Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Bruttopalkasta nettopalkkaan

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Bruttopalkasta nettopalkkaan"— Esityksen transkriptio:

1 Bruttopalkasta nettopalkkaan

2 Ennakonpidätys Työnantaja perii työntekijän bruttopalkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä prosenttimääräisen ennakonpidätyksen ja tilittää sen verottajalle Ennakonpidätyksen määrä tarkistetaan työntekijän toimittamasta verokortista Verokorttiin on merkitty tulorajat kuukaudessa, kahdessa viikossa, viikossa ja päivässä saadulle ansiolle Ennakonpidätyksessä käytetään tulorajaa, joka vastaa työnantajan palkanmaksukautta Tulorajaan saakka ennakonpidätys toimitetaan verokortilla ilmoitetun perusprosentin mukaisena ja tulorajan ylittävältä osuudelta pidätys on lisäprosentin mukainen

3 Kausikohtainen tai kumulatiivinen ennakonpidätys
Palkkalaskentaohjelmistoja käyttävät yritykset noudattavat yleensä kumulatiivista ennakonpidätystä Seurataan kumulatiivista tuloa ja verrataan sitä kumulatiiviseen ennakonpidätykseen Manuaalisessa laskennassa käytetään kausikohtaista ennakonpidätystä Ennakonpidätys toimitetaan verokortin rajojen mukaisena jokaiselta palkanmaksukaudelta Näin toimitaan Oivallassa!

4 Verokortilla valinta A tai B
Palkansaaja voi itse valita tehdäänkö hänen ennakonpidätyksensä palkkakauden tulorajan mukaisesti (A) vai ennakonpidätys yhden tulorajan mukaisesti (B) Vaihtoehdon B tuloraja on yksi summa ajalle xxxx B kannattaa valita, jos tuloraja ei tule ylittymään ja ansiot vaihtelevat paljon eri palkkakausilla Lisäprosenttia käytetään vasta, kun 11 kk:n tuloraja on ylittynyt ja sen jälkeen kaikkiin ansioihin kohdistuu lisäprosentin mukainen ennakonpidätys

5 Palkansaajalta perittävä työeläkevakuutusmaksu 1/2
Peritään työsuhteessa tehtävästä työstä maksetusta palkasta 18-68-vuotiaat työntekijät Alle 53-vuotialta perittävä maksu 5,55 % (v. 2014) 53 täyttäneiltä peritään 7,05 % Eläketyöansio on käytännössä sama kuin ennakonpidätyksen alainen ansio Peruspalkka (kk-palkka, tuntipalkka) Bonus, provisiot Luontoisedut

6 Palkansaajalta perittävä työeläkevakuutusmaksu 2/2
Lomaraha, lomakorvaus Olosuhdelisät, vuorotyölisät, iltalisät, ylityökorvaukset Varallaolokorvaus, pekkaskorvaus, tuotantopalkkio Yrityksen työntekijälleen maksama rekrytointipalkkio Irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä ajalta Ylimääräiset palkkaerät esim. jouluraha EI TyEL:in alaista, jos maksetaan vahingonkorvauksena ylimääräistä korvausta

7 Palkansaajalta perittävä työttömyysvakuutusmaksu
Lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta bruttopalkasta ja vähennetään nettopalkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen Peritään vuotiailta työntekijöiltä Vuonna 2014 maksu on 0,5 %

8 AY-maksut Yleensä työnantaja perii maksun työntekijän palkasta
Useimmilla liitoilla prosenttiperusteinen maksu, esim. 1,4 % Maksu perustuu ennakonpidätyksen alaiseen bruttopalkkaan Palkansaajalle henkilökohtaisessa verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno

9 Esimerkki 1 Bruttopalkka / kk 1 800,00
Ennakonpidätys 15,0 % Vuosituloraja Kk-tuloraja 1 833,33 -270,00 Työntekijän TyEL 5,55 % -99,90 Työntekijän tyött.vak. 0,5 % -9,00 AY-maksu 1,4 % -25,20 Nettopalkka 1 395,90

10 Esimerkki 2 Bruttopalkka sis. ylityöt / kk 1 950,00
Ennakonpidätys 15,0 % (1 833,33) Lisäprosentti 32,5 % (116,67) Vuosituloraja Kk-tuloraja 1 833,33 -275,00 -37,92 Työntekijän TyEL 5,55 % -108,23 Työntekijän tyött.vak. 0,5 % -9,75 AY-maksu 1,4 % -27,30 Nettopalkka 1 491,80

11 Verokarhun sosiaaliturvamaksu

12 Sv-maksu Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,14 % v (2,04 % vuodelta 2013) Työnantaja tilittää maksun valtiolle oma-aloitteisesti kuukauden bruttopalkkasumman perusteella seuraavan kuukauden 12. päivä (verotilimenettely) Maksuprosentti pitää tarkistaa aina vuodenvaihteessa

13 Palkkaan perustuvat lakisääteiset vakuutukset

14 Työeläkevakuutus (TyEL)
Yleislaki, jota sovelletaan kaikkiin työsuhteessa oleviin työntekijöihin, joista ei ole olemassa erillisiä, heitä koskevia työeläkesäännöksiä Eläkevakuutus työeläkeyhtiöstä on otettava kuukauden kuluessa ensimmäisen työsuhteen alkamisesta Eläketurvakeskus valvoo (pakkovakuutus) Työnantaja maksaa bruttosumman ja perii palkanmaksun yhteydessä työntekijältä hänen osuutensa

15 Työttömyysvakuutus Maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle
Työnantaja maksaa bruttosumman ja perii palkanmaksun yhteydessä työntekijältä hänen osuutensa

16 Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Vakuutus tapaturman tai ammattitaudin varalta Vakuutusmaksu vaihtelee työn tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön tariffin mukaan 0,3 % - 8,0 % (arvioitu vaihteluväli)

17 Ryhmähenkivakuutus Työnantajan on otettava vakuutus, kun alalla on tätä edellyttävä valtakunnallinen työehtosopimus Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana ja sen perusteella maksetaan työntekijän kuoleman johdosta korvausta edunsaajille


Lataa ppt "Bruttopalkasta nettopalkkaan"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google