Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimintaympäristön analyysi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimintaympäristön analyysi"— Esityksen transkriptio:

1 Toimintaympäristön analyysi
Merja Hanhela

2 Mihin analyyseja tarvitaan?
Kun on huomattu, että ”tarttis tehdä jotain”. Kun halutaan ymmärtää muutoksia, niiden merkityksiä ja seurauksia. Toimintapäätöksen pohjustamiseen ja sitä kautta: yhteisen tavoitteen eli vision määrittelyyn; strategian – taktiikan –toimintasuunnitelman laatimiseen tavoitteeseen pääsemiseksi; ja toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

3 Hyvä päätös syntyy, kun hyödyt ja haitat on punnittu huolella
on harkittu riittävää määrää vaihtoehtoja on hankittu oikeaa ja luotettavaa tietoa puhutaan asioista eikä mielipiteistä tai henkilöistä; ja tulevaisuuden kehitys on arvioitu oikein (onko mahdollista ennustaa?)

4 Päätösten muuttaminen maailman muuttuessa
Virheistä saa oppia, mutta jotta näin voi tehdä, on virheet – tai vanhentuneet päätökset - ensin tunnistettava ja tunnustettava yhdessä. Pelisääntöehdotus: korjataan epätyydyttävä tai väärä päätös mahdollisimman pian. Mutta pidetään päämäärä mielessä!

5 Toimintakyky kasvaa, kun
organisaatio (yhdistys) on laajasti analysoinut muutoksia yhdessä – mahdollisesti - sidosryhmiensä kanssa ja tunnistanut toiminnan mahdollisuudet. Lisäksi pitää järjestelmällisesti ja yhteistyössä kerätä ideoita toiminnan parantamiseen, minkä jälkeen yhdessä valitut jalostetaan käyttökuntoon.  Tulevaisuusorientoitunut yhdistys

6 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi
Tärkeää ennakoida muutoksia, silloinkin, kun niihin ei voi itse vaikuttaa. Ennakointi auttaa kohtaamaan muutokset ja selviämään niistä ja niissä. Tärkeää hankkia laajasti tietoa muutoksista monesta näkökulmasta ja analysoida se ennen kuin päätetään, mikä hankituista tiedoista on uskottavaa, luotettavaa ja merkittävää organisaation tulevaisuuden kannalta.

7 Yksilö, organisaatio ja asiakas sisäkehällä
SLEPTE Yksilö, organisaatio ja asiakas sisäkehällä Social Legal Economic Political Techno-logical Environ-mental Ulkoinen toiminta-ympäristö Jorma Nordlund

8 Tehdään SLEPTE nyt Kerätään pienryhmäkeskustelujen avulla seuraavat odotettavissa olevat muutokset : Sosiaaliset muutokset Lainsäädännön muutokset Taloudelliset muutokset Poliittiset muutokset Teknologiset muutokset Ympäristömuutokset (ekologiset)

9 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi
Sosiaaliset muutokset Ei voi vaikuttaa Vaikutetaan henkilö-kohtiasella tasolla Työyhteisö-tasolla vaikuttaa LM tai TSV Vaikuttaminen valta-kunnallista eli liittotasolla Jokin muu vaikutus-taso Ikääntyvät työntekijäryhmät x Toimenkuvan muutos Senjorivapaat Ikä-johtaminen Maahanmuuttajat Asiakasryhmissä näkyy Polarisoituminen

10 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi
Lainsäädännön muutokset Ei voi vaikuttaa Vaikutetaan henkilö-kohtiasella tasolla Työyhteisö-tasolla vaikuttaa LM tai TSV Vaikuttaminen valta-kunnallista eli liittotasolla Jokin muu vaikutus-taso Terveydenhuoltolakimuutos Varhaiskasvatus-lain muutos Neuvola,koulu ja opiskelija tervey-den huoltomuutos Subjektiivisen hoito-oikeuden muutos

11 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi
Taloudelliset muutokset Ei voi vaikuttaa Vaikutetaan henkilö-kohtiasella tasolla Työyhteisö-tasolla vaikuttaa LM tai TSV Vaikuttaminen valta-kunnallista eli liittotasolla Jokin muu vaikutus-taso Kuntaliitokset Kuntien talouden kehitys Suurien yksikköjen synty (esim. koulutuskentässä) Valtionosuudet kunnille

12 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi
Poliittiset muutokset Ei voi vaikuttaa Vaikutetaan henkilö-kohtiasella tasolla Työyhteisö-tasolla vaikuttaa LM tai TSV Vaikuttaminen valta-kunnallista eli liittotasolla Jokin muu vaikutus-taso Kuntaliitokset Sopimustapojen muutos (paikallinen sopiminen)

13 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi
Teknologiset muutokset Ei voi vaikuttaa Vaikutetaan henkilö-kohtiasella tasolla Työyhteisö-tasolla vaikuttaa LM tai TSV Vaikuttaminen valta-kunnallista eli liittotasolla Jokin muu vaikutus-taso Tietosuoja Itsepalvelu - virheet Päällekkäinen työ Inhimillinen kontakti puuttuu Kiire Rakennemuutokset ja järjestelmien yhteensovittaminen

14 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi
Ympäristö- eli ekologiset muutokset Ei voi vaikuttaa Vaikutetaan henkilö-kohtiasella tasolla Työyhteisö-tasolla vaikuttaa LM tai TSV Vaikuttaminen valta-kunnallista eli liittotasolla Jokin muu vaikutus-taso Paperiton toimisto ei näytä toteutuvan Palvelujen kilpailutus menee mutkikkaaksi


Lataa ppt "Toimintaympäristön analyysi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google