Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelma Eveliina Ojala Ohjausryhmä 11.5.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelma Eveliina Ojala Ohjausryhmä 11.5.2011."— Esityksen transkriptio:

1 Henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelma Eveliina Ojala Ohjausryhmä 11.5.2011

2 Perustietoja toimenpideohjelmasta  Toimenpideohjelma on  kolmivuotinen  omarahoitteinen  toteutetaan vuosittain hallituksen myöntämän määrärahan puitteissa

3 Käyttösuunnitelma Y:\AMMATTIOPISTO\Kehittäminen ja laatu\Kehittämishankkeet\Projektit\TPOHenkoh\BUDJ ETTI

4 Toimenpideohjelman vaiheet 1. Ohjauksen nykytilan selvittäminen 2. Neljän pilottitutkintoalan (hotelli-, ravintola-, cateringala, kone ja metalliala, rakennusala ja sosiaali- ja terveysala) erilaisten opintopolkujen ja opintopolkujen valintaprosessien kuvaaminen 3. Ohjausmallin pilotointi 4. Pilotoinnin arvioiminen ja ohjausmallin kehittäminen 12/2011 5. Ohjausmallin syventäminen 2-5/2012 6. Toimijoiden valmennus käyttöönottoon 8-12-/2012 7. Toimijoiden valmennus muilla tutkintoaloilla 4-12/2013

5 Päätavoitteet  Projektissa kehitetään opiskelijan henkilökohtaista ohjausta, erityisesti nivelvaiheissa.  Tavoitteena:  erilaisten opintopolkujen aukikirjoittaminen ja joustavampi mahdollistaminen  joustavat siirtymät työelämään  ura- ja jatko-opintosuunnitelman kehittäminen

6 Ohjausmallin kehittäminen  Pilottiopiskelijat/pilottiopiskelijaryhmät (hotracat, kome, rata ja sote)  Kehittämisryhmä  Tavoitteena että vuonna 2013 pilottialoilla tehdään ura- ja jatko-opintosuunnitelma kaikille valmistuville opiskelijoille

7 Kevät 2011  Toimenpideohjelman asettaminen  Ohjauksen nykytila  Webropol-kysely opinto-ohjaajille ja kehittämisryhmän jäsenille  Tiimihaastattelu pilottialoilla  Opiskelijahaastattelut?  Erilaisten opintopolkujen kuvaaminen  http://www.mindomo.com/

8 7. Ohjaus jatkumona (ennen opintoja - opintojen alussa - aikana - lopussa)  Vastaajien määrä: 16  Keskiarvo: 3,4

9 Millaiset asiat toimivat / ovat haasteina ohjauksessa jatkumona? + Hops-keskustelut toimivia ja tukevat opiskelijaa Toteutuu yhteistyössä oppilaitosten kanssa Ennen opintoja tietoa oppilaille on suht hyvin jatkokoulutuspäivien tiimoilta Ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan opotunteja suunniteltu ohjauspolun näkökulmasta Opintojen alkuvaiheessa orientaatiopäivät, tulohaastattelu, osaamisen tunnustaminen - Toimii vaihtelevasti koska ryhmänohjaajat käsittävät roolinsa eri tavoin Ajanpuute Haasteena oppimisen tukipalveluiden henkilöstön vaihtuvuus ja oppilastuntemus Resurssien puute Kuka kokonaisvastuussa? Kuka tekee? Kenelle tieto välitetään? Opintojen alussa voisi vielä tehostaa opiskelujen rakenteesta tiedottamisesta Opintojen loppupuolella valmistumiseen ja sen jälkeiseen elämään valmistaminen

10 Millaiset asiat toimivat / ovat haasteina ohjauksessa jatkumona? + - Opotuntien pito hankalaa juuri ennen valmistumista, koska valmistuvat ovat työssäoppimassa tai jo töissä Tehostetun ohjauksen tarve - miten tätä palvelua tarvitsevat ohjaustuisivat ohjauksen piiriin hyvissä ajoin Haasteina eri oppilaitosten opintojen vastaavuuksien pohdinta Haasteellista opintopolun suunnittelu niin, että opintoaika lyhenee Opinto-ohjauksessa haasteellista mielekkään ohjausprosessin rakentaminen Opon ryhmäohjaus kutistuu usein tiedottamiseksi valinnoista jne. -> uraohjaus?

11 Millaiset asiat toimivat / ovat haasteina ohjauksessa jatkumona? + - Vuosikellottaminen jäänyt jalkoihin/tekemättä Henkilökohtaista ohjausta saisi olla enemmän kaikissa vaiheissa

12 13. Ura- ja jatko-opintosuunnitelman laatiminen opiskelijan kanssa  Vastaajien määrä: 16  Keskiarvo: 2,3

13 Millaiset asiat toimivat / ovat haasteina ura- ja jatko-opintosuunnitelman laatimisessa? + - Jokaiselle opiskelijalle tehtävä henkilökohtainen suunnitelma on mahdotonta toteuttaa aikaresurssien puutteessa. Ei vielä järjestelmällistä toimintaa. Tätä pitäsi kehittää ja pitäisi olla kaikilla. Useimmiten asia hoitaa opo Opiskelijat eivät näe urasuunnitelman tekoa tarpeellisena/enkö ole osannut "markkinoida" suunnitelmaa oikein? Olisi hyvä saada jonkinlainen yhtenäinen ura- ja jatko-opintosuunnitelmalomake. Onko riittävää tietämystä tavallisena ro:na?

14 Millaiset asiat toimivat / ovat haasteina ura- ja jatko-opintosuunnitelman laatimisessa? + - Opiskelijan tulisi olla aktiivinen ja varata itse aika opolle jatkosuunnitelmien tekoa varten. Ryhmänohjaajien tuki on tärkeää opiskelijoiden jatkosuunnitelmia tehtäessä. Riittävästi aikaa tämän tekemiseen, koska ajatukset kypsyvät vähitellen useiden opiskelijoiden kohdalla Jatko-opintosuunnitelma laaditaan niille (usein hyvin) menestyneille opiskelijoille, jotka hakeutuvat itse opinto-ohjaajan ohjaukseen

15 Mitä seuraavaksi?  Ohjausmallin rakentaminen  Ura- ja jatko-opintosuunnitelma - HOPS  Ideariihi:  Y:\AMMATTIOPISTO\Kehittäminen ja laatu\Kehittämishankkeet\Projektit\TPOHenkoh\PÖYTÄKI RJAT\KEHITTÄMISRYHMÄ -> koostaminen kehittämisryhmässä 26.5  Pilotoinnin aloittaminen syksyn-11 HOPS-keskustelujen yhteydessä  Pilotoinnin arvioiminen loppuvuodesta


Lataa ppt "Henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelma Eveliina Ojala Ohjausryhmä 11.5.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google