Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AlueKAVERI on kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke 2006 – 2008 http://www.ktolhanke.net/avoin/alueet/100/AlueKAVERI-hanke.html.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AlueKAVERI on kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke 2006 – 2008 http://www.ktolhanke.net/avoin/alueet/100/AlueKAVERI-hanke.html."— Esityksen transkriptio:

1 AlueKAVERI on kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke 2006 – 2008
AlueKAVERI on kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke 2006 – 2008

2 Hankkeen tarkoitus kehittää kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyökäytäntöjä muuttuneen toimintaympäristön mukaisesti vakiinnuttaa kansalaisopistojen verkostotoimintaa varmistaa alueellisen opintotarjonnan saatavuus levittää uusia toimintatapoja ja malleja hankkeen loppuvaiheessa valtakunnallisesti

3 Hankkeen tausta Kansalais- ja työväenopistojen liitto (KTOL), Helsingin yliopiston Avoin yliopisto ja Turun yliopiston avoin yliopisto toteuttivat yhteistyössä kehittämishankkeen "Kansalais- ja työväenopistot verkkoavusteisen avoimen yliopisto opetuksen järjestäjinä" (KAVERI) vuosina Etelä-Suomen vapaan sivistystyön verkkohankkeessa (VESOP) rakennettiin Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten välille toimintamalli avoimen yliopisto-opetuksen verkko-opintojen toteuttamiseen. KAVERI- ja VESOP-hankkeiden pohjalta KTOL sekä Helsingin, Tampereen ja Turun avoimet yliopistot lähtivät suunnittelemaan yhteistä uutta yhteistyön kehittämishanketta vuosille Hanke sai nimekseen AlueKAVERI-hanke.

4 Koulutuksellinen tasa-arvo ja elinikäinen oppiminen
Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan jokaisella kansalaisella on tasavertainen oikeus saada edellytystensä mukaista koulutusta. Kansalais- ja työväenopistoilla on merkittävä rooli elinikäisen oppimisen mahdollisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttajina. Alueellinen tasa-arvo ja monipuolisen alueellisen opintotarjonnan turvaaminen ovat avoimen yliopiston toiminnan keskeisiä lähtökohtia. Avoimen yliopiston alueellinen toiminta rakentuu keskeisiltä osiltaan yhteistyölle kansalais- ja työväenopistojen kanssa. Yhteistyö kansalaisopistojen kanssa on merkittävällä tavalla varmistanut avoimen yliopiston sivistyksellisen tehtävän toteutumisen ja turvannut avoimen yliopisto-opetuksen alueellisen saatavuuden. Viimeisten kymmenen vuoden aikana avoimen yliopiston yhteistyörakenteessa on tapahtunut muutoksia yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena.

5 Hankkeeseen osallistuu
Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry 33 kansalais- ja työväenopistoa 3 avointa yliopistoa Hanketta rahoittaa Opetusministeriö

6 TEEMA 1 ( KANSALAISOPISTOT JA AVOIMET YLIOPISTOT) Toimivien yhteistyökäytäntöjen luominen kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen välille Yhteistyön tiivistäminen avointen yliopistojen ja kansalaisopistojen kesken Koulutustarpeiden kartoitus ja jatkuva kehittäminen Avoimen yliopiston opintojen saatavuuden parantaminen Alueellisen opintotarjonnan ja opintojen toteuttamisen yhteissuunnittelu Perustan rakentaminen avoimen yliopiston opintojen järjestämisen laadulle Yhteistyön kehittäminen opintojen markkinoinnissa

7 TEEMA 2 (KANSALAISOPISTOVERKOSTOT) Alueellisten yhteistyöverkostojen kehittäminen kansalaisopistojen kesken Avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisen kehittäminen opistoverkostoissa Opistoverkostojen toiminnan vakiinnuttaminen jokapäiväiseksi toimintatavaksi Verkosto-opistojen työjaon ja koordinoinnin kehittäminen Avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisen sisäisten prosessien ja rakenteiden kehittäminen opistoverkostoissa Opintojen alueellisen saatavuuden turvaaminen verkostotoiminnan vakiinnuttamisella

8 TEEMA 3 (AVOIMET YLIOPISTOT) Avointen yliopistojen alueellisten käytäntöjen yhtenäistäminen
Toimintakäytäntöjen systematisointi ja yhtenäistäminen Keskinäinen yhteistyö alueellisen opintotarjonnan suunnittelussa Opintotarjonnan suunnittelu yhteistyössä alueellisten opistoverkostojen kanssa Joustavampien opintojen toteuttamismallien ja tietoverkon pedagogisesti mielekkään käytön kehittäminen

9 TEEMA 4 (OPINTOJEN OHJAUS JA NEUVONTAPALVELUT) Opintojen ohjauksen sekä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittäminen Yleisemmän opintojen ohjauksen kehittäminen oppiainekohtaisen tutoroinnin rinnalle Opiston roolin määritteleminen opiskelun paikallisena tukena Suunnitelmallisten opintopolkujen mahdollistaminen Tietoverkkojen tehostaminen opiskelijarekrytoinnissa ja ohjauksessa Opistojen henkilöstön tukeminen ja kouluttaminen alueelliseen ohjaus- ja neuvontatyöhön

10 Häme-Pirkanmaan verkosto
Koodinaattoriopisto: Valkeakoski-opisto, koordinaattori Tarja Kiuru, Verkosto-opistot: Akaan opisto Hausjärven kansalaisopisto Lopen opisto Forssan aikuisopisto Riihimäen kansalaisopisto Parkanon kansalaisopisto Lempäälä-opisto Vanajaveden opisto Avoin yliopisto: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto, suunnittelija Marjo Patokorpi,

11 Satakunnan verkosto Koordinaattoriopisto: Porin työväenopisto, koordinaattori Heidi Latvala, Verkosto-opistot: Euran kansalaisopisto Harjavallan kansalaisopisto Huittisten seudun kansalaisiopisto Kiukaisten kansalaisopisto Merikarvian kansalaisopisto Pohjois-Satakunnan alueopisto Pyhäjärviseudun  aikuisopisto Rauman kansalaisopisto Sastamalan opisto Ulvilan kansalaisopisto Avoin yliopisto: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto, suunnittelija Jaana Luotonen,

12 Uudenmaan verkosto Koordinaattoriopisto: Järvenpään työväenopisto, koordinaattori Riitta Kallio, Verkoston opistot: Mäntsälän kansalaisopisto Tuusulan kansalaisopisto Hyvinkään kansalaisopisto Porvoon kansalaisopisto Kansalaisopisto Jukola Keravan opisto Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, suunnittelija Milla Palmanto,

13 Varsinais-Suomen verkosto
Koordinaattoriopisto: Salon kansalaisopisto, koordinaattori Kari Koivunen, Verkoston opistot: Alastaron kansalaisopisto Auranlaakson kansalaisopisto Halikon kansalaisopisto Loimaan työväenopisto Someron kansalaisopisto Avoin yliopisto: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto, suunnittelija Jaana Luotonen,

14 Hankkeen ohjausryhmä Heljä Nurmela, toiminnanjohtaja,  Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry. (ohjausryhmän puheenjohtaja) Kristiina Lappi, rehtori, Järvenpään työväenopisto Erja Launiala, rehtori, Auranlaakson kansalaisopisto Jorma Rinta-Kanto, johtava suunnittelija, Turun yliopiston avoin yliopisto Juha Sihvonen, rehtori, Valkeakoski-opisto Sirkka Sippola, koulutuspäällikkö, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Avoin yliopisto Jukka Tamminen, rehtori,  Porin työväenopisto Mervi Varja, koulutuspäällikkö, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Heikki Vuorila, vs. suunnittelija, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry. (ohjausryhmän sihteeri)

15 Ohjausryhmän rooli ja tehtävät:
seuraa ja valvoo hankesuunnitelman toteutusta päättää hankesuunnitelmaan mahdollisesti tulevista muutoksista vastaa talouden seurannasta päättää tarpeellisista jatkosuunnitelmista ja rahoitusanomuksista arvioi tuloksia ja edistää tulosten hyödyntämistä toimii aktiivisena keskustelufoorumina eri osapuolten välillä

16 AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari 15.5.2006
Seminaarin avaus: Toiminnanjohtaja Heljä Nurmela, KTOL Avoimet yliopistot ja kansalaisopistot: Koulutuksen arviointineuvoston arviointiraportti: Rehtori Juha Sihvonen, Valkeakoski-opisto Ajankohtaista avoimesta yliopistosta: Avoimen yliopiston johtaja Tapio Kosunen, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Avoin yliopisto alueellisena toimijana: Suunnittelija Ari Koski, Turun yliopiston avoin yliopisto AlueKAVERI-hankkeen tavoitteista Vs.suunnittelija Heikki Vuorila, KTOL Järjestäytyminen alueellisiin työpajoihin Suunnittelija Kirsi Viitaila, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Työpajat opistoverkostoittain: Avointen yliopistojen käytäntöjen pullonkaulat ja opistojen alueellinen yhteistyö, koordinaattoríopistot Ryhmien yhteenveto Yhteenveto ryhmätyöskentelyistä, koordinaattoriopistot Yhteenveto päivästä, Vs. suunnittelija Heikki Vuorila, KTOL


Lataa ppt "AlueKAVERI on kansalaisopistojen ja avointen yliopistojen yhteistyön kehittämishanke 2006 – 2008 http://www.ktolhanke.net/avoin/alueet/100/AlueKAVERI-hanke.html."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google