Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KUNTOUTUKSEN OSAAMISKESKUKSEN ESITTELY

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KUNTOUTUKSEN OSAAMISKESKUKSEN ESITTELY"— Esityksen transkriptio:

1 KUNTOUTUKSEN OSAAMISKESKUKSEN ESITTELY
Pertti Heikkilä Johtajalääkäri

2 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Selvitys, arviointi ja sijoitus Etelän palvelualue Idän palvelualue Lännen palvelualue Pohjoisen palvelualue Kaupungin- sairaala Kuntoutuksen osaamis-keskus Etelän sosiaali- ja lähityö Idän sosiaali- ja lähityö Lännen sosiaali- ja lähityö Pohjoisen sosiaali- ja lähityö Herttoniemen sairaala Neurologinen poliklinikka ja kuntoutustoiminta Eteläinen kotihoito-yksikkö Itäinen kotihoito-yksikkö Läntinen kotihoito-yksikkö Pohjoinen kotihoito-yksikkö Laakson sairaala Trauma-kuntoutus Keskinen kotihoito-yksikkö Kaakkoinen kotihoito-yksikkö Lounainen kotihoito-yksikkö Syystien monipuolinen palvelukeskus Malmin sairaala Fysiatrian poliklinikka Kinaporin monipuolinen palvelukeskus Kontulan monipuolinen palvelukeskus Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus Suursuon sairaala Kuntoutus-suunnittelu ja apuvälinepalvelut Töölön monipuolinen palvelukeskus Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus Kotisairaala Fysioterapia-palvelut Toimintaterapia- palvelut Koskelan vanhusten-keskus Myllypuron vanhusten-keskus Palvelu-alueiden lääkäripalvelut Kivelän vanhusten-keskus Kampin palvelukeskus

3 Kuntoutuksen osaamiskeskus
Tehtävänä on tuottaa akuuttia jatkohoitoa ja kuntoutusta neurologiseen ja ortopedis-traumatologiseen kuntoutukseen profiloituneilla sairaalaosastoilla Laakson sairaala-alueella. tuottaa neurologian, fysiatrian ja muistisairauksien polikliinisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita. vastata koko sosiaali- ja terveysvirastossa somaattisten sairauksien lääkinnällisestä kuntoutuksesta, apuvälinepalveluista ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta.

4 Kuntoutuksen osaamiskeskus

5 Kuntoutuksen osaamiskeskus ­ sairaalatoiminta
Neurologiset kuntoutusosastot: 79 sairaansijaa Kolme osastoa Suurin osa potilaista on aivoverenkiertohäiriöistä tai aivovammoista kuntoutuvia. Osastoista kaksi on koko kaupunkia palvelevia yksiöitä, joihin keskitetään vaativaa neurologista kuntoutusta tarvitsevat potilaat. Traumakuntoutusosastot: 77 sairaansijaa Osastoille keskitetään ortopedis-traumatologista kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Valtaosa potilaista on kuntoutumassa erilaisten murtumien jälkeen, suurin ryhmä on lonkkamurtumapotilaat.

6 Kuntoutuksen osaamiskeskus ­ sairaalatoiminta
Potilaat tulevat kuntoutuksen vuodeosastoille lähetteellä pääasiassa: HUS:sta (n. 60 %) Malmin ja Haartmanin päivystysyksiköiden vuodeosastoilta (n. 35 %). Potilaiden ikäjakauma: alle 65-vuotiaat 20 % 65-74-vuotiaat 20 % Yli 75-vuotiaat 60 % Osastoilla tuotetaan vuosittain noin hoitopäivää 1200 päättynyttä kuntoutusjaksoa. Kuntoutusjakson keskimääräinen pituus on 44 ja mediaani 30 vuorokautta (v. 2013).

7 Kuntoutuksen osaamiskeskus ­ sairaalatoiminta
Kuntouttava hoitotyö on moniammatillista tiimityöskentelyä, jossa toteutetaan kuntoutumista edistävää työtapaa. on tavoitteellista ja suunnitelmallista ja vaatii priorisointi-, koordinointi- ja päätöksentekokykyä potilasturvallisuus huomioiden. edellyttää kokonaisvaltaista potilaan tarpeiden tunnistamista ravitsemuksesta alkaen. tukee potilaan omia voimavaroja sekä toimintakykyä päivittäisessä suoriutumisessa. on potilaslähtöistä ja tapahtuu yhteistyössä omaisten tai läheisten kanssa. Hoitotyössä noudatetaan turvallista lääkehoitoa.

8 Kuntoutuksen osaamiskeskus ­ sairaalatoiminta
Osastojen moniammatilliseen tiimiin kuuluvat: Lääkäri Sairaanhoitaja Lähihoitaja Fysioterapeutti Toimintaterapeutti Sosiaalityöntekijä Lisäksi neurologisilla kuntoutusosastoilla: Neuropsykologi Puheterapeutti Tarvittaessa osastolta tehdään kotikäynti, jossa arvioidaan potilaan kotona pärjäämistä, apuväline- ja kodinmuutostyön sekä kotihoidon ja jatkokuntoutuksen tarvetta. N. 70 % potilasta palaa omaan kotiin tai entiseen hoitopaikkaan kuntoutusjakson päätyttyä. Omaan kotiin palaavista n. 60 % (v. 2013) tarvitsi kotihoidon palveluja.

9 Kuntoutuksen osaamiskeskus ­ erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta
Poliklinikat toimivat kolmella lääketieteellisellä erikoisalalla: fysiatria, neurologia ja geriatriset muistisairaudet. ovat terveydenhuoltolain tarkoittamaa perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavaa erikoissairaanhoitoa. edellyttävät perusterveydenhuollon lääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. Toimipisteet ovat: Neurologian poliklinikka: Laakson sairaala-alueella Fysiatrian poliklinikka: Laakson sairaala-alueella Geriatrinen muistipoliklinikka: Laakson sairaala-alueella.

10 Kuntoutuksen osaamiskeskus ­ erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta
Poliklinikkapotilaiden ikäjakauma (v. 2013): Poliklinikoille tulee vuosittain noin 6500 lähetettä. Poliklinikoilla on vuosittain noin lääkäri- ja hoitajakäyntiä. Neurologian pkl Geriatrian muistipkl Fysiatria ja kuntoutuspkl Alle 65-vuotiaat 8 % 69 % 65-74-vuotiaat 47 % 1 % 19 % Yli 75-vuotiaat 45 % 99 % 12 %

11 Kuntoutuksen osaamiskeskus ­ kuntoutussuunnittelu, apuväline- ja terapiapalvelut , neuropsykologinen arviointi, kuntoutusohjaus ja sosiaalityö Kuntoutussuunnittelu ja apuvälinepalvelut vastaa ostopalveluna hankittavien lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden ja apuvälineiden järjestämisestä ja tuottaa apuvälinepalveluja. Fysioterapia- ja toimintaterapiapalvelut ovat suuria kokonaisuuksia, joissa tuotetaan palvelut laitoshoitoon ja avopalveluun viraston muille osastoille lukuun ottamatta monipuolisia palvelukeskuksia, mielenterveys- ja päihdepalveluja ja kehitysvammapoliklinikkaa. Aikuisneurologiset puheterapiapalvelut tuotetaan terveydenhuollon laitoshoitoon ja avopalveluun. Monipuolisiin palvelukeskuksiin annetaan tarvittaessa konsultaatiopalveluita.

12 Kuntoutuksen osaamiskeskus ­ kuntoutussuunnittelu, apuväline- ja terapiapalvelut , neuropsykologinen arviointi, kuntoutusohjaus ja sosiaalityö Neuropsykologisia arvioita tehdään neurologian poliklinikalla ja neurologisilla kuntoutusosastoilla. Tutkimuksen avulla selvitetään kognitiivista suorituskykyä, muutoksia ja kuntoutustoimenpiteiden tarvetta. Kuntoutusohjausta annetaan neurologian ja fysiatrian poliklinikoilla helsinkiläisille liikuntavammaisille sekä aivohalvaus- ja afasiapotilaille. Kuntoutusohjaaja tukee henkilön selviytymistä arjessa ja neuvoo itsenäistä selviytymistä tukevien palveluiden piiriin. Sosiaalityö kohdentuu kuntoutusosastojen ja poliklinikan potilaille. Kuntoutuksen osaamiskeskuksen tuottamiin terapia- ja kuntoutuspalveluihin tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä.


Lataa ppt "KUNTOUTUKSEN OSAAMISKESKUKSEN ESITTELY"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google