Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2012 JA TYÖTURVALLISUUSKILPAILU Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ITÄ-SUOMEN RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2012 JA TYÖTURVALLISUUSKILPAILU Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle."— Esityksen transkriptio:

1 ITÄ-SUOMEN RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2012 JA TYÖTURVALLISUUSKILPAILU Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle Veli-Matti Paananen

2 Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle  Rakennuttajalla (työturvallisuusmielessä) tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, tai näiden puuttuessa tilaajaa, rakennushankkeeseen ryhtyvää  Turvallisuuskoordinaattorilla rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämää tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista  Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille."

3 Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle  Rakennuttajan huolehtimisvelvoite: sisältää tehtävien annon ja ne menettelyt, joilla rakennuttaja voi varmistaa tehtävien turvallisen tekemisen koskee kaikkia rakennuttajan tehtäviä kohdistuu asioihin, joita rakennuttaja voi ennakoida ja seurata ja joihin rakennuttajalla on mahdollisuus vaikuttaa yhteistoiminta eri osapuolten kanssa suunnittelutoimeksiannon laadinta turvallisuus huomioiden suunnittelijoiden työn yhteensovittaminen ja seuranta turvallisuusasiakirjan laadinta turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta vaarojen ennaltaehkäisy suunniteltaessa töiden ja urakoiden yhteensovittamista, menetelmä ja rakenneratkaisuja eri rakennuttajien yhteistyö (jaettu rakennuttam. isoissa hankk) yhteistyö päätoteuttajan kanssa – turvallisuutta koskeva suunnittelu ja rakennustyön toteuttaminen

4 Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle Hankkeen johdon tehtäväluettelo

5 Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle  Ennakkosuunnittelu koko hankkeen johtamisen ajalla, ikään kuin rakennuttaja rakentaisi lopputuotteen mielessään valmiiksi asiakirjoja laatiessaan ja niiden laadintaa ohjatessaan. Motto: ”Selvitämme riskit etukäteen ja suunnittelemme turvalliset työtavat.”  Hyvienkin ohjaavien asiakirjojen myötä myös toteuttajan tahtotila ja asenne on määräävässä roolissa. Motto: ”Yhdessä tehdään, turvallisesti ja taloudellisesti.”  Motto: ”Siisti mies ei sotke paikkoja”, siisteys ja myös toisen työn kunnioittaminen.  Motto: ”Tavoitteemme on nolla tapaturmaa.” Kaikkien osapuolten kulttuuri ja visio on tapaturmaton hanke.  Motto: ”Valtuudet ja velvollisuudet kulkevat käsi-kädessä.” Turvallisuus on yhteinen etu, sen toteuttaminen ei riipu organisatoorisesta asemasta, turvallisen työympäristön toteuttamiseksi ja turvallisuusohjeiden ja – sääntöjen noudattamiseksi ei tarvita esimiesasemaa.

6 Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle  Motto: ”Läheltäpiti-tilanteet rekisteröidään ja niistä opitaan” Estetään vastaavanlaisten riskitilanteiden synty, analysoidaan missä meni vikaan, jäikö jokin annettu ohje noudattamatta vai oliko tilanne sellainen, ettei sitä oltu edes ennakoitu => TT-asiakirjan päivitys.  Motto: ”Perehdyttämisen yhteydessä kaikille työmaalla työskenteleville saatetaan tiedoksi kohteen rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattori”

7 Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle Veronumero, käyttöön seuraavasti: Yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleville henkilöille pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa tulee olla nykyisin edellyttämien tietojen lisäksi Verohallinnon antama veronumero. Verohallinto toimittaa veronumerot tiedoksi kaikille ansiotuloa saaville työntekijöille verokortin yhteydessä joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana. Verokortti, johon myös veronumero on merkittynä, on annettava työnantajalle. Työnantaja tai rakennustyömaan päätoteuttaja tekee tiedon perusteella kuvallisen tunnistekortin, johon veronumero merkitään. Ulkomainen työntekijä saa veronumeron samassa yhteydessä hakiessaan henkilötunnusta verotoimistosta. Myös ulkomainen työntekijä on velvollinen toimittamaan veronumeron edelleen työnantajalleen. Velvoite pitää työmaalla henkilötunnistetta, johon on merkitty myös veronumero, on arvioitu tulemaan voimaan 1.9.2012. Ennen työturvallisuuslain muutoksen voimaantuloa aloitetuilla työmailla on kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa veronumeron sisältävä henkilötunniste voidaan ottaa käyttöön eli viimeistään se tulee olla 1.3.2013. Syyskuun jälkeen alkavilla työmailla veronumero on oltava tunnistekortissa heti työskentelyn alkaessa.

8 Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle Kiitos ja turvallista päivän jatkoa Veli-Matti Paananen


Lataa ppt "ITÄ-SUOMEN RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2012 JA TYÖTURVALLISUUSKILPAILU Tilaajan/rakennuttajan mahdollisuudet hyvälle työturvallisuustyölle."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google