Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hoitopaikan järjestelyt

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hoitopaikan järjestelyt"— Esityksen transkriptio:

1 Hoitopaikan järjestelyt
Kotiutushoitaja Petri Kipinä ND yksikkö, KAKS

2 Kotiutustoiminta Kotiutustoiminnan lähtökohtana on tukea kotiutumista akuuttisairaanhoidon tarpeen päätyttyä, potilaan tarvitessa vielä hoitoa ja kuntoutusta selviytyäkseen kotona.

3 Käsitteitä Kotipalvelu tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun kuin tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista” (Sosiaalihuoltolaki 710/82) Kotisairaanhoito on terveyskeskuslääkärin, terveydenhoitajan, erikoissairaanhoitajan, sairaanhoitajan ja perushoitajan antamia palveluja henkilöille, jotka kykenevät sairaudestaan huolimatta asumaan kodissaan mutta jotka tarvitsevat apua sairautensa tai vammansa vaatimissa hoitotoimenpiteissä ja voinnin seurannassa (Kansanterveyslaki 1972) Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain nojalla saamaa hoitoa ja palveluja, jotka voivat olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin antamia. Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asuvia vanhuksia selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan mahdollisimman hyvin (Lukkaroinen 2004, Paasivaara 2004)

4 Kainuun kotiutustoiminnan kehittämisen tausta
Rajalliset resurssit Varmuuden vuoksi Tk vuodeosaston kautta Palvelujen saatavuus Tiedon kulku Kotiutuksen suunnittelemattomuus Hoidon aloittamisen viivästyminen Palvelutarpeen arviointi

5 Ikäihminen kotona

6 Kotiutuksen suunnittelu
Suurin osa iäkkäistä pitää omaa ja läheisensä osallistumista kotiutumistaan ja kotihoitoaan koskevaan päätöksentekoon tärkeänä (Grönroos & Perälä 2002, Perälä ym. 2003, Pyysiäinen 2003). Ajoissa suunniteltu kotiin siirtyminen ja potilaan näkemyksiä kuunnellen laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma lisäävät potilaan turvallisuuden tunnetta sekä kokemusta siitä, että hänen hyvinvoinnistaan välitetään. Suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen edistävät erityisesti ikääntyneen ihmisen kotiutumisen onnistumista ja laadukkaan elämän edellytyksiä (mm. Atwal 2002, Päivärinta & Haverinen 2002). Kotihoito ja kotiutumisen suunnittelu ovat moniammatillista yhteistyötä vaativia toimintoja, jotka vaativat työntekijöiltä sitoutumista, yhteistyökykyä ja halua (mm. Laaksonen-Heikkilä & Lauri 1997, Tenkanen 2003).

7 Kotiutuksen suunnittelu päivystyksessä
Alkaa potilaan saavuttua päivystykseen Potilaan kotiutuksen suunnitteluun osallistuvat kaikki Perustietojen keräys Kotihoidon asiakas? Asumismuoto Etäisyydet Samassa taloudessa asuvat Mistä potilas saa palveluja/apua Miten lääkehoito on järjestetty? Apuvälineet Miten kotona on mennyt? Omaisten, hoitoon osallistuneiden kommentit Yhteistyö omaisten ja kotihoidon kanssa Ennakointi palvelutarpeen muutoksesta Hyvä kirjaaminen -> saatuja tietoja voidaan käyttää hyväksi kotiutuksen suunnitelussa esimerkiksi kun potilas on siirtynyt päivystyksestä erikoissairaanhoidon osastolle.

8 Kotiuttamismalli Koska hoitoaika päivystysalueella on lyhyt, se tuo kotiuttamiselle erityspiirteitä: Jos ja kun potilaan kotihoidon suunnitelmaa joudutaan päivittämään, pyritään käyttämään potilaan olemassa olevia hoitoverkostoja hyväksi. Omainen tärkeä voimavara Ei ole tarkoituksen mukaista päivystys olosuhteissa vaihtaa palveluja esim julkisen sektorin tuottamiksi. Palveluja voidaan täydentää julkisilla palveluilla ja päinvastoin Saattaen kotiuttaminen Palveluja tehostetusti 1-3 vrk kotiutumisesta Kajaanissa tehostettu kotihoidon kautta ( jopa 3 viikkoa )

9 Kotiuttamismalli Kotihoidon asiakkaat:
Ilmoitetaan alueen vastaavalle sairaanhoitajalle Viikonloppuisin ja virka-ajan ulkopuollella suoraan alueen tiimille Kajaanissa vaativat kotiutukset tehostetun kotihoidon kautta Osassa alueista myös mahdollisuus yöhoitoon Kotihoitoa tarvitsevat uudet asiakkaat Kajaanissa aina tehostettuun kotihoitoon Hoitokodeissa ja hoivaosastoilla asuvat asiakkaat Iv lääke- ja Iv nestehoito voidaan toteuttaaa tehostetun kotihoidon kautta

10 Tulevaisuus Tietotekniset parannukset
Toimintamallien ja kirjaamisen yhtenäistäminen Kotona asumisen suunnitelma Omahoitoalusta


Lataa ppt "Hoitopaikan järjestelyt"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google