Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VALTIONHALLINNON YLIMMÄN VIRKAMIESJOHDON PALAUTEPÄIVÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VALTIONHALLINNON YLIMMÄN VIRKAMIESJOHDON PALAUTEPÄIVÄ"— Esityksen transkriptio:

1 VALTIONHALLINNON YLIMMÄN VIRKAMIESJOHDON PALAUTEPÄIVÄ 22.10.2007
Kommenttipuheenvuoro Kansliapäällikkö Kari Välimäki, STM

2 Kommenttipuheenvuoron rakenne
Vaikuttavuustavoitteet – ja indikaattorit vakiintumassa Tuloksellisuuden muut osiot etsinnässä Eräitä havaintoja lasten ja nuorten palveluista Johtopäätöksiä

3 Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tarkastellaan STM:ssä seuraavien kuuden tavoitteen avulla
Väestön terveys ja toimintakyky paranee Työelämän vetovoima lisääntyy Syrjäytymistä pystytään ehkäisemään Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus paranee ja toimeentuloturva takaa kohtuullisen toimeentulon Lapsiperheiden hyvinvointi paranee Sukupuolten tasa-arvo edistyy

4 TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
Työikäisten työ- ja toimintakyky 35-54-vuotiaille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus (työeläkkeet) Lähde: ETK

5 1. TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
Yli 75-vuotiaiden toimintakyky Niiden vuotiaiden osuus, jotka kykenevät liikkumaan ulkona yksin Lähde: KTL

6 2. TYÖELÄMÄN VETOVOIMA LISÄÄNTYY
50-64-VUOTIAIDEN OSUUS TYÖLLISYYSTAVOITTEESSA

7 2. TYÖELÄMÄN VETOVOIMA LISÄÄNTYY
ALLE 65-VUOTIAIDEN, OMAA ELÄKETTÄ SAAVIEN ELÄKELÄISTEN MÄÄRÄ VUOSINA SEKÄ PROJEKTIOT VUOTEEN 2015 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Henkilöä Toteutunut Alle 65-v. eläkeläisten määrä sovitettuna vuoden 2002 eläkkeensaajien väestöosuuksiin Alle 65-v. eläkeläisten määrä sovitettuna työllisyysastetavoitteeseen (75 % vuonna 2015) Lähteet: STM ETK & Kela Tilastokeskus

8 3. SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY
Toimeentulotuen pitkäaikainen tarve vähenee Vuoden aikana kuukautta toimeentulotukea saaneiden osuus tukea saavista kotitalouksista Lähden: Stakes ja STM

9 3. SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY
Pitkäaikaistyöttömyys ja rakennetyöttömyys alenevat Yli vuoden työttömänä olleet Lähde: Työvoimapoliittinen aikakausikirja

10 4. TOIMIVAT PALVELUT JA KOHTUULLINEN TOIMEENTULOTURVA
Parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua Hoitotakuun toteutuminen Lähde: STM

11 4. TOIMIVAT PALVELUT JA KOHTUULLINEN TOIMEENTULOTURVA
Edistetään vammaisten mahdollisuutta toimia yhteiskunnassa Vammaispalvelujen määrä Lähde: Stakes

12 5. LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI
Lapsiperheiden hyvinvointi paranee Huostaanotetut lapset ja nuoret Lähde: Stakes

13 5. LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI
Tuetaan vanhemmuutta ja perheiden yhtenäisyyttä Kokonaishedelmällisyysluku Lähde: Tilastokeskus

14 6. SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO
Naisten määräaikaiset palvelussuhteet vähenevät Määräaikaisten työsuhteiden osuus sektoreittain sukupuolen mukaan, % Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

15 Vaikuttavuustavoitteet
Myönteistä: Toiminnan yleiset tavoitteet selkiytyvät Jäntevöittää toimintaa Kehitettävää Toiminnan ja tavoitteiden yhteydet Käsitteistö

16 Käsitteistö selkeäksi
Tuloksellisuus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus) Tuotokset ja laadunhallinta (suoritteet ja julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

17 Välineistö (ja rooli) suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
Normiohjaus Resurssiohjaus Informaatio-ohjaus --- Valvonta Mihin ohjaus kohdistuu (esim. autonomiset kunnat)

18 Lasten ja nuorten palvelut -havaintoja
STM:ssä tapahtunutta 1990 – luvun alun laman jälkeen: Havainnot  tutkimukset  työryhmä  kokeilut  juurruttaminen Positiivista: Ongelma tiedostettiin Sektoriyhteistyö käynnistyi Toimenpiteitä pystyttiin kohdentamaan Negatiivista: 15 – 17 –vuotiaat viranomaistyön kannalta väliinputoajia Ei todellista mahdollisuutta lainsäädännöllisiin muutoksiin Hankepainotteisuus

19 Eräitä johtopäätöksiä
Tavoitteenasettelu ja tulosten mittaaminen paranee (vähän liian hitaasti) Tavoitteiden ja toiminnan välistä yhteyttä ei ymmärretä Hankkeissa määrä korvaa laadun Ohjausvälineistö heikkenee


Lataa ppt "VALTIONHALLINNON YLIMMÄN VIRKAMIESJOHDON PALAUTEPÄIVÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google