Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 -kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 -kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa

2 Miksi strategista suunnittelua?
Strateginen suunnittelu ohjaa huomion suuriin linjoihin antaa yhteisen keskustelupohjan auttaa ennakoimaan menokehitystä tarjoaa välineitä muutosten hallintaan nopeuttaa korjaustoimenpiteitä

3 STM:n strategiatyön historiaa
V koko hallinnonalan kattava linjaus; laskelman mukaan sosiaalimenot v mennessä kohoavat 20 %:sta 24 %:iin BKT:sta (hidas kehittämisvaihtoehto) V laskelman herkkyysarviointi; kriisivaihto-ehdot yhdistelemällä menot v luvun lopun tasolla, eli 25 % BKT:sta

4 V kriisistä selviytymisstrategia, menojen arvioitiin alenevan 36 %:n tasolta v mennessä n. 29 %:iin BKT:sta V elatussuhteen korjaamiseen ja kansainvälistymiseen suuntautuva strategia; sosiaalimenot v noin 27 %

5 Sosiaaliturvan tarkoitus
Edistää Hyvää terveyttä ja toimintakykyä Terveellistä työ- ja elinympäristöä Turvata Riittävä toimeentulo ja palvelut

6 Suomi vuonna 2010 Työelämässä jatketaan 2-3 vuotta nykyistä kauemmin
Väestön toimintakyky on parantunut, hoivan tarve myöhentynyt Väestön terveyserot ovat kaventuneet Ennaltaehkäisevä työ vakiinnutettu osaksi toimintaa Alueellinen yhteistyö parantanut palvelujen saatavuutta ja laatua Toimeentuloturva takaa kohtuullisen toimeentulon ja kannustaa työikäisiä työhön Sosiaaliturvan kestävä rahoitus perustuu yhteisvastuuseen, jota omavastuu täydentää Köyhyys pysyy viime vuosikymmeninä vakiintuneella alhaisella tasolla

7 Strategiset linjaukset 2010
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Työelämän vetovoiman lisääminen Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito Toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva

8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Yhteiskuntapolitiikka tukemaan terveyttä Terveydelle pohja lapsuus- ja nuoruusiässä Työikäisten terveyteen ja toimintakykyyn huomiota Uusia toimintamalleja vanhusten toimintakyvyn parantamiseen Ympäristöterveyteen selkeät painotukset

9 Työelämän vetovoiman lisääminen
Työelämän hyvinvointi painopisteeksi Työelämään tasa-arvoa Toimeentuloturva kannustamaan työhön Työeläkevakuutus Sairausvakuutus Työttömyysturva

10 Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito
Ehkäisevä näkökulma ensisijaiseksi Uudella otteella lasten ja nuorten ongelmiin Keinoja pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun Alueellisia hyvinvointieroja kaventamaan Monikulttuurisuutta yhteiskuntaan Päihdetilanne hallintaan Kv-yhteistyöstä voimaa kansalliseen toimintaan

11 Toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva
Ehkäisevä näkökulma ensisijaiseksi Asiakkaan asema ja palvelujen laatu turvattava Avaimena monipuoliset palvelut Keskeistä työvoiman riittävyys ja osaaminen Palveluihin toimivat ohjausmallit Kohti alueellista yhteistyötä Kohtuullinen toimeentuloturva eri elämäntilanteissa

12 Menolaskelmien oletuksia
Peruslaskelma Tuottavuuden kasvu 2,2 %  1,6 % ~ keskim. 1,9 %/vuosi BKT:n volyymin kasvu 1,8 %/ vuosi Työttömyysaste  7 % Linjausvaihtoehto Kouluun ja työelämään nykyistä aiemmin (-1 vuosi) Eläkkeelle siirtymisikä + 3 vuotta vuoteen 2010 Työttömyyseläke poistuu Rakenteellinen työttömyys  5 % vuoden 2010 jälkeen Vähimmäisetuuksien ja lapsilisän reaaliarvo säilytetään Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö myöhentyy Työikäisten koulutusta ja kuntoutusta tehostetaan

13 Arvio linjausten taloudellisista vaikutuksista,
sosiaalimenot / BKT, %

14 Sosiaaliturvan perusperiaatteet
Taustat Sosiaaliturvan perusperiaatteet Säilytetään sosiaaliturvan hyvä kattavuus ja kohtuullinen taso Kannustetaan ihmisiä työllistymään ja tuetaan omatoimisuutta Selkeät ja toimivat sosiaaliturvan järjestämis- ja rahoitusvastuut Rahoitus kestävällä perustalla

15 EU:n sosiaalipoliittisia linjauksia
Taustat EU:n sosiaalipoliittisia linjauksia Työnteon tekeminen kannattavaksi ja siihen liittyen toimeentulon takaaminen Kestävä eläkejärjestelmä Syrjäytymisen torjunta sekä sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen Laadukkaan terveydenhuollon varmistaminen

16 Sosiaaliturvan toiminta-alue Ehkäisevä sosiaali- ja
Taustat Sosiaali- ja terveyspolitiikan kansallisia toimijoita ja vastuutahoja Sosiaaliturvan toiminta-alue Ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka Sosiaali- ja terveys- palvelut Toimeentuloturva Keskeiset toimijat Eduskunta, valtioneuvosto STM Muita ministeriöitä Keskushallinnon virastot ja laitokset Työsuojelupiirit Lääninhallitukset Kunnat Kuntayhtymät Järjestöt RAY Korkeakoulut Kunnat, palvelujen järjestäjinä Yksityiset tuottajat Kansaneläkelaitos Valtiokonttori Työeläkelaitokset/ETK Vakuutusvalvontavirasto Sv- ja eläkekassat Työttömyyskassat Eläkesäätiöt Vakuutuslaitokset Työmarkkinajärjestöt

17 Toimintaympäristön muutostekijöitä
Taustat Toimintaympäristön muutostekijöitä Globalisoituminen Euroopan integraatio Demografiset muutokset Teknologian kehitys Työelämän ja työympäristön muutokset Työllisyys Köyhyys ja syrjäytyminen Kansanterveyden kehitys ja elinympäristö Julkisen talouden kehitys Aluekehitys, kaupungistuminen Valtio/kunta -ohjaussuhteen kehitys

18 Elatussuhteen kehitys vv. 1960-1998 sekä
Taustat Elatussuhteen kehitys vv sekä projektio vuoteen 2030

19 Taustat Sosiaalimenojen (ilman käyttäjämaksuja) kehitys
suhteessa BKT:een sekä projektio vuoteen 2030

20 Taustat Sosiaalimenojen rahoitusrakenne vv. 1960-1999
sekä projektio vuoteen 2030


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 -kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google