Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkielman teko Esityksen perustana on käytetty dos. Marja-Leena Sorjosen 1998 tekemää ohjetta: Ohjeita tutkielman tekoon. Tuula Marila 29.7.2004.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkielman teko Esityksen perustana on käytetty dos. Marja-Leena Sorjosen 1998 tekemää ohjetta: Ohjeita tutkielman tekoon. Tuula Marila 29.7.2004."— Esityksen transkriptio:

1 Tutkielman teko Esityksen perustana on käytetty dos. Marja-Leena Sorjosen 1998 tekemää ohjetta: Ohjeita tutkielman tekoon. Tuula Marila

2 TUTKIELMAN RAKENTEESTA
Lukijaa johdatellaan asiaan. Tutkimuskohteena olevaa ilmiötä tarkastellaan eri näkökulmista (1 päänäkökulma = 1 luku). Lopuksi kerrataan mitä tutkittavasta ilmiöstä on työssä sanottu ja esitetään mahdolliset päätelmät. Tuula Marila

3 Työn käsittely Jaa työ luvuiksi ja numeroi luvut.
Rakenna työhön punainen lanka, juoni. = luvulla ja alaluvulla on punainen lanka. Järjestä esimerkit niin, että ne kuljettavat työn punaista lankaa eteenpäin. Tuula Marila

4 Tutkimusongelma Kerro lyhyesti tutkimuskohteesi =mihin ilmiöön tutkielmassasi keskityt. Mene suoraan asiaan. Voit myös sanoa lyhyesti, miksi olet kiinnostunut tästä aiheesta Anna lukijalle hieman tietoa siitä, mitä tuleman pitää. Tuula Marila

5 Aineisto Kirjoita aineistosta ytimekkäästi ja informatiivisesti.
Ajattele tutkielman lukijoita: anna mahdollisimman seikkaperäistä tietoa aineistosta – lukijahan voi haluta päästä sen jäljille. Halutessasi voit liittää aineistojen tarkemman kuvauksen/osan aineistosta työsi liitteeksi. Tuula Marila

6 Tutkimusongelma tarkemmin suhteuttaminen aiempaan tutkimustietoon
Johdattele lukijaa asiaan myös kertomalla - mitä aiempi tutkimus sanoo tutkimusaiheestasi - millaisia aiemman tutkimuksen käsitteitä käytät hyväksesi työssäsi. Mieti, mikä on ymmärtämisen kannalta tärkeää - mitä tietoa lukija tarvitsee - mitä tietoa itse tarvitset aiheestasi puhumiseksi Lähde liikkeelle niin läheltä omaa tutkimusongelmaa kuin mahdollista. Tuula Marila

7 Metodi/teoria Kerro tarkemmin: - tutkimusongelmastasi - käyttämästäsi metodista eli tutkimusmenetelmästä - teoreettisesta viitekehyksestäsi Esittele työssäsi vain sellaista teoriaa, joka on tärkeää tutkimasi ilmiön kannalta! Tuula Marila

8 Jäsentely luvuiksi Lukijan orientointi, metodi, teoria ja aiemman tutkimuksen esittely voivat olla joko Johdanto-luvun alalukuja tai tarpeen vaatiessa itsenäisiä lukuja. Mieti mikä järjestys sopii parhaiten omaan työhösi: ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Pääasia on, että tekstisi etenee selkeästi. Tuula Marila

9 Analyysiluvut Analyysiluvuilla tarkoitetaan tutkittavan ilmiön varsinaista käsittelyä esittele havaintoja aineistosta tarkoituksenmukaisesti jäsenneltynä. voit kertoa lyhyesti lukijalle, mitä aiot luvussa käsitellä: johdata lukija lukuun. Johdata lukija myös esimerkkeihin: kerro mistä seuraava esimerkki on esimerkki. Johdata lukija esimerkkiin: soita esimerkin tärkeät kohdat esimerkiksi kursiivilla tai lihavoinnilla. Esimerkki on hyvä tuoda esille ennen sen varsinaista käsittelyä. Tuula Marila

10 LOPUKSI / YHTEENVETO Työhön tehdään loppuluku, jossa esitetään pähkinänkuoressa keskeiset havainnot. Loppuluvussa voit myös esittää laajempia päätelmiä, mikäli havaintosi antavat niihin aihetta. Loppuluvussa on hyvä ottaa lyhyesti esiin myös sellaisia seikkoja, joita et työssäsi käsitellyt mutta joita olisi mielestäsi tärkeää käsitellä tulevassa tutkimuksessa. Tuula Marila

11 Lähteet Merkitse lähdeluetteloon kaikki ne kirjat ja artikkelit, joihin työssäsi viittaat. Mikäli olet epävarma lähdeviittauksien tekniikasta, katso mallia esimerkiksi Virittäjästä (fennistien yleisesti käyttämä). Lähdeviitteitä merkitään toisinaan eri tavoin, on erilaisia malleja. Ole johdonmukainen! Tuula Marila

12 Liitteet Liitteeksi laitetaan halutessa työssä analysoituja tekstikatkelmia. Liitteet numeroidaan (paitsi jos liitteitä on vain yksi) ja niille annetaan nimi. Katso mallia graduista. Tuula Marila

13 Muistilista tee otsikoista riittävän täsmällisiä
käytä mahdollisimman täsmällisiä termejä numeroi esimerkit juoksevasti läpi työn viittaa lähdekirjallisuuteen eli aiempaan tutkimukseen. Muista viittaustavat! * kerro aiemmasta tutkimuksesta olennainen omin sanoin; käytä suoraa lainausta vain poikkeuksellisesti (kun on erityinen syy saada tekstiin kirjoittajan tapa muotoilla asia) kursivoi kielenainekset käytä kappalejaossa joko vasenta suoraa tai sisennystä tarkista kieliasu! Tuula Marila


Lataa ppt "Tutkielman teko Esityksen perustana on käytetty dos. Marja-Leena Sorjosen 1998 tekemää ohjetta: Ohjeita tutkielman tekoon. Tuula Marila 29.7.2004."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google