Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutukseta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutukseta"— Esityksen transkriptio:

1 Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutukseta
Kuntoutusasiain neuvottelukunta Helsinki Ylitarkastaja Outi Töytäri

2 Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 1363/2011
Terveydenhuoltolaki 29 § antoi valtuuden säätää apuvälineiden käyttöön luovutuksen perusteista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus astui voimaan Valmistelu: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä lausuntoja 50 kpl. Outi Töytäri

3 Asetuksen tarkoitus Korostaa potilaan asemaa, käyttäjälähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta sekä yksilöllistä apuvälinetarpeen arviointia ja siihen perustuvaa apuvälineen käyttöön luovutusta. Em. seikat tukevat käyttäjän kotona asumista ja osallisuutta. Uusia velvoitteita ei tule kunnille eikä itsenäisiä vaikutuksia valtion eikä kuntien talouteen. Hyvin toimivat apuvälinepalvelut voivat vähentää muiden palveluiden tarvetta. Outi Töytäri

4 Apuvälineen käyttöön luovutuksen perusteet 1§
Edellytyksenä lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään. Apuväline: väline, laite, tarvike, tietokoneohjelma ja muut ratkaisut. Apuvälineen tarkoituksena on edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä. Outi Töytäri

5 Apuvälineen käyttöön luovutuksen perusteet 1§ - muistio 1(4)
Apuvälineen tarpeen voi todeta ja sen luovuttamisesta päättää lääkärin lisäksi muukin terveydenhuollon ammattihenkilö sovitusti. Tarvittaessa arviointi tulee tehdä moniammatillisessa tiimissä. Outi Töytäri

6 Apuvälineen käyttöön luovutuksen perusteet - muistio 2(4)
Työnjako alueella sovitun työn- ja vastuunjaon mukaisesti. PTH: tavallisimmat perusapuvälineet. ESH: kommunikoinnin, näön, kuulon, lasten av:t sekä hankintahinnaltaan korkeat sekä uuden teknologian käyttöönotto ja kokeilutoiminta. PTH ja ESH: suun terveydenhuollon apuvälineet. Outi Töytäri

7 Apuvälineen käyttöön luovutuksen perusteet - muistio 3(4)
Säännöksen sanamuoto mahdollistaa myös avustajakoirien myöntämisen sairaanhoitopiirin käytäntöjen mukaisesti. Vrt. opaskoirakäytännöt. Voidaan lainata myös kuntoutuksessa tarvittavia apuvälineitä. Hoitotarvikkeet eivät kuulu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin. Outi Töytäri

8 Apuvälineen käyttöön luovutuksen perusteet - muistio 4(4)
Asumispalveluyksiköt: Terveydenhuolto luovuttaa apuvälineasiantuntijan arvioinnin perusteella potilaan tarvitsemat yksilölliset apuvälineet. Asumispalveluyksikkö hankkii asukkaiden yhteiskäytössä olevat apuvälineet sekä henkilökunnan ergonomiaa ja työturvallisuutta parantavat välineet. Esimerkiksi potilasnostimet, suihkutuolit ja säädettävät sängyt. Outi Töytäri

9 Apuvälineen tarpeen arviointi 2§
Tarve arvioitava käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Otettava huomioon potilaan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset. Valinta on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja tarvittaessa hänen laillisen edustajansa, läheisensä tai omaisensa kanssa. Potilaalle on annettava tietoa apuvälineen valintaan liittyvistä vaihtoehdoista ymmärrettävällä tavalla. Outi Töytäri

10 Apuvälineen tarpeen arviointi 2§ -muistio 1(2)
Luovutus edellyttää apuvälineisiin perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen tai kuntoutuksen asiantuntijan tekemää apuvälinetarpeen arviointia. Arvioinnissa tulee huomioida sairauden etenemisnopeus, lasten kehityksen ja kasvun vaatimukset, sairaalasta kotiutuksen mahdollistaminen, laitoshoitoon joutumisen uhka ja apuvälineen turvallinen käyttö. Luovutuksessa tulee huomioida tieteellisistä tutkimuksista saatu tieto sekä näyttöön perustuvat hoitosuositukset. (Yhtenäiset apuvälineiden käyttöön luovutuksen perusteet. Käypä hoito -suositukset) Outi Töytäri

11 Apuvälineen tarpeen arviointi 2§ -muistio 2(2)
Potilasasiakirjoihin tulee kirjata vähintään luovutuksen perusteena oleva sairaus, vamma tai toiminnanvajaus ja niistä aiheutuva ongelma, apuvälineen käytölle asetetut tavoitteet sekä suunnitelma palveluprosessin toteutuksesta ja kestosta. Tarvittaessa potilas voi saada toisen samaan käyttöön tarkoitetun apuvälineen. Potilaalle tulee antaa tietoa apuvälinepalvelujen käytänteistä, mihin ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa ja kuinka toimia, jos on tyytymätön palveluun. Outi Töytäri

12 Voimaantulo 3§ Asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012
Outi Töytäri

13 Muistion johdannosta Hoitoon pääsyä koskevia aikarajoja on noudatettava myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluissa. Odotusajaksi on annettava välttämätön korvaava apuväline. Apuvälineiden maksuttomuus Palvelusetelin käyttö Apuvälineiden luovuttaminen muun lainsäädännön perusteella Outi Töytäri

14 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut -työryhmä
Sosiaali- ja terveysministeriön perustama Jäsenet: THL, shp:t, tk, sos.palvelut, vammaisfoorumi, STM Apuvälineasetuksen toimeenpanon tukena Apuvälinpalveluiden yhtenäisten perusteiden työstäminen Lopputuloksena nettiopas THL:n sivuilla Toimikausi Outi Töytäri

15 Kokonaisselvitys vammaisten apuvälinepalveluista.
Kiitos! Myös HO: Kokonaisselvitys vammaisten apuvälinepalveluista. Käynnistyy 2013? Outi Töytäri


Lataa ppt "Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutukseta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google