Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yrittäjyysopetusmenetelmä Lasten ja nuorten hoidon- ja kasvatuksen koulutusohjelma; varhaiskasvatus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yrittäjyysopetusmenetelmä Lasten ja nuorten hoidon- ja kasvatuksen koulutusohjelma; varhaiskasvatus."— Esityksen transkriptio:

1 Yrittäjyysopetusmenetelmä Lasten ja nuorten hoidon- ja kasvatuksen koulutusohjelma; varhaiskasvatus

2 Draamakasvatus opettaja Kirsi Hellman-Suominen

3 Opetussuunnitelma koulutusohjelma: TAVOITTEET JA SISÄLLÖT: •Opiskelijan on osattava kehittää ammattitaitoaan. •Opiskelijan on osattava työryhmän jäsenenä verkostoitua alalla toimivaan työelämään. •Opiskelijan on tunnettava alan yritystoimintaa ja hänellä on oltava yrittäjyyden perusvalmiudet.

4 jatkuu •Opiskelijan on osattava työryhmän jäsenenä monipuolisesti käyttää työssään varhaiskasvatuksen menetelmiä. •Opiskelijan on osattava käyttää varhaiskasvatuksen pedagogista tietoa toiminnassaan lasten kanssa. •Opiskelijan on osattava tukea lapsen kasvua ja kehitystä työskentelyllään.

5 TOIMINNAN JA TYÖSKENTELYN TAVOITE: •Kannustaa lähihoitajaopiskelijaa kehittymään yritteliääksi. •Kannustaa ja motivoida lähihoitajaopiskelijaa markkinoimaan omaa osaamistaan ja työskentelyään. •Kannustaa ja motivoida lähihoitajaopiskelijaa oppimaan yrittäjämäistä toimintaa.

6 jatkuu •Kannustaa ja motivoida opiskelijaa oppimaan työelämään verkostoitumisen taitoja ja merkitystä. •Motivoida opiskelijaa etsimään yritteliäisyyden polkuja hyödyntäen monipuolista osaamistaan ammatillisuudesta, työelämänlähtöisyydestä ja asiakaslähtöisestä työskentelystä.

7 Draamakasvatusmenetelmä: •Suunnitteluvaihe alkaa opiskelijalla sitoutumisesta työskentelyyn yhteisöllisesti ryhmän kanssa. •Ryhmän opiskelijat reflektoivat ja päättävät satunäytelmän tai esityksen. •Jaetaan ryhmä: käsikirjoittajat, puvustajat, lavastajat. •Prosessivaihe: harjoitellaan esitystä ja reflektoidaan ja prosessoidaan esitykseen liittyviä asioita. (yhteistoiminnallinen oppiminen)

8 jatkuu •Tehdään markkinointiesite, millä näytös myydään asiakkaille. (s-postin välityksellä päivähoitoon ja perhepäivähoitajille tällä hetkellä) •Prosessin kokoaminen yhteiseksi näytelmäksi. (lisäksi kenraaliharjoitukset) •Esitys esitetään sovitulla Yrittäjäviikolla viitenä arkipäivänä.

9 jatkuu •Esitys videoidaan ja siitä opetellaan tekemään videoesitys DVD:lle, joka myydään asiakkaille. Näin opitaan mediakasvatusta ja verkkotaitoja. •Lähihoitajaopiskelija saa myös itselleen DVD:n omaan portfolioonsa markkinointivälineeksi. •Esitysviikon jälkeen reflektoidaan ryhmän kanssa kaikkea opittua prosessista.

10 Draamakasvatusmenetelmä: •Voimaannuttaa lähihoitajaopiskelijan vuorovaikutustaitoa, joka ovat lähihoitajan oleellinen työväline. •On oppimismenetelmä kokonaisuudessaan, joka vahvistaa ja kehittää ilmaisutaitoa. •Yhteistoiminnallinen oppimisprosessi vahvistaa jokaisen osapuolen yritteliäisyyttä yhteisessä prosessissa asiakaslähtöisessä toiminnassa.

11 Toiminnan historiaa: •Lasten ja nuorten hoidon- ja kasvatuksen koulutusohjelmassa tämä yrittäjyysopetusmenetelmä on tullut opiskelijoiden keskuudessa hyvin halutuksi toiminnaksi. •Opiskelijoiden oppimisprosessi toiminnan kautta on ollut innovatiivista ja yritteliästä oppimista kohti yrittäjämäistä otetta opetellen.

12 Edellisiä näytelmiä: •Tuhkimo •Pocahontas maailman ympäri matkalla. •Prinsessa Ruusunen •Hannu ja Kerttu •Peter Pan •Peppi ja huvikummun kummitus •Lumikki


Lataa ppt "Yrittäjyysopetusmenetelmä Lasten ja nuorten hoidon- ja kasvatuksen koulutusohjelma; varhaiskasvatus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google