkitehtuuritoiminnan käynnistämisen askelista

9 KA-kehyksen periaatteet
KA-kehys (menetelmä) jakaantuu kahteen osaan – näkökulmiin ja käsitteellisiin tasoihin Näkökulmat Toiminnan näkökulma Tiedon näkökulma Tietojärjestelmän näkökulma Teknologian näkökulma Käsitteelliset tasot Periaatteellinen (MIKSI, millä reunaehdoilla) Käsitteellinen taso (MITÄ) Looginen taso (MITEN) Fyysinen taso (MILLÄ)

10 Kartturi-kehys Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA
Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit (sis. lainsäädäntö) Rajaukset ja reunaehdot Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Strategia Käsitteistö Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakartta Toiminnan haasteet & tavoitteet Palvelut Sidosryhmät, roolit Looginen Taso - MITEN Prosessilista/kartta Tietomallit Looginen tietojärjestelmä- palveluiden jäsennys Teknologiakomponentit Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri Tietovirrat Järjestelmät-tietovarannot Prosessit-tiedot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Fyysinen Taso - MILLÄ Rajapinnat ja liittymät Teknologialinjaukset Fyysiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Koodistot, sanastot Palvelutasot

11 Vrt. JHS-suositus

12 Uusia pohjia Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA
Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit Rajaukset ja reunaehdot (sis. lainsäädäntö) Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Uusi KA-työkalupakille Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Uusi JHS:lle Käsitteellinen Taso - MITÄ Strategia Käsitteistö Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakartta Uusi molemmille Toiminnan haasteet & tavoitteet Palvelut Sidosryhmät, roolit Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Tietomallit Looginen tietojärjestelmä- palveluiden jäsennys Teknologiakomponentit Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri Tietovirrat Järjestelmät-tiedot Prosessit-tiedot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Fyysinen Taso - MILLÄ Rajapinnat ja liittymät Teknologialinjaukset Fyysiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Koodistot, sanastot Palvelutasot

13 Tavoitetila: kuvaamisjärjestys
1 Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit Rajaukset ja reunaehdot (sis. lainsäädäntö) Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Strategia Käsitteistö Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakartta Toiminnan haasteet & tavoitteet 2 Palvelut Sidosryhmät, roolit Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Tietomallit Looginen tietojärjestelmä- palveluiden jäsennys Teknologiakomponentit Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri 3 Tietovirrat Järjestelmät-tiedot Prosessit-tiedot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Fyysinen Taso - MILLÄ Rajapinnat ja liittymät Teknologialinjaukset 4 Fyysiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Koodistot, sanastot Palvelutasot

14 Nykytila: kuvaamisjärjestys
Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit Rajaukset ja reunaehdot (sis. lainsäädäntö) Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Strategia Käsitteistö Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiakartta Toiminnan haasteet & tavoitteet 3 Palvelut Sidosryhmät, roolit Looginen Taso - MITEN Prosessikartta Tietomallit Looginen tietojärjestelmä- palveluiden jäsennys Teknologiakomponentit Prosessikuvaukset Loogiset tietovarannot Valvonta- ja hallinta- arkkitehtuuri Tietovirrat 2 Järjestelmät-tiedot Prosessit-tiedot Järjestelmät-prosessit Integraatioperiaatteet Fyysinen Taso - MILLÄ Rajapinnat ja liittymät Teknologialinjaukset 1 Fyysiset tietovarannot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Koodistot, sanastot Palvelutasot

15 Esimerkki yksittäisen kuvauksen hyötytaulukosta
© 2010 Silver Planet Oy

16 Hallintamallin periaatteet
Sisältö Hallintamallin periaatteet

17 Arkkitehtuurinhallinta - pääprosessit
Toiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen Arkkitehtuurin johtaminen Arkkitehtuurin kehittäminen Arkkitehtuurin viestintä ja käytön varmistaminen Muutoksenhallinta KA-linjausten hyödyntäminen & noudattaminen, huomiointi hankkeissa

18 Arkkitehtuurinhallinta - hankenäkökulma
Arkkitehtuurin kehittämishanke Käyttöönoton ohjaus Arkkitehtuurin kehittämishanke Käyttöönoton ohjaus Arkkitehtuurin kehittämishanke Käyttöönoton ohjaus Viitearkkitehtuureja tulee hyödyntää ja noudattaa kaikissa hankkeissa ja versiopäivityksissä Osa arkkitehtuurikehittämisestä käynnistää itsenäisesti uusia hankkeita Käyttöönotto kestää periaatteessa niin kauan, kunnes ko. viitearkkitehtuuria noudatetaan kaikissa sen kattamissa organisaatiossa tai toiminnoissa Hanke / projekti / versiopäivitys Hanke / projekti / versiopäivitys Hanke / projekti / versiopäivitys Hanke / projekti / versiopäivitys Hanke / projekti / versiopäivitys Hanke / projekti / versiopäivitys Hanke / projekti / versiopäivitys Oman ja yhteisen arkkitehtuurin jatkuva arviointi ja kehittämisen suunnittelu

19 KA: Jatkuvan kehittämisen periaate
Toimi (ACT) Arkkitehtuurilinjausten muutoksenhallinta KA-toiminnan arvioinnin analyysi Raportteihin, mittareihin ja arviointituloksiin reagointi KA-kehittämispolun päivittäminen Suunnittele (PLAN) Strateginen ohjaus Resursointi ja organisointi Yhteistyön koordinointi Tavoitteiden määrittely - arkkitehtuurivisio Hallintamallin määrittely KA-kehittämispolun laatiminen Jatkuva kehittäminen Suunnittele Arvioi Toimi Toteuta Arvioi (CHECK) KA-toiminnan jatkuva arviointi ja raportointi KA-toiminnan mittareiden mittaus ja auditointi KA-kypsyystasomittaus Määritellyn KA-kehittämispolun läpiviennin seuranta ja ohjaus Toteuta (DO) Resurssien hallinta Osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen Arkkitehtuurikuvausten laatiminen - nykytilat ja tavoitetilat Arkkitehtuurin johtaminen Projektien tuki ja arviointi Sidosryhmäyhteistyö

20 Yhteenveto kokonaisarkkitehtuurista
Sisältö Yhteenveto kokonaisarkkitehtuurista

21 Yhteenveto: Mitä on kokonaisarkkitehtuuri
Kun joku puhuu kokonaisarkkitehtuurista (meillä on kokonaisarkkitehtuuri tms.), niin tällä voidaan tarkoittaa mitä tahansa seuraavista: Kokonaisarkkitehtuurin hallintaa organisaationa ja toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liitettynä prosessina Kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolkua ja siihen kuuluvien kehittämisprojektien johtamista ja kulkemista tätä kautta kohti määriteltyä arkkitehtuurivisiota Valitun kohdealueen nyky- tai tavoitetilan KA-menetelmän mukaisesti tehtyjä kuvauksia ja näistä johdettuja arkkitehtuurilinjauksia Jo kuvatun arkkitehtuurin tavoitetilan mukaisen/mukaisia toteutuksia Oikein hyödynnetty kokonaisarkkitehtuuri kattaa kaikki yllä listatut kohteet

22 Yhteenveto: Miksi juuri kokonaisarkkitehtuuri
Korkeakoulujen toiminta on tietotyötä: Kokonaisarkkitehtuuri on toistaiseksi ainoa toiminnan suunnittelun, johtamisen ja kuvaamisen kokonaisväline, jolla voidaan kattavasti varmistaa, että rakennettavat ICT-ratkaisut todella vastaavat toiminnan tarpeisiin Tarvitset kokonaisarkkitehtuurin osana toimintaa ja suunnittelua, jos tavoittelet seuraavaa: Haluat, että toteutettavat tekniset palvelut ovat hyödyllisiä ja palvelevat aitoja toiminnan tarpeita Haluat saada toiminnasta läpinäkyvää ja automatisoida sen rutiinitoimenpiteitä Toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisellä on kattava ja selkeästi dokumentoitu tavoitetila, jota kohti yksittäisillä kehittämisprojekteilla edetään Haluat välttää päällekkäisiä ratkaisuja ja olet kiinnostunut ICT-ratkaisujen kustannuksista Tietojen yhteiskäyttö ja tietosuoja ovat mielestäsi tärkeitä asioita Haluat välttää ICT-virheinvestointeja Haluat dokumentoida toimintaympäristösi kattavasti ja systemaattisesti

23 Miten lähteä kokonaisarkkitehtuurin tielle?
Merkitys ja suunnittelu Organisointi, periaatteet Kuvaaminen, oppiminen Jatkuva kehittäminen Tutustu KA-menetelmän dokumentteihin Arvioi KA-menetelmän ja –mallin hyödynnettävyyttä organisaatiossasi Kokeile, pilotoi Määritä pilotin pohjalta, miten kokonaisarkkitehtuuria sovelletaan organisaatiossasi Laadi kehittämissuunnitelma – tiekartta arkkitehtuurin kehittämiselle Organisoi arkkitehtuurityö – nimeä arkkitehtuurivastaava ja tarvittaessa arkkitehtuuri-ryhmä Kuvaa organisaatiosi arkkitehtuurin tavoitetilan periaatteellisen tason kuvaukset KA-menetelmän mukaan Laadi arkkitehtuurikuvauksia KA-menetelmällä Organisaation nykytila Organisaation tavoitetila Kohdearkkitehtuurit Kehitä arkkitehtuuri-osaamistasi Kehitä tietohallinnon ja johdon yhteistyötä Hallinnoi projekteja. Varmista, että niissä hyödynnetään KA-linjauksia ja menetelmiä Arvioi arkkitehtuurityötäsi Päivitä tiekarttaa ja arkkitehtuurin kehittämissuunnitelmaa aikaisempien saavutusten ja arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomallin pohjalta Vertaa edistymistäsi vertaisryhmiin


Lataa ppt "Korkeakoulujen arkkitehtuurikehys - Kartturi Kartturi yleiskuva"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google