Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lakisääteinen eläketurva

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lakisääteinen eläketurva"— Esityksen transkriptio:

1 Lakisääteinen eläketurva
Itella Oyj 2009 TERVETULOA! Jaana Perttula

2 Aiheenamme tänään Eläkevaihtoehdot Eläkkeen määrä
Työskentely eläkkeen rinnalla Mistä saa tietoa eläkkeistä?

3 TyEL-eläkkeen ylärajat:
Kokonaiseläketurva TyEL-eläkkeen ylärajat: Yksinäinen: 1.207,38 € Naimisissa: 1.075,30 €

4 Työeläketurva Iän perusteella 58-vuotiaana 62-vuotiaana 63-vuotiaana
osa-aikaeläke varhennettu vanhuuseläke vanhuuseläke Työkyvyttömyyden uhka Työkyvyttömyys ammatillinen kuntoutus työkyvyttömyyseläke kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) osatyökyvyttömyyseläke osakuntoutustuki Työttömyys työttömyyseläke ennen vuotta 1950 syntyneille 1950 ja jälkeen syntyneille tietyin edellytyksin vanhuuseläke 62-vuotiaana Perheenhuoltajan kuolema perhe-eläke

5 Vanhuuseläkkeet Vanhuuseläke
vuotiaana oman valinnan mukaan, työsuhteen pitää päättyä eläkkeelle siirryttäessä lykätty vanhuuseläke 0,4 %/kk yli 68-vuotiaalle Varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana, työsuhteen pitää päättyä eläkkeelle siirryttäessä eläke on pysyvästi pienempi varhennusvähennys 0,6 % jokaiselta kuukaudelta, jolla ikä alittaa 63 vuotta. Vähennys on enintään 7,2 %

6 Esimerkki eläkkeen määrästä
Syntymäaika , työsuhde alkanut , ansiot euroa kuukaudessa varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana vanhuuseläke 63-, 65- ja 68-vuotiaana 1761 €/kk 1496 €/kk 1320 €/kk 1190 €/kk

7 Esimerkki eläkkeen määrästä
Syntymäaika , työsuhde alkanut , ansiot euroa kuukaudessa varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana vanhuuseläke 63-, 65- ja 68-vuotiaana 2641 €/kk 2244 €/kk 1980 €/kk 1785 €/kk

8 Osa-aikaeläkkeen edellytykset
vuotias henkilö, joka siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön v tai sitä ennen syntyneen yläikäraja on 64 vuotta On ollut viimeisen 18 kk:n aikana vähintään 12 kk kokoaikatyössä eräät sairauteen perustuvat etuudet jatkavat määräaikaa enintään 6 kk Työntekijällä on viimeisen 15 vuoden aikana työeläkkeeseen oikeuttavia ansiotuloja vähintään 5 vuoden työssäoloaikaa vastaava määrä Ei saa lakisääteistä, omaa eläkettä

9 Osa-aikatyö Palkka alenee prosenttiin aikaisemmasta tasosta ja työaika vähenee vastaavasti Työaikaan ei saa tulla yli 6 viikon katkosta vuosilomaa tai sairausaikoja lukuun ottamatta Osa-aikaeläke voi olla korkeintaan 6 kuukautta keskeytettynä 6 kuukauden katkoksen jälkeen kaikkien eläkkeen saamisedellytysten on täytyttävä uudelleen

10 Osa-aikatyön rajat 35 – 70 % Valvonta
Vakiintunut ansio on €/kk. Työntekijän osa-aikatyönansio voi olla välillä 875 – € Rajat ovat ehdottomat. Alitus tai ylitys vie oikeuden osa-aikaeläkkeeseen Kannattaa välttää osa-aikatyön palkkaa lähellä rajoja Valvonta loppuvuodesta kirje uusista rajoista vuosittain tiedustelu osa-aikaeläkkeen edellytysten täyttymisestä edelleen

11 Jos osa-aikatyön ansiot muuttuvat
Eläkkeensaajan pitää ilmoittaa, jos ansiot tai työaika muuttuu muista kuin työehtosopimuksen mukaisista syistä Osa-aikaeläke lasketaan uudelleen, jos ansiot muuttuvat indeksitarkistuksen lisäksi yli 10 % Osa-aikaeläke lakkaa, jos ansiot nousevat yli 70 %:n tai laskevat alle 35 %:n kokoaikatyön ansioista

12 Osa-aikaeläkkeen määrä
Kokoaikatyön vakiintuneen ansiotason ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta 50 % enintään 75 % osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä Esimerkki: ansiot kokoaikatyöstä € ansiot osa-aikatyöstä € ansion alenema € osa-aikaeläke on ansion alenemasta puolet (2 500 € €) x 50 % = 500 €

13 Ammatillinen kuntoutus
Tavoitteena on työntekijän työelämässä pysyminen sairauden aiheuttamasta haitasta huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan estää tai siirtää työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen palauttaa jo työkyvytön työntekijä takaisin työhön Ammatillinen kuntoutus on ammatillista työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleenkoulutus lakisääteistä yksilökuntoutusta kannattavampaa kuin työkyvyttömyyseläke

14 Työkyvyttömyyseläke vuotiaalle, kun työkyky on alentunut vuoden ajaksi vähintään kahdella viidenneksellä sairauden tai vamman vuoksi Eläke voi olla toistaiseksi myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke määräajaksi myönnetty kuntoutustuki tai osakuntoutustuki 60 vuotta täyttäneen eläkeoikeudessa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta

15 Palkka on parempi kuin eläke

16 Työttömyysturva ennen v. 1950 syntyneille
Oikeus työttömyyspäivärahaan 500 päivältä ja sen jälkeen lisäpäivärahaan vuotiaana Päivärahan jälkeen työttömyyseläke vuotiaana tai 62-vuotiaana vanhuuseläke, josta ei vähennetä varhennus-vähennystä 55 v 57 v 60 v 63 v Tuo työttömyyseläke ei koske ns. suojattuja! Työsuhde Työttömyyspäiväraha Lisäpäivät Työttömyyseläke Vanhuuseläke

17 Työttömyysturva v. 1950 ja sen jälkeen syntyneille
500 työttömyyspäivärahapäivän jälkeen lisäpäiväraha vuotiaalle, jos 5 vuotta ansiotyötä viimeisen 20 vuoden aikana Lisäpäivärahaa saava voi 62-vuotiaasta valita vanhuuseläkkeen, joka on siihen mennessä ansaitun eläkkeen suuruinen 57 v 59 v 62 v Työsuhde Työttömyyspäiväraha Lisäpäivät Vanhuuseläke

18 Työeläkkeen määrään vaikuttavat
Työskentelyaika ikävälillä vuotta (ennen v ikäraja oli 23 v.) Ansiot palkka YEL- ja MYEL-työtulo sosiaalietuudet Eläkkeen karttuminen työ: iästä riippuvat karttumisprosentit sosiaalietuudet 1,5 %

19 Eläkkeen karttuminen, vanhuuseläke
Vuodesta 2005 lähtien 4,5 % vuodessa 1,9 % vuodessa 1,5 % vuodessa 18 v. 53 v v v. Vuoden 2004 loppuun 23 v v. 1,5 % vuodessa 60 v v. 2,5 % vuodessa

20 Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeellä ennen vuotta 1947 syntyneillä
2,5 %/v osa-aikatyön palkasta 1,5 %/v osa-aikatyön 1,5 %/v ansion alenemasta Kokoaikatyön ansio 56 v osa-aikaeläke alkaa 60 v 65 v vanhuuseläke alkaa Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeellä vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneillä 4,5 %/v osa-aikatyön ansiosta 1,9 %/v 0,75 %/v ansion alenemasta Kokoaikatyön ansio 58 v osa-aikaeläke alkaa 63 v 68 v vanhuuseläke alkaa SÄÄTIÖN ELÄKE AIEMMIN

21 Eläkepalkka  2004 Eläkeansiot 2005 
Eläkepalkka ja eläke 2004 2005 2006 2007 2008 Eläkepalkka laskettiin viimeisten 10 vuoden ansioista (vuodet ) VUOSIANSIOT VUOSIANSIOT VUOSIANSIOT VUOSIANSIOT Pitkä työsuhde yht. yht yht yht.

22 Eläkelaskennan kaava vuodesta 2005 alkaen
Vuosityöansiot vähennettynä työntekijän TyEL -maksulla tai etuusansiot Syntymä- vuoteen sidottu elinaikakerroin (vuodesta 2010 alkaen) Ikään sidottu karttumis- prosentti X X /12 = eläke €/kk Alle 53-v. 4,1 % 53-v. ja yli 5,2 %

23 Elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeen määrään
Eläkekustannusten kasvua pyritään rajoittamaan vuodesta 2010 alkaen elinaikakertoimella jos tilastojen mukainen elinikä edelleen pitenee, elinaikakerroin pienentää alkavia eläkkeitä Kerroin lasketaan vuosittain tilastokeskuksen tuottamien tuoreimpien viiden vuoden tilastojen perusteella syntymävuosi kalenterivuosi kerroin 1 0,? 0,? 0,? 0,?

24 Palkattomilta jaksoilta karttuu eläkettä
Vuoden 2005 alusta eläkettä karttuu 1,5 % vuodessa Eläkkeen pohjana olevaksi ansioksi otetaan sosiaalietuuden perusteena oleva ansiotulo 117 % Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausilta 75 % Ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan ja vuorotteluvapaan ajalta 65 % Muiden ansiosidonnaisten etuuksien osalta Tulevan ajan ansioissa etuuden perusteena olevat ansiot huomioidaan 100%:sti. 117% ”voltti-sääntö” esityksenä korjauspaketissa

25 Minkä ikäisenä eläkettä voi saada vuonna 2009?
Joustava vanhuuseläke 62 v. Varhennettu vanhuuseläke, työttömän vanhuuseläke 60 v. Työttömyyseläke ennen v syntyneille 58 – 67 v. Perhe-eläke Osa-aikaeläke v ja sen jälkeen syntyneille v. Osa-aikaeläke v ja sitä ennen syntyneille 18 – 62 v. Ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke

26 Eläkkeen hakeminen Eläkkeitä on aina haettava, riittävä hakuaika on 2 kk ennen eläkkeen alkamista Samaan aikaan alkavat työ- ja virkaeläkkeet ja kansaneläke haetaan samalla lomakkeella Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet muuttuvat 63 tai 65 vuoden iässä vanhuuseläkkeeksi ilman hakemusta Hakemuslomakkeen saa Ilmarisen verkkosivuilta: > tietopankki > lomakkeet

27 Työnteko eläkkeellä Eläkkeellä tehty työ vakuutetaan ja siitä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuodessa Vanhuuseläkkeellä ei ole ansaintarajoja Osa-aikaeläkkeellä on sovitut ansaintarajat Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita enintään 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta Osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita enintään 60 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta Työttömyyseläkkeellä ansaintaraja on 624,13 €/kk (v. 2009)

28 Eläkepalvelu verkossa - sisäänkirjautuminen edellyttää henkilökohtaisia pankkitunnuksia
Ansiotyöluettelon tarkistus ja arvio tulevasta eläkkeestä Eläkkeen hakemispalvelu (vanhuuseläke) Eläkkeensaajan palvelut

29 Palvelemme eläke- ja kuntoutusasioissa
Yleistä tietoa Puhelin Sähköposti Käyntiosoite Porkkalankatu 1 Postiosoite ILMARINEN Palvelemme arkisin klo


Lataa ppt "Lakisääteinen eläketurva"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google