Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sujuvat hoitoketjut – totta vai tarua

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sujuvat hoitoketjut – totta vai tarua"— Esityksen transkriptio:

1 Sujuvat hoitoketjut – totta vai tarua
Sujuvat hoitoketjut – totta vai tarua? Case Porvoo: Vanhusten lääkäripalveluiden järjestäminen

2 Porvoo LYHYESTI Perustettu vuonna 1346 Asukasluku 31.12.2012: 49 026
Suomenkielisiä 66 % Ruotsinkielisiä 31 % Muut 3 % Maapinta-ala 655 km2 Vesipinta-ala km2 Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

3 ITÄinen UUSIMAA UUSIMAA Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme Pukkila
2 048 Lapinjärvi 2 831 Myrskylä 1 995 UUSIMAA Askola 4 991 Loviisa 15 529 Porvoo 49 026 Sipoo 18 751 Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

4

5 Porvoon ikäihmisten hoitoketjujen analysointi ja kehittäminen
Tk-vuodeosastoilla on vertailukuntiin nähden vähemmän akuuttihoitoa. Lisäksi potilaat tulevat tk-vuodeosastoille tyypillisesti muista laitoksista ja hyvin vähän kotoa. Haastatteluiden perusteella terveyskeskussairaalaan pääsy on ongelmallista, jolloin potilaita päätyy päivystyksestä esh vuodeosastoille ilman medisiinistä syytä. ESH vuodeosaston käyttö koko väestössä on keskimääräistä matalampaa, mutta vanhusten osalta merkittävästi keskimääräistä korkeampaa Vanhusten korkea esh-käyttö johtuu hoitojaksojen suuresta määrästä Yli 75-vuotiaiden osalta kotiutusprosentti sisätautien vuodeosastoilta on matala, vaikka kotoa tulevien osuus on korkea – esh-vuodeosasto vaikuttaa siis toimivan porttina palveluiden piiriin Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

6 Porvoon ikäihmisten hoitoketjujen analysointi ja kehittäminen
Porvoon sairaalan yhteispäivystyksessä niin pth- kuin esh-päivystyksenkin käyttö on vertailujoukon keskiarvon yläpuolella Päivystyksen käytön profiili viittaa ongelmiin palvelujärjestelmässä. Ongelmat voivat olla mm. jatkohoidon saatavuudessa, yhteispäivystyksen toiminnassa (mm. triage, pth-esh-yhteistyö), ajanvarausvastaanottojen saatavuudessa (potilaat ohjautuvat päivystykseen) Tämä tukee hypoteesia, että osa potilaista voi olla epätarkoituksenmukaisessa hoitopaikassa Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

7 Selvitykset Porvoon vanhustenhuollon palvelurakenteesta ja prosesseista
Lyhytaikaista hoitoa järjestetään vähän Pitkäaikaishoito kuluttaa suuren osan tk-sairaalan resursseista Palvelurakenne Paljon vanhainkotiasumista ja vähän tehostettua palveluasumista + Tehostetun palveluasumisen määrä on kasvanut. Potilasohjaus Hoitojaksot ovat pitkiä, erityisesti kotoa saapuvien potilaiden Hoitojaksoja on vähän potilasta kohden Sairaalasta lyhyelle hoitojaksolle saapuvien potilaiden osuus poikkeuksellisen suuri. Osa potilaista kiertää todennäköisesti turhaan esh:n kautta Hoitojaksojen pituudet Porvoolla on vähän lyhyitä hoitojaksoja ja paljon pitkiä hoitojaksoja. Melko paljon pitkäaikaishoitoa Jonkin verran tarpeettomiksi luokiteltuja hoitojaksoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

8 Selvitykset Porvoon vanhustenhuollon palvelurakenteesta ja prosesseista
Pitkäaikaishoito: Hoidon tarpeen arviointi tehdään heti ja arviointia täydennetään 2 vk:n kuluessa (kaikki hoitoon osallistuvat henkilöt). Osastot ovat profiloituneet erilaisten potilaiden hoitoon. Vuodeosastoille on jatkuva jono. Osa potilaista joutuu odottamaan pääsyä osastolle erikoissairaanhoidossa. Noin 50 % osastoilla olevista potilaita odottaa jatkohoitopaikkaa. Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

9 Somaattisten erikoisalojen siirtoviivepäivät /1 000 asukasta vuonna 2012, kaikki ikäryhmät
Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

10 Kotihoidon etälääkäripalvelun vaikutukset
Kokonaisuudessaan Doctagon-hankkeen vaikutukset vaikuttavat olevan pääosin positiivisia Hankkeen avulla on aikaansaatu konkreettisia muutoksia kotihoidossa, kuten Kotihoidon tiimien yhteistyö ja vuorovaikutus parantunut Lääkäripalvelujen saatavuus parantunut Kotihoidon henkilöstön ymmärrys oman työn roolista osana kotihoidon asiakkaan palveluketjua selkeytynyt Potilassiirrot ovat vähentyneet Kotihoidon asiakkaiden lääkkeiden käyttöä pystytty vähentämään Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

11 Yhteydenotot Yhteensä kpl

12 Yhtedenotot Yhteensä %

13 Kotihoito kpl

14 Asumispalveluyksiköt kpl

15 Asumispalveluyksiköt %

16 Terveyskeskuksen vuodeosasto kpl

17 Terveyskeskuksen vuodeosasto %

18 Toiminnan arviointi / esimiesvastaukset
Positiiviset kokemukset: vastuulääkärin saa aina puhelimitse kiinni, ja jos ei vastaa niin hän soittaa aina takaisin kaikki todistukset ja reseptit tulevat nopeasti kotikäynnit sujuneet hyvin, lääkäri tulee aina kotikäynnille kun sh pyytää takapäivystäjä-palvelu toimii hyvin viikoittainen puhelinkierto toimii, kaikki asiakkaat mainitaan hoitolinjaukset joka potilaalla hoitajille lisää vastuuta lyhytaikaishoitojaksolle pääsee vaikka samana päivänä terveyskeskuksen vuodeosastoilla vapaita paikkoja -> osastojen profilointi mahdollistuu hoitoketjun kokonaisuuden hallinta tuo taloudellista säästöä ja antaa oikean kuvan esim hoivanpaikkojen tarpeesta. Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

19 Toiminnan arviointi / esimiesvastaukset
Kehitettävät asiat; kaksi tietojärjestelmää käytössä, sekavaa ja lisää työtä hoitohenkilökunnalle. EKG hankala saada tietojärjestelmään ja kestää noin 40 min. lääkäreiden perehdytys huono. Perehdytys jää usein osastonhoitajalle. lääkäreiden vaihtuvuus. Meillä 8 kk sisällä 6 lääkäriä. vastuulääkärin tekstit tulee TT-tietokantaan muutaman päivän viiveellä vastuulääkäri ei anna/tiedä etukäteen pvm jolloin hän tulee paikalle, vaan tulee muutaman päivän varoitusajalla Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

20 Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

21 - Kiitos- Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme


Lataa ppt "Sujuvat hoitoketjut – totta vai tarua"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google