Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mielikuvakysely taloushallinnon opiskelijoille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mielikuvakysely taloushallinnon opiskelijoille"— Esityksen transkriptio:

1 Mielikuvakysely taloushallinnon opiskelijoille
Outi Mäkiniemi, Taloushallintoliitto

2 Taloushallintoala Suomessa
Alalla työskentelee henkilöä (Tilastokeskus 2010) Taloushallintoliiton jäsentutkimus 2011: Henkilöstön määrän kasvu koko maan keskiarvo + 16%. Pääkaupunkiseudulla 26 %, Päijät-Hämeessä 22%, Pirkanmaalla 16%, Varsinais-Suomessa 11%. 1,42 henkilöä per toimisto valtakunnallisesti Arvio eläkkeelle jäävistä vuoteen 2013 mennessä: 7 % Yhdellä tilinpäätöstaitoisella kirjanpitäjällä on keskimäärin 24 asiakasta. ”Alalle tarvitaan nuoria osaajia, sillä yksi suurimmista alan tulevaisuuden haasteista on työntekijöiden ja yrittäjien eläköityminen” TEM toimialaraportti, Timo Metsä-Tokila 2011

3 Opiskelijakysely. Mistä oli kyse?
Taloushallintoliitto halusi kuulla ammattikorkeakoulujen taloushallinnon opiskelijoiden mielipiteitä toimialan vetovoimasta ja työvoimatilanteesta. Samalla selvitettiin parhaita tapoja, joilla Taloushallintoliitto voisi viestiä opiskelijoille ajantasaista tietoa taloushallinnon alalta ja uranäkymistä. Projektin suorittajaksi valittiin loppuvaiheen markkinoinnin opiskelija Aalto-yliopistosta. Saatekirje ja linkki sähköiseen kyselyyn lähetettiin jokaiseen ammattikorkeakouluun taloushallinnon opettajille. Kysely toteutettiin syyskuun aikana ja siihen vastasi 486 opiskelijaa ympäri Suomea. Kyselyn tuloksia käytetään lähtökohtana opiskelijoille tarjottavan alakohtaisen tiedon kohdentamisessa sekä tiedon jakelukanavien valinnassa.

4 Vastaajat oppilaitoksittain

5 Kuinka pitkällä ammattiopintosi ovat?

6 Sukupuoli:

7 Ikä:

8 Yrittäjän ura, esim. oman tilitoimiston perustaminen, kiinnostaa minua:

9 Aion jatkaa opintojani nykyisen tutkinnon jälkeen (esim
Aion jatkaa opintojani nykyisen tutkinnon jälkeen (esim. suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon):

10 Keskiarvot: opiskelu 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Melko eri mieltä, 3 = Siltä väliltä, 4 = Melko samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

11 Keskiarvot: työ ja ura 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Melko eri mieltä, 3 = Siltä väliltä, 4 = Melko samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12 Mikä sai sinut valitsemaan taloushallinnon opinnot
Mikä sai sinut valitsemaan taloushallinnon opinnot? Valitse enintään kolme vaihtoehtoa:

13 Teetkö taloushallinnon töitä opintojen ohessa?

14 Onko sinulla jo työpaikka tiedossa kun valmistut?

15 Jos sinulle tarjoutuisi mahdollisuus osallistua yrityksen trainee-ohjelmaan valmistumisesi jälkeen, olisitko kiinnostunut?

16 Oletko kuullut Taloushallintoliitosta?
Oletko kuullut KLT-tutkinnosta?

17 Kokisitko hyödylliseksi, jos alan yritysten toimialajärjestö, Taloushallintoliitto, tuottaisi taloushallinnon opiskelijoille enemmän tietoa toimialasta?

18 Millä tavalla Taloushallintoliitto parhaiten tavoittaisi kaikki taloushallinnon nykyiset opiskelijat? Valitse enintään kolme vaihtoehtoa:

19 Jos Taloushallintoliitto avaisi taloushallinnon opiskelijoille ja oppilaitoksille suunnatun verkkosivuston, millaista sisältöä toivoisit näille sivuille? Valitse enintään viisi vaihtoehtoa:

20 Kokisitko hyödylliseksi, jos Taloushallintoliiton verkkosivuston kautta saisit tietoa myös muiden tradenomioppilaitosten tapahtumista, bileistä, koulutusohjelmista ym.?

21 Olisitko kiinnostunut toimimaan taloushallinnon toimialan ja oppilaitosten yhteistyötä kehittävässä kansallisessa työryhmässä tai verkkofoorumissa?

22 Oletko kiinnostunut saamaan opiskelijoille suunnattuja tiedotteita tai tuote- ja tapahtumauutisia alan yrityksiä edustavalta Suomen Taloushallintoliitolta?

23 Kysymyksiä? Kiitos!

24 Yhteenvetoa 1/2 Suurin osa vastaajista oli alle 25-vuotiaita alkuvaiheen opiskelijoita. Yrittäminen kiinnosti noin neljäsosaa vastaajista. Suurin osa vastaajista ei ollut tehnyt vielä päätöstä siitä, jatkavatko he enää opintojaan alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Suurimman osan mielestä taloushallinnon opetus on vastannut odotuksia ja opetus on jokseenkin antanut realistista kuvaa taloushallinnon töistä. Vastavalmistuneiden trainee-ohjelmia ei tunnettu kovin hyvin, mutta ne kiinnostivat valtaosaa valmistumisen jälkeisenä vaihtoehtona. Työllistymistilanteen uskottiin pysyvän hyvänä myös lähitulevaisuudessa ja alan työt koettiin houkutteleviksi. Taloushallinnon alan palkat koettiin jokseenkin vertailukelpoisiksi muihin aloihin nähden ja uravalintaan oltiin tyytyväisiä. Vastaajat valitsivat taloushallinnon alan hyvän työllistymistilanteen, eri uravaihtoehtojen, sekä toimialan ja työtehtävien kiinnostavuuden takia. Sen sijaan yrittäjyyttä, palkkaa ja tutkinnon arvostusta ei nähty sellaisina tekijöinä, jotka olisivat houkutelleet suurinta osaa alalle.

25 Yhteenvetoa 2/2 Noin kolmasosa vastaajista työskenteli taloushallinnon tehtävissä opintojen ohella ja viidesosalla oli jo työpaikka tiedossa valmistumisen jälkeen. Yli puolet vastaajista oli kuullut Taloushallintoliitosta ja KLT-tutkinnosta. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä olisi hyödyllistä, mikäli Taloushallintoliitto tarjoaisi opiskelijoille enemmän tietoa toimialasta. Opettajien kautta annettava alaa koskeva informaatio koettiin tärkeimmäksi kanavaksi opiskelijoiden suuntaan. Parhaiden viestintäkanavien joukkoon kuuluivat myös uutiskirjeet sähköpostin kautta, sosiaalisessa mediassa tapahtuva kontaktointi ja nettikampanjat. Taloushallintoliiton internetsivuille kaivattiin selkeästi lisää tietoa opiskelijoiden työmahdollisuuksista: ilmoituksia työpaikoista, harjoittelupaikoista, opinnäytetöistä ja trainee-ohjelmista. Myös uratarinat sekä toimialaa koskevat uutiset ja tutkimustulokset koettiin mielenkiintoisiksi. Noin puolet vastaajista toivoi saavansa tietoa myös muiden oppilaistosten tapahtumista kootusti internetin kautta. Mahdollisuus osallistua taloushallinnon alaa ja oppilaitoisten yhteistyötä kehittävään kansalliseen työryhmään tai verkkofoorumiin kiinnosti heti noin viidesosaa vastaajista, mikäli tällainen perustettaisiin. Noin neljäsosa vastaajista toivoi saavansa jatkossa tiedotteita tai uutisia Taloushallintoliitolta ja puolet vastaajista koki asian mahdollisesti hyödylliseksi myöhemmässä vaiheessa.


Lataa ppt "Mielikuvakysely taloushallinnon opiskelijoille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google