Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys."— Esityksen transkriptio:

1 Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen väylä ammattitaitoon ja työelämään Mirva Kallio, Civita Plus oy Minna Arvonen, Pirkanmaan aikuisopisto

2 2007 Työelämän (viherala), hoito-organisaation ja koulutusorganisaation edustajat olivat koolla ja kehittämistarpeet kohtasivat: Syntyi mieluisa kehittämisidea…  2008 Mieluisa-hanke •Tavoite edistää ammatillisella koulutuksella mielenterveys-kuntoutujien paluuta työelämään. ”Luodaan kuntouttavan ammatillisen koulutuksen malli palvelukokonaisuudeksi, jossa ammatillinen koulutus, hoito/kuntoutuminen, viherympäristöjen hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen sekä kuntoutujien työllistymisen edistäminen niveltyvät toisiinsa ”. Toteuttajana on Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto, kehitysyhtiö Verte Oy ja kotityöpalveluyritys Civita Plus Oy. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pirkanmaan ely-keskus. Hanke toteutuu ajalla 1.6. 2008-31.10.2013. lähtökohdista:

3 Luodaan kuntoutujien sekä työelämän-, kuntoutus- ja koulutusalan edustajien kanssa toimimalla mielenterveyskuntoutujille soveltuva kuntouttavan ammatillisen koulutuksen malli, toimintakäytäntöjä ja opetusmenetelmiä sekä toimijaverkosto. •Toimijalähtöinen kehittäminen: onnistuneet polut ja pudokkaat yhdessä Toimintamallia kehitettiin ja toteutettiin ensimmäisenä puistopuutarhurin ammattitutkinnon koulutuksen yhteydessä (2008-2011). Vuodesta 2011 alkaen koulutusalana on pihan-, puutarhan- ja viheralueiden hoito. Valittavana kaksi ammattitutkintoa: Puistopuutarhurin- tai kotityöpalvelujen ammattitutkinto. Mieluisa on muotoutunut koulutus- ja työpolkumalliksi, jossa tutkintoon valmistava koulutus koostuu oppilaitoksen, kuntoutussektorin työtoiminnan sekä yksityisen (sosiaalisen) yrityksen ja työelämän yhteistyöstä. Mieluisa-hankkeen •Matala kynnys aloittaa (kuntoutus+opiskelu), pidennetty/laajennettu työvaltainen opiskelu, joustavat ja tuetut oppimisympäristöt, oikeat työkohteet ja työelämän pelisäännöt, tavoitteena työllistyminen •Tiivis työelämäyhteistyö, vaihtoehtoisia työn tekemisen malleja, tukea ja koulutusta työyhteisöille •Pienryhmäopiskelu, henkilökohtainen tuki (verkosto), vaihtoehtoiset oppimismenetelmät tavoitteista:

4 • Epävirallisesti hankitun osaamisen hyödyntäminen • Toiminnallinen työ/tutkinto, viherala • Puistopuutarhurista  kotityöpalveluihin (- -> puistopuutarhuri) – Työllistymismahdollisuudet, laaja-alainen osaaminen - osatutkinnot • Kuntoutujaryhmästä  integroituun opetukseen – Lisänä tehostettu henkilökohtainen ohjaus ja pienryhmäohjaus sekä opiskelua tukevan hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen) • Oppilaitos-yritysyhteistyö (sosiaalinen yritys) – Keikkatyömalli, voimavaralähtöinen työn räätälöinti, oikeat työkohteet, pitkäkestoinen ohjaus, orientoivat jaksot/työpajat-opinnollistaminen, avoimille työmarkkinoille ohjaus • Toiminta Pirkanmaan alueella  tavoite laajemmin sovellettava malli – Hankkeessa ollut mukana n. 60 alueella toimivaa yhteistyökumppania: yrityksiä, työpaikkoja, hoito-, kuntoutus ja koulutussektorin toimijaa. – Kuntoutujia 26 (+ 3 lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistunutta) mallin keskeisiä periaatteita:

5 •Pihlajarinne Oy:n ja Mieluisa-hankkeen yhteistyö alkoi syksyllä 2009. •Uuden yrityksen idea syntyi keväällä 2010. Halusimme yrityksen jonka liiketoiminta keskittyy toteuttamaan yhteiskunnallista hyvää. •Civita Plus Oy perustettiin lokakuussa 2010. Liiketoimintamalli oli todettu kannattavaksi Pihlajarinteessä tehdyn kokeilun aikana. Uusi palvelukonsepti yksityisille kuluttajille valjastettiin sosiaalisin arvoin toimivan yrityksen käyttöön.

6 •Otettiin huomioon niin kuntoutujatyöntekijöiden, yrityksen kuin asiakaskunnankin tarpeet •Kokemuksien ja palautteiden kautta syntyi kokeiluun soveltuva malli. Käytäntöjä muovataan edelleen palautteiden ja arvioinnin perusteella. •Syksyllä 2010 käytännöt olivat niin vahvalla pohjalla, että Civita Plus Oy perustettiin jatkamaan kuntoutujien työmahdollisuuksien, työllistymisen ja keikkatyömallin kehitystyötä.

7 •Työelämäkokemuksen tarjoaminen (koulutukseen orientoivat jaksot) •Harjoittelupaikkojen järjestäminen •Kuntoutussektorin työpajatoiminnan opinnollistamiseen osallistuminen, yhteisten käytäntöjen ja yhteisen toiminta-alueen kehittäminen •Työpaikalla tapahtuva ohjaaminen •Aikuisten näyttötutkinnot: tutkintotilaisuuksiin valmentaminen, näyttömallin kehittäminen kuntoutujille (näyttötutkintomestari-koulutuksen kautta) •Yhteistyöverkoston kehittäminen

8 •Oppilaiden avoimille työmarkkinoille siirtymisen tukeminen; laajan yhteistyöverkoston luominen, joka toimii työllistymisen väylänä. •Kuntoutujille soveltuvan näyttötutkinto mallin kehittäminen. •Sosiaalisen yrityksen toimintamallien kehittäminen ja niiden juurruttaminen.

9 Kiitos mielenkiinnostanne!


Lataa ppt "Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google