Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkielman kirjoittaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkielman kirjoittaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkielman kirjoittaminen
Ihminen ääriolosuhteissa -hanke 2013 TNO/ Viksu-kilpailun ohjeita mukaillen:

2 Tutkielman tekemisen vaiheet
1. Tutkimusaiheen valinta 2. Tutkimuskysymyksen rajaaminen 3. Tutkimussuunnitelman laatiminen 4. Tutkimuksen toteutus Aineiston hankkiminen ja analysoiminen 5. Tutkielman kirjoittaminen

3 Viksu-tutkielman pääosat
1. Kansilehti 2. Tiivistelmä (n. 150–200 sanaa) 3. Sisällysluettelo 4. Johdanto 5. Aineisto ja menetelmät 6. Tulokset 7. Tulosten tarkastelu 8. Lähdeluettelo 9. Liitteet

4 Elämää pimeydessä Kaamoksen vaikutus ihmisen mielenterveyteen
Tuija Tutkija Martinlaakson lukio Psykologia Kansilehti Esimerkki:

5 Tiivistelmä Tiivistelmä on itsenäinen, korkeintaan sivun mittainen tutkielman osa. Siinä ei ole lähdeviittauksia. tutkielman aihe mitä tutkittiin ja miksi tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymys aineiston esitteleminen tutkimusmenetelmät keskeiset tutkimustulokset tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset pitäisikö jotain asiaa tutkia lisää

6 Sisällysluettelo Sisällys paljastaa tutkimuksen juonen ja logiikan.
Ilmoita sisällysluettelossa lukujen otsikot ja alaotsikot sekä niiden alkamissivut. Varmista, että otsikot ovat täsmälleen samat kuin tekstissä. Harjoittele automaattista sisällysluettelon luomista! Kurkkaa:

7 Johdanto Johdanto herättää lukijan mielenkiinnon ja antaa alustavat tiedot käsiteltävästä aiheesta. Johdantoon kuuluvat esimerkiksi perustelut tutkimuksen tarpeellisuudesta tiivis yhteenveto tiedoista, jotka ovat tutkimuksen pohjana tutkielman tarkoitus ja sisältö yleisesti

8 Aineisto ja menetelmät
Kerro, kuinka tutkimus on tehty: mitä aineistoa on käytetty ja miksi juuri sitä, kuinka paljon aineistoa on ja miltä ajalta se on. Aineiston hankinnassa käytetyt menetelmät ja muut tutkimusmenetelmät kuvataan. Kuvauksen pitäisi olla niin tarkka, että tutkimus on mahdollista toistaa sen perusteella. Mahdolliset tutkimuspisteet ja näytteenottopaikat merkitään karttaan.

9 Tulokset Jäsennä tarkastelu keskeisimpien tulosten ympärille.
Hyödynnä taulukoita, kaavioita ja piirroksia, jos ne auttavat selkiyttämään tuloksiasi. Taulukot ja kuvat numeroidaan juoksevasti ja niille annetaan nimet/kuvatekstit. Taulukon rivit ja sarakkeet otsikoidaan.

10 Tulosten tarkastelu Kertaa tutkimuksen tavoite ja totea lyhyesti tärkeimmät tulokset. Vertaa tuloksia teoriaan (kirjallisuus). Arvioi, miten onnistuit ratkaisemaan tutkimusongelmasi. Totea, mitä puutteita menetelmissä ja aineistossa oli ja voidaanko tuloksia yleistää Kerro, mitä hyötyä tuloksista on, mihin niitä voidaan käyttää ja millaisia jatkotutkimuksia aihe vaatisi.

11 Lähdeluettelo Kirjaa lähdeluetteloon kaikki käyttämäsi lähteet:
kirjat lehtiartikkelit esitteet ja muut kirjalliset lähteet Internet-aineistot henkilökohtaiset kommentit Lähteet järjestetään kirjoittajan sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Lähdeviittausten ja lähdeluettelon pitää olla yhteneväiset

12 Lähdeluetteloon tarvittavia tietoja
Tekijän tai toimittajan nimi Julkaisuvuosi Teoksen tai artikkelin nimi Suomentaja Painos Julkaisija (teoksen kustantaja, verkkosivun julkaisija) Julkaisupaikka (kustantajan kotipaikka) Sarjajulkaisun tai lehden nimi, vuosikerran numero ja lehden numero Sivut, joilla artikkeli on toimitetussa teoksessa tai lehdessä Konferenssin nimi, paikka ja aika Verkkosivun päivitysajankohta, www-osoite, lukemispäivämäärä

13 Esimerkkejä lähdeviittauksista
Jyrkiäinen, J., Luostarinen, H. & Nieminen, H Opasta, kärsi ja unhoita. Avuksi tutkielman kirjoittajalle. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Tampere. Karjalainen, J Sarjakuvat muovasivat muumin. Helsingin Sanomat , B 7. Sonkkila, T Yliopistojen elektronisen julkaisemisen kartoitus. FinnELib, Helsinki. Saatavilla www-muodossa: (Luettu ) Viksun sivuilla:

14 Lähdeviitteiden lisääminen tekstiin
Lähdeviitteet sijoitetaan tekstiin sulkeissa: --- (Hirsjärvi ym. 2004) Kirjoittajaan voi myös viitata omassa tekstissä: --- kuten Hirsjärvi ym. (2004) toteavat ---. Mitä eroa näillä lähdeviitteillä on? --- (Hirsjärvi ym. 2004) (Hirsjärvi ym )

15 Liitteet Liitteet sijoitetaan tutkielman loppuun.
Liitteisiin voi laittaa esimerkiksi käytetyn kyselylomakkeen tai isoja taulukoita tai kuvia. Liitteet numeroidaan siinä järjestyksessä, kun niihin viitataan tekstissä: Liite 1 Liite 2 Liite 3

16 Linkkejä Viksu -tutkielmiin
Historiallinen tapaustutkimus: Biologinen tutkimus: Uskontofilosofinen työ: Linkkejä Viksu -tutkielmiin


Lataa ppt "Tutkielman kirjoittaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google