Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista Melasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista Melasta"— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista Melasta
Luopumistuki 2011–2014

2 Luopumistavat Sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojen myynti lisämaaksi lähisukulaiselle

3 Luopuva maatalousyrittäjä
Harjoittanut maataloutta viimeiset 10 vuotta MYEL-vakuutettuna viimeiset 5 vuotta välittömästi ennen luopumista Ei entuudestaan MYEL- tai KEL-eläkkeellä perhe-eläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki eivät estä luopumistukea Lopettaa maatalouden harjoittamisen ja metsän hankintatyöt vapaaehtoinen MATA-vakuutus, jos työskentelee perheenjäsenenä Vähentää muut ansiotulot alle 695 euroa kuukaudessa (v taso) luopumistuen maksu alkaa, kun muut tulot jäävät alle rajan uinumisaikana ei ansiotulorajaa ei voi toimia maatalousyrittäjänä voidaan MYEL- ja MATA -vakuuttaa perheenjäsenenä

4 Luovutus lähisukulaiselle, luopujien ikärajat 2013–2014
Varsinaisen luopujan ikäraja 56 vuotta voi hakea 2 vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä eli 54-vuotiaana luopumistukeen oikeutettuja 1959 ja aikaisemmin syntyneet uinuvan luopujan ikäraja 51 vuotta ikärajan täytyttävä lopullisen luopumisen tapahtuessa luopumistukeen oikeutettuja 1963 ja aikaisemmin syntyneet 2014 Varsinaisen luopujan ikäraja 59 vuotta suojasäännöksen vuoksi 1957 ja aikaisemmin syntyneillä LUTU maksuun 56-vuotiaana 1958 ja 1959 eivät täytä ikärajaehtoa uinuva oikeus 1963 syntyneet puolisot ja yhtymän sisarusosakkaat 1962 syntyneet lesket ja täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavien puolisot Lähisukulaisiksi katsotaan luopujan / puolison lapsi tai tämän puoliso luopujan / puolison sisaruksen lapsi tai tämän puoliso Luopujan oltava aina alle 63-vuotias

5 Luovutus vieraalle, luopujien ikärajat 2013–2014
Varsinainen luopuja 60-vuotias ja uinuva 55-vuotias Luopujan oltava aina alle 63-vuotias

6 Sukupolvenvaihdosjatkaja
Luopumishetkellä alle 40-vuotias Riittävä ammatillinen pätevyys jos ei täyty luopumishetkellä, koulutus hankittava kahden kalenterivuoden aikana luopumisesta Sivutulot alle euroa vuodessa Sitoutuu viljelemään tilaa ja asumaan tilalla tai tilan läheisyydessä 5–14 vuotta Omistusoikeus siirtyy Jos tila luovutetaan kahdelle jatkajalle, molempien tulee täyttää kaikki ehdot puolisolta jakamattomuussitoumus

7 Sukupolvenvaihdosjatkajalle muodostuva maatila
Taloudellisesti elinkelpoinen yritystulo euroa vuodessa / luovutuksensaaja tai luovutuksensaaja- pariskuntaa kohden, poistot vähintään euroa vuodessa luovutettaessa kahdelle erikseen viljeltäväksi yritystulovaatimus 2 ⅟₂ -kertainen Täyttää ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset Tilan kehittäminen kolmen vuoden aikana, jos ehdot eivät täyty luopumishetkellä kehittämissuunnitelma LUTU-hakemuksen liitteeksi Maatalousyhtymät ja maataloutta harjoittavat yhtiöt (AY, KY, OY) SPV mahdollinen tietyin edellytyksin

8 Sukupolvenvaihdoksen kaltainen lisämaaluovutus
Luovutuksensaajan ehdot Lähisukulainen Saanut aloittamisavustuksen aikaisemmin hankkimalleen muulle maatilalle Alle 50-vuotias Pakollinen MYEL-vakuutus voimassa LUTU-peltojen etäisyys enintään 20 kilometriä ostajan talouskeskuksesta etäisyys lasketaan maatalouskoneilla kulkukelpoista tietä pitkin Peltoala suurenee vähintään 2 hehtaaria sitoutuu viljelemään tilaa 5–14 vuotta

9 Luopumistuen hakeminen
Luopumistukea on haettava etukäteen luonnosluovutuskirjan perusteella Hakemuksen voi tehdä kahta vuotta ennen varsinaista luopumisikää (56 tai 60 v.) lopullisen luopumisen voi toteuttaa etukäteispäätöksen saatuaan jo ennen varsinaista luopumisikää uinuvan luopujan pitää täyttää ikäraja (51 tai 55 v.), kun luovutuskirja allekirjoitetaan ja hallintaoikeus siirtyy luovutuksensaajalle 1958 ja 1959 syntyneet eläkehakemus jätettävä mennessä Etukäteispäätös on voimassa 12 kk vuonna 2014 annettavat etukäteispäätökset voimassa saakka

10 Sukupolvenvaihdosluovutus lähisukulaiselle tai sukupolvenvaihdoksen kaltainen lisämaaluovutus lähisukulaiselle (77 a§) Varsinainen luopuja - mahdollista hakea kahta vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä Uinuva luopuja ikärajan täytyttävä lopullisen luopumisen tapahtuessa Vuonna 2013 luopumisikä 56–62 v.  1959 ja aikaisemmin syntyneet - LUTU maksuun 56-vuotiaana 1960–1963 syntyneet Vuonna 2014 59–62 v. + suojasäännös 1957 ja aikaisemmin syntyneet - suojasäännöksen perusteella LUTU maksuun 56-vuotiaana 1958–1963 syntyneet - puolisot ja sisarosakkaat varsinaisen luopujan kera  1958–1962 syntyneet - lesket ja täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavien puolisot - suojasäännöksen perusteella uinuvien LUTU maksuun 56-vuotiaana SPV-vieraalle: ikäraja varsinaisella luopujalla 60 v. ja uinuvalla 55 v. Poroluopumiset: ikäraja varsinaisella luopujalla 56 v. ja uinuvalla 51 v. Kaikki voivat hakea luopumistukea kahta vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä luopumistavasta riippumatta

11


Lataa ppt "Ajankohtaista Melasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google