Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Muutoksen tuki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Muutoksen tuki."— Esityksen transkriptio:

1 Muutoksen tuki

2 Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon!
Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Veronumero.fi- ja Tilaajavastuu.fi-palvelut. Tilaajavastuu.fi Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri. Veronumero.fi Veronumerolain edellyttämät tiedot työntekijöistä. Palveluun ilmoitettujen veronumeroiden oikeellisuus tarkistetaan Verohallinnon veronumerorekisteristä ja palvelussa olevia työntekijätietoja on mahdollista hyödyntää voimaan tulevien verotusmenettely- ja työturvallisuuslakien velvoitteiden hoitamisessa. Tarjottavilla ratkaisuilla tiedonantovelvollisuutensa pystyy yrityksen koosta tai toimialasta huolimatta hoitamaan niin rakennuttaja, päätoteuttaja, tilaaja kuin urakoitsijakin. Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistaa Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry.

3 Taustat ja lähtökohdat
voimaanastuvat muutokset verotusmenettely- , veronumero- ja työturvallisuuslaeissa merkitsevät asiakkaalla muutosta, vastuiden uudelleen määritystä ja mallin käyttöön vientiä nopeassa aikataulussa niin yrityksen sisällä kuin työmaaprojekteissa. Tulossa oleva muutos on haasteellinen jo siksikin, että toimialalle se tulee odotettua nopeammin eikä käyttöönottoa tukevia toimintamalleja ole ollut edes kokeilussa.

4 Taustat astuu voimaan laki rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Käytännössä laki koskettaa kaikkia rakennustyömaalla työskenteleviä: Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä lain määrittelemät tiedot sisältävää luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Jokaisen työnantajan on annettava päätoteuttajalle luettelon pitämistä varten tarpeelliset tiedot (Työturvallisuuslaki 52b §) Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava kuukausittain rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt Verohallinnolle, jos koko työmaan arvo ylittää € (työntekijäilmoitus, Verotusmenettelylaki 15b §) Jokaisen työmaalla toimivan työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on ilmoitettava päätoteuttajalle tarvittavat tiedot työntekijöistään tai itsestään (työntekijäilmoitus, Verotusmenettelylaki 15b §) Jokaisen rakentamispalvelua tilaavan tilaajan on ilmoitettava alihankkijan tiedot ja alihankkijalle maksetut maksut Verohallinnolle kuukausittain, jos sopimuksen arvo ylittää € (urakkatietoilmoitus, Verotusmenettelylaki 15c §) Jokaisen rakennustyömaalla työskentelevän henkilön veronumero tulee olla merkittynä Verohallinnon rakennusalan veronumerorekisteriin ja hänen on pidettävä työmaalla yksilöityä, kuvallista henkilötunnistetta, johon on merkitty mm. työnantajan nimi ja rakennusalan veronumerorekisteriin syötetty veronumero (Työturvallisuuslaki 52a §, Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1 §)

5 Suomen Tilaajavastuu Oy:n palvelut I
. Luotettava Kumppani VALTTI-kortit Työmaarekisteri Urakka-raportointi Työntekijä-raportointi Valvoja Vahti Tilaajavastuu.fi-palvelukokonaisuus on suunnattu tilaajavastuulain velvoitteiden noudattamiseen sekä tilaajan että toimittajan näkökulmista. Luotettava Kumppani -ohjelma on suunnattu toimitusketjun viranomaisvelvoitteiden noudattamisen seurantaan. Se antaa tilaajalle läpinäkyvyyden mm. toimittajan vero- ja työeläkevelvoitteiden hoitamisesta, tapaturmavakuutuksen järjestämisestä sekä työehtosopimuksen noudattamisesta. Jäseniä palvelussa on tänään noin   Valvoja-palvelu antaa yritykselle välineet tilaajavastuulain automaattiseen seurantaan; erityisesti alihankkijoiden sopimuskelpoisuuden varmentamiseen ennen sopimuksen voimaan astumista.   Raportit-palvelu yksittäisten tilaajavastuuraporttien hakemiseen.

6 Suomen Tilaajavastuu Oy:n palvelut II
. Luotettava Kumppani VALTTI-kortit Työmaarekisteri Urakka-raportointi Työntekijä-raportointi Valvoja Vahti Veronumero.fi-palvelukokonaisuus tuo yrityksille välineet tukemaan voimaanastuvien lakimuutosten uusia velvoitteita. Ilmoita-palvelun kautta ilmoitetaan työntekijätiedot yhteisillä rakennustyömailla työskentelevistä henkilöistä VALTTI-kortit ovat työturvallisuuslain mukaiset henkilötunnisteet, joiden avulla hoidetaan myös työmaan kulunseuranta Työmaarekisteriin kerätään tietoa yhteisiltä rakennustyömailta raportointia varten. Työmaa-avain toimii yhteisen rakennustyömaan tunnisteena. Urakkaraportointi on ominaisuus Työmaarekisterissä, jonka kautta voidaan hoitaa verotusmenettelylain mukainen urakkatietojen raportointi Verohallinnolle Työntekijäraportointi on ominaisuus Työmaarekisterissä, jonka kautta voidaan hoitaa verotusmenettelylain mukainen työntekijätietojen raportointi Verohallinnolle Vahti-palvelu on työkalu päätoteuttajalle työturvallisuuslain vaatimusten mukaisen henkilölistan sekä perehdytystietojen ylläpitoa varten

7 Veronumero.fi-palvelukokonaisuus
Ilmoita VALTTI Työmaarekisteri Urakkaraportointi Tilaaja/ Rakennuttaja Päätoteuttaja Tilaaja / Urakoitsija Aliurakoitsija Ilmoita VALTTI Työmaarekisteri Urakkaraportointi Työntekijäraportointi Vahti Ilmoita VALTTI Työmaarekisteri Urakkaraportointi Ilmoita VALTTI

8 Yritystietokanta Yritystieto Työntekijätieto Seuranta Raportointi
Arkistointi  Ilmoita-palveluun yritys tuo ja päivittää omat työnantajatiedot vastaamaan verotusmenettelylain vaateita. Tilaajan / päätoteuttajan antaman Työmaa-avaimen avulla syötetyt yritystiedot siirtyvät tilaajan työmaakohtaiseen Työmaarekisteriin. Luotettava Kumppani -ohjelma on suunnattu tilaajavastuulain mukaisten tietojen ilmoittamiseen. Liittymällä palveluun, toimittaja antaa tilaajalle läpinäkyvyyden mm. vero- ja työeläkevelvoitteiden hoitamisesta, tapaturmavakuutuksen järjestämisestä sekä työehtosopimuksen noudattamisesta. *) *) EI Veronumero.fi

9 Työntekijätiedon hallintapalvelut
Työntekijätieto Yritystieto Seuranta Raportointi Arkistointi Ilmoita-palveluun yritys tuo ja päivittää omat työntekijätiedot vastaamaan verotusmenettely-lain vaateita. Ilmoita-palvelun kautta tilattava kuvallinen VALTTI-kortti on työturvallisuuslain mukainen, henkilökohtainen tunniste yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleville. Tilaajan / päätoteuttajan antaman Työmaa-avaimen avulla syötetyt työntekijätiedot siirtyvät tilaajan työmaakohtaiseen Työmaarekisteriin.

10 Toimitusketjun seurantapalvelut
Työntekijätieto Yritystieto Seuranta Raportointi Arkistointi Vahti-palvelu on työkalu päätoteuttajalle työturvallisuuslain vaatimusten mukaisen henkilölistan sekä perehdytystietojen ylläpitoa varten. Valvoja-palvelu antaa yritykselle välineet automaattiseen tilaajavastuulain noudattamiseen; erityisesti alihankkijoiden sopimuskelpoisuuden varmentamiseen ennen sopimuksen voimaan astumista.*)   *) EI Veronumero.fi

11 Raportointi Yritystieto Työntekijätieto Seuranta Raportointi
Arkistointi Urakkaraportointi on ominaisuus Työmaarekisterissä, jonka kautta voidaan hoitaa verotusmenettelylain mukainen urakkatietojen raportointi Verohallinnolle Työntekijäraportointi on ominaisuus Työmaarekisterissä, jonka kautta voidaan hoitaa verotusmenettelylain mukainen työntekijätietojen raportointi Verohallinnolle Raportit-palvelusta voi hakea tilaajavastuulain mukaiset tiedot tai nimellistä maksua vastaan kaupparekisteriotteen sisältävät tiedot.*) Seuranta Raportointi *) EI Veronumero.fi

12 Arkistointi Yritystieto Työntekijätieto Seuranta Raportointi
Sähköinen Työmaarekisteri koostaa ja arkistoi automaattisesti yrityksen veronviranomaiselle raportoimat urakka- ja työntekijätiedot

13 TILAAJAN / RAKENNUTTAJAN tehtävät
Veronumero.fi Hyödyt Tunnusten luominen Veronumero.fi –palveluun Työntekijätietojen ilmoittaminen Ilmoita-palvelussa VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Työmaan perustaminen Työmaarekisteriin (sovittava päätoteuttajan kanssa) Työmaakohtaisen Työmaa-avaimen jakaminen urakkaketjun sopimuskumppaneille. Urakkatietojen raportointi Työmaarekisterin kautta Verohallinnolle Työntekijätietojen hallinta ja päivitys Yhteinen, työmaakohtainen koko toimitusketjun tiedot yhdistävä väline viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen.

14 Rooli ja tehtävät: TILAAJA / RAKENNUTTAJA
PERUSTIETOJEN SYÖTTÄMINEN RAKENNUS- TYÖMAA RAPORTOINTI ARKISTOINTI Tunnusten luominen Veronumero.fi–palvelussa Työntekijätietojen lisäys Ilmoita–palveluun VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Työmaan perustaminen Työmaarekisteriin  Järjestelmä generoi Työmaa-avaimen Työmaa-avaimen jakaminen urakkaketjun sopimuskumppaneille Raportointi Työmaarekisterin kautta Verohallinnolle Urakkatiedot Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot. TIETOJEN YLLÄPITO

15 PÄÄTOTEUTTAJAN tehtävät
Veronumero.fi Hyödyt Tunnusten luominen Veronumero.fi –palveluun Työntekijätietojen ilmoittaminen Ilmoita-palvelussa VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Kaikki työnantajat velvoitetaan/ohjeistetaan tilaamaan VALTTI-kortit omille työntekijöilleen. Työmaan perustaminen Työmaarekisteriin (sovittava rakennuttajan kanssa) Työmaakohtaisen Työmaa-avaimen jakaminen urakkaketjun sopimuskumppaneille. Työmaakohtaisen perehdytystiedon ja työntekijäluettelon ylläpitäminen Vahti-palvelussa. Urakkatietojen raportointi Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Työntekijätietojen raportointi Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Työntekijätietojen hallinta ja päivitys Yhteinen, työmaakohtainen koko toimitusketjun tiedot yhdistävä väline viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen.

16 Rooli ja tehtävät: PÄÄTOTEUTTAJA
PERUSTIETOJEN SYÖTTÄMINEN RAKENNUS- TYÖMAA RAPORTOINTI JA TYÖNTEKIJÄLUETTELO ARKISTOINTI Tunnusten luominen Veronumero.fi–palvelussa Työntekijätietojen lisäys Ilmoita–palveluun VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Työmaan perustaminen Työmaarekisteriin  Järjestelmä generoi Työmaa-avaimen Työmaa-avaimen jakaminen urakkaketjun sopimuskumppaneille Työmaalle rekisteröityminen Työmaa-avaimella Raportointi verohallinnolle Työmaarekisterin kautta Urakkatiedot Työntekijätiedot Työmaakohtaisen perehdytystiedon ja työntekijäluettelon ylläpitäminen Vahti-palvelussa Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot. TIETOJEN YLLÄPITO

17 URAKOITSIJAN/ TILAAJAN tehtävät
Veronumero.fi Hyödyt Tunnusten luominen Veronumero.fi –palveluun Työntekijätietojen ilmoittaminen Ilmoita-palvelussa VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Työmaakohtaisen Työmaa-avaimen jakaminen urakkaketjun sopimuskumppaneille. Työmaalle rekisteröityminen Työmaa-avaimen avulla. Urakkatietojen raportointi Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Työntekijätietojen hallinta ja päivitys Kerran syötetyt yritys- ja työntekijätiedot ovat kaikkien työmaiden hyödynnettävissä ilman uudelleen syöttämistä. Päätoteuttajalle raportoitavat työntekijätiedot siirtyvät sähköisesti kaikilta työmailta. Yhteinen, työmaakohtainen koko toimitusketjun tiedot yhdistävä väline viranomaisvelvoitteiden noudattamiseen.

18 Rooli ja tehtävät: URAKOITSIJA / TILAAJA
PERUSTIETOJEN SYÖTTÄMINEN RAKENNUS- TYÖMAA RAPORTOINTI ARKISTOINTI Tunnusten luominen Veronumero.fi–palvelussa Työntekijätietojen lisäys Ilmoita–palveluun VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Työmaa-avaimen jakaminen urakkaketjun sopimuskumppaneille Työmaalle rekisteröityminen Työmaa-avaimella Raportointi Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta Urakkatiedot Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot. TIETOJEN YLLÄPITO

19 ALIURAKOITSIJAN tehtävät
Veronumero.fi Hyödyt Tunnusten luominen Veronumero.fi –palveluun Työntekijätietojen ilmoittaminen Ilmoita-palvelussa. VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Työmaalle rekisteröityminen Työmaa-avaimen avulla. Työntekijätietojen hallinta ja päivitys Kerran syötetyt yritys- ja työntekijätiedot ovat kaikkien työmaiden hyödynnettävissä ilman uudelleen syöttämistä. Päätoteuttajalle raportoitavat työntekijätiedot siirtyvät sähköisesti kaikilta työmailta.

20 Rooli ja tehtävät: ALIURAKOITSIJA
PERUSTIETOJEN SYÖTTÄMINEN RAKENNUS- TYÖMAA RAPORTOINTI ARKISTOINTI Tunnusten luominen Veronumero.fi–palvelussa Työntekijätietojen lisäys Ilmoita–palveluun VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille Työmaalle rekisteröityminen Työmaa-avaimella Ei raportoitavia tietoja TIETOJEN YLLÄPITO

21 PERUSTIETOJEN SYÖTTÄMINEN
Roolit ja tehtävät TEHTÄVÄT VAIHEITTAIN YRITYKSEN ROOLI RAKENNUTTAJA PÄÄ- TOTEUTTAJA URAKOITSIJA ALI- URAKOITSIJA PERUSTIETOJEN SYÖTTÄMINEN Käyttäjätunnusten luominen Veronumero.fi-palveluun X Työntekijätietojen syöttäminen Ilmoita – palvelussa VALTTI-korttien tilaaminen omille työntekijöille TYÖMAA Työmaan perustaminen Työmaarekisteriin (sovittava tapauskohtaisesti) Työmaalle rekisteröinti Työmaa-avaimen avulla (* tapauskohtaisesti) X * Työmaa-avaimen jakaminen sopimuskumppaneille Työmaan perehdytystiedon ja työntekijä-luettelon ylläpitäminen Vahti-palvelussa RAPORTOINTI Urakkatietojen raportointi Työmaa-rekisterin kautta Työntekijätietojen raportointi Työmaa-rekisterin kautta ARKISTO Työmaarekisteristä poimittavissa kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut urakka- ja työntekijätiedot


Lataa ppt "Muutoksen tuki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google