Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ahaconsultancy.co.uk Julkiset palvelut vuonna 2020 Andy Holder Julkisen sektorin konsultti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ahaconsultancy.co.uk Julkiset palvelut vuonna 2020 Andy Holder Julkisen sektorin konsultti."— Esityksen transkriptio:

1 ahaconsultancy.co.uk Julkiset palvelut vuonna 2020 Andy Holder Julkisen sektorin konsultti

2 Asioita täytyy katsoa uudesta näkökulmasta, koska... 1. Se, mitä jää jäljelle vuosien 2010-14 julkisten menojen leikkausten jälkeen, tulee olemaan erilaista (hoidetaan asia hyvin tai huonosti) 2. Britannian koalitiohallitus ajaa läpi uutta mallia, joka kulkee nimellä Big Society, "laaja, voimakas yhteiskunta" – lisää omaa ja yhteistä vastuuta 3. Julkisten palveluiden lautakunnan raportti vuodelle 2020 – Sosiaaliturvasta yhteiskunnalliseen tuottavuuteen – esittää, että suuntauksen tulisi olla kohti suurempaa yksilöllistä ja keskinäistä riippuvuutta valtiosta riippuvuuden sijaan 4. Oikeuksia ja velvollisuuksia kyseenalaistetaan ja valistuksen ajan periaatteet ovat nykyaikaistamisen tarpeessa – yksilönvapaus, yleismaailmalliset oikeudet ja humanistiset pyrkimykset

3 Yksityinen sektori Yhteiskunta – valtion roolin tulisi pienentyä, mutta löydetäänkö tyydyttävä tasapaino, joka paikkaa puutteet? Yksityinen sektori Yksilö, perhe ja yhteisö Paikallis- ja keskushallinto Yhteiskunnan laitokset Yksilö, perhe ja yhteisö Paikallis- ja keskushallinto Yhteiskunnan laitokset a) Nytb) Tulevaisuudessa

4 Big Society - teemme enemmän asioita itsemme ja toistemme hyväksi "Britannissa valtion koko, toimivalta ja rooli ovat kasvaneet mittaan, joka edistämisen sijaan estää... pyrkimyksiä lisätä yleistä hyvinvointia....on paradoksi, että valtion kasvu ei ole edistänyt yhteiskunnallista solidaarisuutta vaan pikemminkin itsekkyyttä ja individualismia....sosiaalisia yrityksiä ja yhteisöaktivisteja kyllä löytyy.....voimakas yhteiskunta tarvitsee myös niiden panoksen, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet tai eivät halua osallistua..... meillä on silloin kansakuntana merkitys, keskinäinen vastuu... ja hyväntahtoisuus, jota osoitamme toisillemme" D. Cameron

5 Big society käytännössä Se tarkoittaa 1. Valtio (keskus- ja paikallishallinnon tasolla) tekee vähemmän, mutta luo mahdollisuudet voimakkaalle yhteiskunnalle  sallii virkamiesten johtaa omia organisaatioitaan (jäsenten omistamina yhtiöinä)  vaatii tiedon avoimuutta, jotta rahalle saadaan enemmän vastinetta  mahdollistaa muutoksen palvelujen saatavuudessa  tuottaa vähemmän palveluja (tekevät muut samoin tai eivät) 2. sosiaaliset ja yksityiset laitokset tekevät enemmän  sosiaaliset yritykset johtavat teattereita  säätiöt johtavat kirjastoja  erilaiset yhteisyritykset täyttävät 'aukkoja' 3. yksittäiset ihmiset ottavat enemmän vastuuta itsestään ja muista  tiedonsaanti, omien sosiaalihuollon budjettien hallinta ja toiminta omien tarpeiden tyydyttämiseksi  muiden ihmisten tarpeisiin vastaaminen, esim. vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyys

6 2020 Julkiset palvelut  Uusi suunta 60 vuotta vallinneille hyvinvointiodotuksille — Beveridgen sosiaaliturvaan ja terveyteen liittyvät periaatteet, joilla nujerretaan "5 jättiläistä”: kurjuus, tietämättömyys, puute, laiskuus ja sairaudet?  Ikääntyvän väestön, köyhtyvien lapsiperheiden ja lisääntyvän epätasa-arvon myötä huomaamme, että sosiaalisia parannuksia ei ole saavutettu huomattavista panostuksista huolimatta. Näitä menoja leikataan nyt rajusti seuraavan 10 vuoden aikana.  Kaikki tämä sen jälkeen, kun julkisen sektorin tuottavuus laski (97-08).

7 Vuotta 2020 koskeva tutkimus esittää kolmea muutosta, joilla pyritään siirtymään sosiaaliturvasta yhteiskunnalliseen tuottavuuteen 1. Kulttuurinen muutos 2. Valtaa koskeva muutos 3. Taloudellinen muutos Ks. lisätietoja www.2020pst.orgwww.2020pst.org

8 Kulttuurinen muutos – sosiaaliturvasta yhteiskunnalliseen tuottavuuteen Valtio, markkinat tai yhteiskunta eivät pysty täyttämään vajetta. Siksi keskus- ja paikallishallinnon tulee osallisuuden ja yhdessä tekemisen kautta:  ottaa ihmiset toimintaan mukaan kansalaisina  helpottaa mieluummin kuin määrätä asioita  luoda yhdessä lisäarvoa  hyödyntää piilossa olevat sosiaaliset voimavarat  panostaa tehokkuuteen ja oikeudenmukaisuuteen

9 Valtaa koskeva muutos Rakentuu ihmisten ja heidän asuinpaikkojensa ympärille. Lähtökohtana on:  Painopiste ihmisissä ja paikoissa, ei 'palvelusiiloissa'  Demokraattisesta päätöksenteosta ja palvelutoimeksiannosta tulee sääntö  Paikallishallinnolle sopimalla itsemääräämisoikeutta, keskushallinnon strateginen rooli korostuu

10 Taloudellinen muutos Poistaa tyytymättömyyden siihen, miten rahaa hankitaan ja käytetään, varmistamalla:  avoimuuden  tehokkaamman voimavarojen kohdennuksen – huomio tuloksiin  että rahoituksen kumppanuusmalleja sovelletaan useammin ja järjestelmällisemmin  Uudet rahoitusvälineet tarjoavat rahoituslähteitä ja parempaa vaikuttavuutta

11 Sovittu itsemääräämisoikeus ja sosiaalinen kansalainen Tärkeimmät piirteet:  Osallistaa ihmisiä palveluiden käyttäjinä ja kansalaisina, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia  Demokraattisesti johdettu ja paikallisesti reagoiva  Selkeä paikallinen painopiste ja vaikuttavuus  Mahdollistaa paikalliset ratkaisut ja kokeilut  Vähentää päällekkäisyyttä  Vahvistaa yhteiskunnan toiminta- ja reagointikykyä

12 Lopuksi – valistuksen periaatteiden uusi tuleminen  yksilönvapaus – jokaisella tulisi olla oikeus tehdä valintoja vapaasti ilman voimakasta uskonnollista tai poliittista auktoriteettia – meidän on kuitenkin tiedostettava ihmisten heikkous  yleismaailmalliset oikeudet – kaikille ihmisille kuuluu ihmisarvo ja yhteiset perusoikeudet – empatiaan pitää kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota  humanistiset pyrkimykset – järjestämme maailman sen mukaan, mikä on ihmisille parhaaksi– mutta kysymme, mikä edistys kannattaa ja pohdimme kunkin tilanteen etiikkaa Mathew Taylor 21 st Century Enlightenment, Royal Society of Arts (2000-luvun valistus, Kuninkaallinen taideseura)


Lataa ppt "Ahaconsultancy.co.uk Julkiset palvelut vuonna 2020 Andy Holder Julkisen sektorin konsultti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google