Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaisa Koskinen Gradunteon eväät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaisa Koskinen Gradunteon eväät"— Esityksen transkriptio:

1 Kaisa Koskinen Gradunteon eväät 17.9.2009
Gradun rakentaminen Kaisa Koskinen Gradunteon eväät

2 Gradun perusrakenne kansilehti 1 sivu tiivistelmäsivu 1 sivu
sisällysluettelo 1 sivu johdanto n. 5 sivua teoreettinen tausta n. 15 sivua tutkimuskysymys ja menetelmä n. 10 sivua aineiston analyysi n. 30 sivua päätelmät n. 5 sivua lähdeluettelo n. 3 sivua engl./suom. tiivistelmä sivua (EN) (liitteet) YHT. n 80 sivua

3 Johdanto herättää lukijan mielenkiinnon (Miksi tätä kannattaa tutkia?)
voi olla henkilökohtainen (Miksi juuri minä haluan tutkia tätä?) osoittaa ”markkinaraon” ja ottaa sen haltuun aiempi tutkimus käytännön tarve käytännön ja tutkimuksen ristiriita Varo turhan laveaa käsittelyä: laajat teoriapohdinnat teoriaosaan.

4 Teoriataustan tehtävät
”oppineisuuden osoittaminen” vain oman tutkimuksen viitekehyksessä ei ”jo muinaiset roomalaiset” pohjustus aineiston analyysille kentän rajaaminen Rajaamisen taito!

5 Tutkimuskysymys Jokaista aineistoa voidaan analysoida lukemattomista eri näkökulmista. Tutkimuskysymys on se, mihin aineistosta haetaan juuri tässä työssä vastausta. (Ja mitä silmällä pitäen aineisto on valikoitu.) Tutkimuskysymyksen kekseliäisyys, ajankohtaisuus/relevanttius ja sen suhde aineistoon usein erottaa erityisen onnistuneen gradun ”ihan hyvästä”.

6 Mikä se on se metodi? Metodi = miten aineisto on saatu vastaamaan tutkijan kysymykseen käännöstieteessä käytetyt metodit muilta lainatut: metodit ovat yhteistä omaisuutta! itse keksityt Olennaista on, että tekstistä ilmenee mitä aineistolle on tehty/miten analyysin tulokset on saatu.

7 Teorian ja käytännön suhde
”Canonical link” = hypoteesi ja sen testaus ”neighbourhood link” = taustoittava teoria ”framework link” = ei testausta (Chesterman) Laadullinen tutkimus etenee usein ”ei-kanonisesti”, teoria ja käytäntö rinnakkain vrt. Alasuutari: dekkari

8 Aineiston analyysi Tutkimuksessa ei esitetä itse analyysiä vaan valikoitu raportti siitä! rajaus: vain tässä työssä relevantti aines käsitellään (kill your darlings!) tutkimusongelman kannalta keskeiset tulokset myös odotustenvastainen tulos on tärkeä ”nollatuloksia” ei ole syytä pelätä eikä etenkään piilottaa! rakenne: temaattinen (alaluvut tai useita lukuja) mieluummin kuin aineiston eri osiin perustuva

9 Päätelmät Aineistosta yleisemmälle tasolle
Kirjoita rinnan johdannon kanssa: lopussa tulee päätyä siihen, mitä alussa lupaat. Voi sisältää henkilökohtaisia osuuksia Itsearviointi Uudet tutkimuskysymykset

10 Lähteet Kaikki käytetyt lähteet löydyttävä myös kirjallisuusluettelosta – muita taas ei! Kokoa yksityiskohtaista lähdeluetteloa alusta lähtien. Tarkkuus palkitaan loppusuoralla. Lähdeluettelo sijoittaa työn tutkimuskartalle.

11 Lyhennelmä Lyhennelmä on eri asia kuin tiivistelmäsivu
kielikohtainen ohjeistus (esim. pituus) suom. gradu → engl. summary, engl. gradu → suom. lyhennelmä Lisätietoja:


Lataa ppt "Kaisa Koskinen Gradunteon eväät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google