Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Viikon ohjelma: MA: Miksi Jeesus-nimessä on voimaa. Rukouksen suhde Jumalan kolminaisuuteen TI: Jeesuksen nimi kääntyessämme Isän puoleen KE: Jeesuksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Viikon ohjelma: MA: Miksi Jeesus-nimessä on voimaa. Rukouksen suhde Jumalan kolminaisuuteen TI: Jeesuksen nimi kääntyessämme Isän puoleen KE: Jeesuksen."— Esityksen transkriptio:

1 Viikon ohjelma: MA: Miksi Jeesus-nimessä on voimaa. Rukouksen suhde Jumalan kolminaisuuteen TI: Jeesuksen nimi kääntyessämme Isän puoleen KE: Jeesuksen nimi kääntyessämme maailmaan päin TO: Rukoilijan asema ja rukouksen sisältö PE: ”Jeesuksen nimessä”-ilmaisun eri käyttötavat ja merkitykset UT:ssa

2 Raamatunluku ja rukous
Hengellisen elämän ylläpidon ja hengellisen uudistuksen ainekset: Raamatunluku ja rukous "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa? Mark. 12:24 SANA JA HENKI - TOTUUS JA VOIMA

3 Rukous on kuuliaisuuden asia
Raamattu kertoo hyvin vähän siitä, mitä tapahtuu hengen maailmoissa, kun rukoilemme. Mutta tiedämme tarpeeksi, että voimme rukoilla ja tehdä Jumalan tahdon.

4 Tänään luemme Raamattua:
Tarkastelemme, miten Uudessa Testamentissa käytetään ilmaisua ”Jeesuksen nimessä” ”Suomennamme” näitä raamatunkohtia helpom- min ymmärrettäviksi Katsomme, miten nämä kohdat valaisevat rukousta Jeesuksen nimessä - Kertaamme viikon aikana opittua.

5 Nimi edustaa liittoa — "Jeesuksen kautta”
Ilmaisu ”Jeesuksen nimessä” voitaisiin sanoa toisin: - Jeesuksen kautta, - Jeesuksen tekemän liiton kautta Jeesuksen mahdollis- taman aseman kautta

6 -- mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen (Joh. 16:23)
”SUOMENNOS”: mitä hyvänsä te anotte minun kauttani ja siinä asemassa, jonka minä olen teille antanut, sen minä teen. -- kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä Ef. 5:20: = kiittäen aina Jumalaa ja Isää Herran Jeesuksen välimiehentyön kautta

7 Miten liittyy rukoukseen Jeesuksen nimessä:
Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisen välissä. Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, se tapahtuu Hänen välimiehenasemansa kautta. Sinun kätesi on Jeesuksen kädessä, ja Jeesuksen käsi Isän valta-istuimella.

8 2. Nimi edustaa henkilöä — kaikkea, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt
 ”Jeesuksen nimessä” voitaisiin korvata sanoilla: ”Jeesuksen vuoksi ja sen perusteella mitä hän on tehnyt”

9 Hänen nimeensä pakanat
panevat toivonsa. = kansat panevat toivonsa Jeesukseen, hänen persoonaansa ja siihen, mitä Hän on tehnyt. Matt. 12:21 ... nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä = että teillä uskon kautta olisi elämä Hänen vuokseen ja sen vuoksi, mitä Hän on tehnyt. Joh. 20:31

10 ... te olette vanhurskau-tetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä 1 Kor. 6:11
= te olette vanhurs-kautetut Herran Jeesuksen Kristuksen vuoksi ja sen perusteella, mitä hän on tehnyt.

11 Miten liittyy rukoukseen Jeesuksen nimessä:
Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, kaikki siunaukset ja rukousvastaukset perustuvat Jeesuksen persoonaan ja siihen, mitä hän on tehnyt. Jeesus, Jumalan toinen persoona, syntyi ihmiseksi, kärsi ja kuoli puolestamme. Hänen ristinsä vuoksi meillä on yhteys Jumalaan.

12 3. Nimi edustaa yhteenkuuluvuutta tai omistussuhdetta — "ottaa joku nimiinsä"
”Jeesuksen nimessä” voitaisiin korvata: ”yhteenkuuluvuudessa, omistuksessa” Tällaista yhteenkuuluvuutta on lapsen ja vanhempien yhteinen sukunimi. "Kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä.” 5 Moos. 28:10 ...näkevät Hänen kasvonsa, ja Hänen nimensä on heidän otsissaan. Ilm. 22:4

13 -- joka antaa teille maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille. Mark. 9:41 = joka antaa teille maljallisen vettä siksi, että teidän tunnustamanne nimi osoittaa teidän kuuluvan Kristukselle-- ...ja te joudutte kaikkien vihat-taviksi minun nimeni tähden. Luuk. 21:17 = te joudutte kaikkien vihattaviksi sen vuoksi, että tunnustamanne nimi osoittaa teidän kuuluvan minulle.  

14 Pyhä Isä, varjele heidät nimes-
säsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin. Joh. 17:11 = Pyhä Isä, varjele heidät sen yhteenkuuluvuuden tähden, joka näkyy Sinun nimestäsi, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. -- kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” = kastamalla heitä yhteen-kuuluvuuteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Matt. 28:19

15 Miten liittyy rukoukseen Jeesuksen nimessä:
Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, yhteenkuuluvuudessa Jeesuksen kanssa, Jumalan perheen lapsina, meidän tahtomme ja tavoitteemme ja ajatuksemme ovat samoja kuin Hänen. Meillä on Kristuksen mieli. 1 Kor. 2:16

16 4. Nimi edustaa auktoriteettia ”Jeesuksen nimessä” voitaisiin korvata:
”auktoriteetin ja vallan perusteella” "Pysähtykää lain nimessä!" Poliisilla on valtuutus toimeenpanna kansalaisten yläpuolella olevan lain käskyjä.

17 -- mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." Apt. 3:6 = Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella, nouse ja kävele! Paavali sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä.” Apt. 16:18 = sinun yläpuolellasi olevan Jeesuksen auktoriteetin ja vallan perusteella minä käsken sinun lähteä Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia... = minun auktoriteettinini ja valtani edustajina he ajavat ulos riivaajia. Mark. 16:17

18 Kun käännymme maailmaan päin Jeesuksen nimessä, teemme sen Hänen
Miten liittyy rukoukseen Jeesuksen nimessä: Kun käännymme maailmaan päin Jeesuksen nimessä, teemme sen Hänen edustajinaan ja käytämme Hänen antamaansa valtaa.

19 5. Nimi viittaa edustussuhteeseen: joku toimii toisen puolesta, sijasta, edustajana
”Jeesuksen nimessä” voitaisiin korvata: ”puolesta, edustajana, sijaisena” Tämä merkitys on lähellä edellistä kohtaa, mutta vailla yhtä voimakasta ajatusta vallankäytöstä. Suurlähettiläs toimii lähettäjämaansa edustajana.

20 Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Joh. 14:26 = Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun puolestani, minun sijaani, opettaa teille kaikki...

21 Minä olen tullut Isäni nimessä,
ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään niin hänet te otatte vastaan. Joh. 5:43 = Minä olen tullut edustaen Isääni, ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee edustaen itseään, "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä.' Mutta älkää menkö heidän perässään. Luuk. 21:8   = Sillä monta tulee väittäen edustavansa minua ja sanoen: Minä olen se --

22 Me edustamme Jeesusta täällä Korsossa!
Miten liittyy rukoukseen Jeesuksen nimessä: Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, edustamme Hänen tahtoaan maan päällä niin Isän kuin maailman ja henkivaltojen edessä. Me edustamme Jeesusta täällä Korsossa!

23 Lupaus meille: Matt. 18:20: ”Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” ”SUOMENNOS”: ”Missä kaksi tai useampi on koolla minun vuokseni ja minun ristintyöni perusteella, kuuluen yhteen minun kanssani, edustaen minua maan päällä, siellä minä olen heidän keskellänsä.”


Lataa ppt "Viikon ohjelma: MA: Miksi Jeesus-nimessä on voimaa. Rukouksen suhde Jumalan kolminaisuuteen TI: Jeesuksen nimi kääntyessämme Isän puoleen KE: Jeesuksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google