Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSMALLI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSMALLI"— Esityksen transkriptio:

1 KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSMALLI
FEAR-projekti Finnish Enterprise Architecture Research KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSMALLI

2 Kehittämishankkeiden ohjaus- ja laadunvarmistusmalli
Malli luo roolin julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurille Kokonaisarkkitehtuuriin sisältyvät hallitusohjelman asettamat tavoitteet, lainsäädännön asettamat vaatimukset ja rajoitteet. Kokonaisarkkitehtuuri on strategisen johtamisen väline, jonka avulla yhtenäistetään toiminnan kehittämistä ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä. Mallin avulla voidaan varmistaa hankkeiden toteuttamiskelpoisuus ja tulosten laadukkuus Kokonaisarkkitehtuuri rakentuu kehittämishankkeiden tulosten kautta ja toisaalta se auttaa hankkeiden koordinoinnissa

3 Kokonaisarkkitehtuurin ja kehittämishankkeiden suhde
Kehittämishankkeiden tuloksina syntyy julkishallinnon yhteiskäyttöisiä palveluita Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan vähentää päällekkäisiä hankkeita Kokonaisarkkitehtuuri Kehittämishanke

4 Kehittämisohjelmien ohjaamisen prosessi
Valtion kokonaisarkkitehtuuri Hanke-ehdotus Toteuttamis-kelpoisuuden arviointi - Tulosprisma Hallinnollinen rasitus Hankealoite (hallitusohjelma, organisaatiot, kansalaiset) KA-mukaisuuden arviointi Liiketoiminta- mallinnus Toimintamalli-en valinta Kilpailutus Toteuttajien arviointi - Infran kehittäminen - Kyvykkyyksien kehittäminen Laadunvarmistus

5 Kehittämisohjelmien ohjaamisen mekanismit
Valvonta ja auditointi Valtion kokonaisarkkitehtuuri Hanke-ehdotus Toteuttamis-kelpoisuuden arviointi - Tulosprisma Hallinnollinen rasitus Hankealoite (hallitusohjelma, organisaatiot, kansalaiset) Kansalais-wikit KA-mukaisuuden arviointi Liiketoiminta- mallinnus Toimintamalli-en valinta Kilpailutus Toteuttajien arviointi - Infran kehittäminen - Kyvykkyyksien kehittäminen Hallinnon kehittäminen Laadunvarmistus

6 Kehittämisohjelmien ohjaaminen - roolit ja vastuut
JUHTA laajennettuna Konsultit ValtIT Valtion kokonaisarkkitehtuuri Hanke-ehdotus Toteuttamis-kelpoisuuden arviointi Tulosprisma Hallinnollinen rasitus Virastot VTV Hankealoite (hallitusohjelma, organisaatiot, kansalaiset) KA-mukaisuuden arviointi Liiketoiminta- mallinnus Toimintamalli-en valinta Kilpailutus Kypsyys-arvointi Infran kehittäminen - Kyvykkyyksien kehittäminen Laadunvarmistus 6

7 0. Hankealoite - Hankealoite voi tulla hallitusohjelmasta, valtionhallinnon organisaatioilta tai kansalaisilta - Kaikista hankealoitteista varmistetaan, että niille on määritelty tavoitteet ja että ne ovat linjassa valtion kokonaisarkkitehtuurin kanssa. 1. Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden arviointi - Osallistujina eri sidosryhmät (esim. virastot, kansalaiset, yritykset). - Arvioidaan hankkeen vaikutukset hallinnolliseen taakkaan. - Tarkistetaan hankkeen tavoitteiden realistisuus. 2. Kypsyysarvointi - Suoritetaan yhtä aikaa kohdan 1. kanssa. - Arvioidaan prosessien, sääntöjen, säännöksien ja tietojärjestelmien maturiteetti. - Arvioidaan poikkihallinnollisuuden kehittämisen edellytykset ja vaatimukset. 3. Kokonaisarkkitehtuurin mukaisuuden arviointi - Tarkistetaan onko hanke linjassa muiden hankkeiden ja valtion palvelukartan kanssa. - Huomioidaan yhteentoimivuusvaatimukset. - Edellyttää kokonaisuuden hallintaa. 4. Liiketoimintamallinnus - Palataan arvioimaan tavoitteiden ja suorituskykymittareiden asettamia vaatimuksia - Hankkeen osapuolet suunnittelevat organisoinnin ja roolit. - Innovointiin osallistuvat ministeriöiden/virastojen edustajat, konsultit, ohjelmistotoimittajat ja tutkijat 5. Toimintamallien valinta - Tarkoituksenmukaisten resurssien allokoiminen. - Hanke voidaan toteuttaa sisäisesti tai ulkoistamalla. - Toimintamallin valintaa rajoittavat olemassa olevat säännöt ja kustannukset. Näiden huomioimiseksi tarvitaan edellisten vaiheiden tuloksia. 6. Kilpailutus - Aiemmilla vaiheilla pyritään varmistamaan onnistunut kilpailutus. Auditoinnit suorittaa riippumaton ulkopuolinen taho (esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto). Lisäksi ValtIT vastaa hankkeen kokonaisarkkitehtuurin mukaisuuden auditoinnista. Laadunvarmistusta tarvitaan useissa prosessin kohdissa ennen kuin voidaan siirtyä eteen päin. Näin varmistetaan ensin, että hankkeen tavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia ja toteuttamiskelpoisia ja myöhemmin, että tavoitteisiin voidaan edelleen päästä.

8 Työhön osallistuneet:
Tekijät: Katja Liimatainen Jukka Heikkilä Ville Seppänen Työhön osallistuneet: Pauli Kartano Valtiovarainministeriö Aki Siponen Puolustusministeriö Kimmo Kaskikallio, Jouko Poutanen IBM Jari Kekkonen Ixonos Antti Larsio Microsoft Veijo Kuosmanen, Hannu Ritvanen SAS Institute Ari Hirvonen, Anne Varkkola TietoEnator GMR


Lataa ppt "KEHITTÄMISHANKKEIDEN OHJAUSMALLI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google