Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

5/2007 CIMO Opettajien kansainvälisen liikkuvuuden kehittäminen KV-hallinnon kevätpäivät 2007 Roundtable 3 Anna-Leena Riitaoja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "5/2007 CIMO Opettajien kansainvälisen liikkuvuuden kehittäminen KV-hallinnon kevätpäivät 2007 Roundtable 3 Anna-Leena Riitaoja."— Esityksen transkriptio:

1 5/2007 CIMO Opettajien kansainvälisen liikkuvuuden kehittäminen KV-hallinnon kevätpäivät 2007 Roundtable 3 Anna-Leena Riitaoja

2 5/2007 CIMO Roundtable-keskustelun tavoitteet Miten opettajien kansainvälistä liikkuvuutta (määrä, laatu, sujuvuus) voisi kehittää? oppilaitoksissa (tukipalvelut, yhteys strategiaan) liikkuvuutta rahoittavien ohjelmien tasolla kansallisella tasolla (esim. strategia, rahoitus)  Liikkuvuuden vaikuttavuuden lisääminen oppilaitoksissa Uudet keinot, vanhojen hyvien käytänteiden esille tuominen Keskustelun virittäjäksi CIMOn opettajien kansainvälistä liikkuvuutta koskevan selvityksen keskeisimmät tulokset

3 5/2007 CIMO CIMOn opettajaselvityksen keskeiset tulokset Vastaajat 206 amk-opettajaa, 161 yliopisto-opettajaa AMK: sosiaali-, terveys ja liikunta-ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, tekniikan ja liikenteen ala Yliopisto: humanistinen ja kasvatustieteellinen ala Opetusvierailulla kalenterivuosina 2004-2005, pääasiassa Erasmus-ohjelman kautta Opetustyössä ja kansainvälisessä toiminnassa kokeneita vastaajia Naisia amk-vastaajista 60 %, yliopistovastaajista hieman yli 50 % vrt. koko opettajakuntaan: amk n. 60 %, yliopistot n. 35 % naisia  naiset aktiivisempia liikkujia? Amk: lehtoreita, yo: professoreja ja yliopistonlehtoreita / lehtoreita  ammattiasema ja osallistumismahdollisuudet?

4 5/2007 CIMO Opettajaliikkuvuus erilaista ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa Yliopistovastaajilla keskimäärin enemmän ulkomaanjaksoja kuin amk-vastaajilla Ulkomaanjaksojen sisällöt vs. ammatillista kehittymistä parhaiten edistävä kv- toiminta Opetusvierailut yleensä korkeintaan viikon pituisia -> haaste? Sisällöt (opetuksen lisäksi): amk 1) yhteistyön suunnittelu, 2) opiskelijakontaktit omiin ja ulkomaisiin opiskelijoihin yliopistot: 1) yhteistyön suunnittelu, tutkimusyhteistyö, 2) kontaktit ulkomaisiin opiskelijoihin, jotka tulossa Suomeen

5 5/2007 CIMO Opetusvierailujen hyödyt 1) Ammatillisen osaamisen lisääntyminen 2) Hyöty oman oppilaitoksen toiminnalle (kansainvälistymiselle ja toiminnan kehittämiselle) 3) Hyöty hankeyhteistyölle ja vastaanottavan oppilaitoksen kansainvälistymiselle - Urakehitykselle ulkomaanjaksosta ei ollut hyötyä

6 5/2007 CIMO Opetusvierailut ammattikorkeakouluissa yhteisöllinen, yliopistoissa yksilöllinen projekti, tuli esille… Opetusvierailulle lähdön motiiveissa Ammattikorkeakouluissa yksikön etu tärkein motiivi, yliopistoissa oma ammatillinen kehittyminen Laitoksen / yksikön opetusvierailuja koskevassa keskustelukulttuurissa Ammattikorkeakouluissa vierailut nivotaan sekä vastaanottavan että oman yksikön toimintaan, lähityöympäristön merkitys tiedon leviämisessä suurempi Yliopistoissa nivotaan vastaanottavan muttei oman laitoksen toimintaan, keskustelu vähäisempää, lähityöympäristön merkitys tiedon levittämisessä hieman pienempi Vastaajien näkemyksissä tuloksellisen ulkomaanjakson edellytyksistä Ammattikorkeakoulut: 1) Oman yksikön tuki, 2) Yhteys oman yksikön toimintaan 3) Vierailun reunaehdot ja aiemmat kontaktit Yliopistot: 1) Vierailun käytännön järjestelyt, 2) Laitoksen tuki 3) Yhteys oman laitoksen toimintaan Ulkomaanjaksojen asemassa laitoksen / yksikön toiminnassa Amk: vierailut sisällytetään työsuunnitelmaan (75 %) ja kulut korvataan täysimääräisesti (85 %) Yliopistot: (40 %)

7 5/2007 CIMO Yhteiset haasteet Aikapula Töiden kasautuminen ennen tai jälkeen opetusvierailun: amk yli 90 %, yliopistot yli 80 % Työtehtävien järjestely, mahduttaminen omaan työaikaan, sopivan ajankohdan löytäminen, ongelmia yli 80 %:lla Ulkomaanjaksojen ja kv-toiminnan kasautuminen? Ulkomaanjaksot ja muu kansainvälinen toiminta kasautuvat muutamille aktiivisille opettajille, ammattikorkeakoulut noin 90 %, yliopistot noin 85 % samaa mieltä Oppilaitokseni opettajia on helppo innostaa lähtemään ulkomaanjaksoille, noin 50 % samaa mieltä Oppilaitoksestani lähtee paljon opettajia ulkomaanjaksoille, noin 50 % samaa mieltä  Resurssiongelmat heijastuvat? Kv-suhteiden henkilökohtaisuus

8 5/2007 CIMO Opettajien kansainvälisen liikkuvuuden + / - Ammattikorkeakoulut +Hyödyt: ammatillisen osaamisen lisääntyminen, jokin verran omalle oppilaitokselle (kv ja muu toiminta) +Opetusvierailut nivotaan osaksi oman yksikön ja vastaanottavan oppilaitoksen toimintaa +Kannustus yksikössä +Opetusvierailut sisällytetään työaikaan ja niihin liittyvät kulut korvataan +Opetusvierailulle lähtemisen mahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksissa aktiivisesti, ulkomaanjaksoista keskustellaan ja kokemuksia jaetaan oppilaitoksissa melko aktiivisesti –Aikapula yleinen ongelma ?Kirjallinen raportointi yleistä -> hyödynnetäänkö? Yliopistot +Hyödyt: ammatillisen osaamisen lisääntyminen, jokin verran omalle oppilaitokselle (kv ja muu toiminta) +Kannustus laitoksella +Opetusvierailulle lähtemisen mahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksissa aktiivisesti +Opetusvierailut nivotaan osaksi vastaanottavan oppilaitoksen toimintaa –Opetusvierailuja ei nivota osaksi oman laitoksen toimintaa –Opetusvierailuja ei välttämättä sisällytetä työaikaan eikä niihin liittyviä kuluja välttämättä korvata –Opetusvierailuista keskusteleminen vähäisempää kuin amkeissa ?Opetusvierailujen vaikutus laitoksella?

9 5/2007 CIMO Miten kehittää opettajien kansainvälistä liikkuvuutta? Tulosten pohjalta: Ammattikorkeakoulut: aikapulan helpottaminen, keskustelu, kokemusten levittäminen Yliopistot: työaikaan sisällyttäminen, kulujen korvaaminen, aikapulan helpottaminen, keskustelu ja kokemusten levittäminen Ehdotuksia kyselyyn vastanneilta opettajilta konkari + noviisi samalle matkalle jatkuvuus – sama opettaja samaan paikkaan useamman kerran: paremmat yhteistyön mahdollisuudet suunnitelmallisuus kokemusten levittäminen vakaa ja joustava rahoitus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: samat vai eri ratkaisut (liikkuvuus erilaista)?

10 5/2007 CIMO Kysymykset Miten opettajien kansainvälistä liikkuvuutta (määrä, laatu, sujuvuus) voisi kehittää? oppilaitoksissa tukipalvelut, yhteys strategiaan laitos- / yksikkötasolla kv-hallinnon tasolla vastaanottava laitos / yksikkö liikkuvuutta rahoittavien ohjelmien tasolla kansallisella tasolla (esim. strategia, rahoitus) Uudet keinot, vanhojen hyvien käytänteiden esille tuominen


Lataa ppt "5/2007 CIMO Opettajien kansainvälisen liikkuvuuden kehittäminen KV-hallinnon kevätpäivät 2007 Roundtable 3 Anna-Leena Riitaoja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google