Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Paavali tulkintojen ristitulessa Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Paavali tulkintojen ristitulessa Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi,"— Esityksen transkriptio:

1 Paavali tulkintojen ristitulessa Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. 1. Kor. 13:11 Luentotilaisuus Kulttuurikeskus Bulevardi Foorumi torstaina Emil Anton HuK, teol.yo

2 Paavali-kiistat eivät ole mitenkään uusi juttu...
* Paavali ja erityisesti hänen lakikäsityksensä aiheutti kiistaa jo Pli:n elinaikana * Paavalista tuli pian ”harhaoppisten apostoli”: erit. Markion & Pelagius * Markionia vastaan nousivat Ireneus ja Tertullianus (Adv. Haer., Adv. Marc.), Pelagiusta vastaan Augustinus * Luther, Calvin &co. myös ”paavalilaisia”

3 Esimerkkejä Paavali -ristitulesta...
Markionilaiset: Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. (2. Kor. 4:4)‏ Doketistit: vaikka hänellä olikin Jumalan muoto... tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen (Fil. 2:6-8)‏ Gnostilaiset: Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää... Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. (Room. 7:18, 8:6)‏ Pelagiolaiset: sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. (Room. 2:13)‏ Protestantit: Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. (Room. 3:28)

4 Valistuskaan ei valaise asiaa...
Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi ja tunnet hänen tahtonsa... niin sinäkö... joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat; joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin... joka laista kerskaat, häväiset lainrikkomisella Jumalaa? (Room. 2:17-23)‏ --- Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa... että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen (Room. 8:2-4)‏ Bultmann: Paavali kritisoi omavanhurskaita juutalaisia ja julistaa armoa Wilckens: Paavali kritisoi armoon luottavia juutalaisia ja vaatii tekoja --- Käsemann: Laki ja evankeliumi ovat vastakohtia Cranfield: Laki ja evankeliumi kuuluvat yhteen

5 Joten tulee Heikki Räisänen ja päättelee...
”There remains a refuge in the secure realm of dialectic and paradox.” (s. 4)‏ ”I can see one way only: contradictions and tensions have to be accepted as constant features of Paul's theology of the law.” (s. 11)‏ ”Paul's logic, however, is 'capricious' and his arguments consist of 'the most arbitrary interpretations and of fantasies' so that it is dubious whether we should speak of 'arguments' at all.” (s. 13)‏ ”Paul's argument is here simply a piece of propagandist denigration.” (s. 101)‏ (Paul and the Law, 1983)‏

6 Räisäsenkin jälkeen on elämää... Tutkimus jatkuu...
”Old Perspective”: enemmän tai vähemmän augustinolais-luterilainen tulkinta: ks. S. Westerholm (Perspectives Old and New on Paul – The ”Lutheran” Paul and His Critics) – Suomalaisista Timo Eskola (teodik.) Timo Laato (antr.)‏ Paavalin evankeliumin ytimessä on syntisen pääseminen uskosta Jumalan armoon ja kestäminen tuomiolla Jumalan edessä Juutalaisten ongelma antropologiassa/syntikäsityksessä/lakikäsityksessä/omavanhurskaudessa ”New Perspective” - E.P. Sanders (Paul and Palestinian Judaism), James D.G. Dunn (The New Perspective on Paul), N.T. Wright (What St. Paul Really Said), Suomessa Räisäsen lisäksi Kari Kuula. Juutalainen liittonomismi: teot ”for staying in, not getting in” (Sanders). Lain teot ”boundary markers” (Dunn), vanhurskauttaminen on deklaraatio liittoyhteisöön kuulumisesta (Wright)‏ Juutalaisten ongelma nationalismi tai ”it's not Christianity”

7 Any Catholics around? Paavali on edelleen pitkälti protestanttien apostoli Englanninkielisessä/kansainväli-sessä tutkimuksessa ei ole oikein eksplisiittistä katolista kantaa Jotkut katolilaiset asettuvat NP:n kannalle (ekklesiologia, osin pelastusoppi), toiset vastaan (traditiota vastaan, pelastusoppi). Katolisia kärkinimiä esim. Joseph Fitzmyer (SJ) ja Jerome Murphy-O'Connor (OP), mutta... köh. Katolisissa maissa potentiaalisia aarrearkkuja kieliä osaavalle... USA:ssa nousemassa uusi polvi Suomessa muuan Emil Anton...

8 Katolista Paavalia kohti...
Tuo ajatus katolisesta approachista Paavaliin kuulostaa entistä kiinnostavammalta, kun sitä olen ajatellut. Katolisella tarkoitan sitä, että Paavali on osa kirkon traditiota, ei niinkään sen alku ja perustus. Siksi kirkko voi sanoa, mitä syvyyksiä se näkee Paavalin teologiassa ja tietyissä yksityiskohdissa. Tällainen approach on paljon jännittävämpää kuin protestanttinen karsivan tulkinnan linja, jossa Pavesta otetaan vain se mitä pinnalta tulee esiin. (Kari Kuula, )‏ Autenttisen katolisen Paavali-tulkinnan on välttämättä oltava traditiolähtöinen Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani (paradóseis), niinkuin minä ne teille olen antanut (parédooka). (1. Kor. 11:1-2) Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut... (1. Kor. 11:23) Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut... (1. Kor. 15:3) Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. (2. Tess. 2:15)

9 Quid tradidit? Tradition sisältö...
”Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: 'Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni.' Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: 'Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni'." (1. Kor. 11:23-24)‏ ”Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.” (1. Kor. 15:3-5) Paavalin evankeliumin ytimessä on pääsiäissalaisuus, Kristuksen kuolema ja ylösnousemus, joka aktualisoituu sakramenteissa ja muokkaa koko kristillisen elämän Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. (1. Kor. 10:16-17)‏ Katolisen Paavali-tulkinnan on oltava sakramentaalinen ja ekklesiologinen: eukaristinen yhteys ylösnousseen Kristuksen ruumiiseen yhdistää kirkon

10 Pääsiäissalaisuus/Kristus-yhteys (ἐν χριστῷ, συν-verbit) selittää ja avaa:
ehtoollisen lisäksi kasteen: Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus... herätettiin kuolleista. (Rm 6:3-4) Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon (Kol. 2:12)‏ etiikan: Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa... Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta (Rm 6:11,18)‏ kärsimyksen: jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän (Room. 8:17) Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. (2. Kor. 1:5) Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen (οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν), vaan myös kärsiä hänen tähtensä (Fil. 1:29)‏ Jumalan lapseuden: Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. (Gal. 3:26) edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta(Ef. 1:5)‏

11 Lista vain jatkuu... Kirkon: Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. (1. Kor. 12:27) me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä (Room. 12:5) Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. (Ef. 1:23)‏ Avioliiton: Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan.. niinkuin Kristuskin kirkkoa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." (Ef. 5:28-31) Ylösnousemuksen: Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. (1. Kor. 15:22-23)‏ Israelin hylkäämisen: Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljiäni, oman kansani jäseniä...He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. (Room. 9:2,10:3-4)‏

12 Mutta ennen kaikkea... Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. (Gal. 2:19-20)‏ Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. (Gal. 6:14)‏ [Jumala] on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa (Ef. 2:5-6)‏ Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. (1. Kor. 1:8-9)‏ Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan. (Room. 13:14) te... pysytte lujasti Herran yhteydessä. Miten voimme kylliksi kiittää Jumalaa teistä ja kaikesta siitä ilosta, jota saamme hänen edessään tuntea teidän tähtenne?... Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan... (1. Tess. 3:8-9,12)‏

13 Any conclusions? Johan ensimmäinen paavimmekin varoitti:
”Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia.” (2. Piet. 3:15-16)‏

14 Niin kauan kuin Herra on kärsivällinen... - what next?
Suomeksi: Katolinen Paavali (KATT 2009), Paavali valokeilassa (SESJ 2008) Engl.: Saint Paul (Ignatius Press 2009) paavi Benedictus XVI:n keskiviikkoaudienssit) Teologisia kirjastoja Helsingissä: Studium Catholicum, Suomen Teologinen Instituutti, Teol. Tdk: Kommentaareja: Ignatius Study Bible (Hahn), Anchor Bible (Fitz)‏ Ennen kaikkea: Paavalin kirjeet ja Apostolien teot! Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. (Room. 12:12)


Lataa ppt "Paavali tulkintojen ristitulessa Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google