Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvointioppiminen - OPS2016 Hyvinvointi ja turvallinen arki- Kyselyt 4-16-vuotiaille Tarja Tuomainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvointioppiminen - OPS2016 Hyvinvointi ja turvallinen arki- Kyselyt 4-16-vuotiaille Tarja Tuomainen."— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvointioppiminen - OPS2016 Hyvinvointi ja turvallinen arki- Kyselyt 4-16-vuotiaille
Tarja Tuomainen

2 Terveyttä ja hyvinvointia tarkastellaan:
Määräaikaistarkistus * SDQ, 8lk varmistuu Laajempia toimenpiteitä 6v* 8. lk* 4v* 2. lk 4. lk 6. lk* 5v 1. lk 3. lk* 5. lk 7. lk 9. lk

3 Hyvinvointi ja turvallinen arki Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Kyselyistä painopiste toimintaan, hyvinvoinnin oppimiseen ja edistämiseen kouluyhteisössä yksilöissä ja koko kouluyhteisöissä – OPS2016 laaja-alainen osaaminen Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) sekä hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä toimintakulttuuri - ei erillistä toimintaa vaan yhteistyötä kouluterveydenhuollon, suunterveydenhuollon, oppilashuollon ja nuorisopalvelujen kanssa - Itsestähuolehtiminen ja arjen taidot –vuosikello ja hyvää mieltä yhdessä –materiaali ja koulutus sen käyttämiseen

4 SDQ – aikataulut lv : 4-vuotiaat – Childcare –tutkimus, ei SDQ 6-vuotiaat, määrittyy syntymäpäivän mukaan 3.luokka: loka-, marraskuu- kysely auki – kouluterveydenhuollon määrävuositarkastus tammikuusta alkaen 8.luokka: joulukuu? Luokkayhteenvedot 5. ja 8. kouluterveydenhuolto, 1.vl. kokeiluna Koulutuksellinen tuki neuvola ja kouluterveydenhuolto, SDQ tulkinta (Kirsi Mustonen)

5 Luokkatasoiset yhteenvedot laajojen terveystarkastusten yhteydessä
Jokaisen terveystarkastuksen jälkeen terveydenhoitaja kokoaa koontilomakkeeseen luokkatasoiseen yhteenvetoon seurattavaksi sovittuja asioita Luokkatason yhteenvedon käsittely oppilashuoltoryhmässä (yhteisöllinen oppilashuolto) ja sen hyödyntäminen oppilashuoltosuunnitelman laatimisessa Luokkatasoisesta yhteenvedosta tiedottaminen opettajille, oppilaille ja vanhemmille ja nuorisotoimelle sekä sen hyödyntäminen luokka/koulu/aluekohtaisessa työssä Toimenpiteet, kirjaukset ja seuranta

6 Luokkakohtainen yhteenveto 1.luokka
1.-2.luokkalaisten luokkayhteenveto kokeiluna lv , jossa seuraavat teemat: kiusaaminen koulussa, yksinäisyys iltapäivisin, liikunta ja toimintakyky, oppilaan ja huoltajan näkemys kodin tyytyväisyydestä koulunkäyntiin, mieliala-kysymys mukana hymynaamalla ja toivotaan harrastusta -kysymys

7 Luokkakohtainen yhteenveto alakoulu
Aamupala Liikunta, suosituksen mukainen Uni; riittävää-ei Media-aika kohtuullisesti? Kokee tulevansa kiusatuksi: kyllä –ei Luokan ilmapiiri ja työrauha: hyvä – huono Yksinäisyys: koulussa-vapaa-ajalla Toivoisi harrastusta koulupäivän jälkeen: kyllä –ei Vanhemmat kokevat tarvitsevansa tukea kasvatukseen liittyvissä asioissa: kyllä – ei Vanhemmat ovat tyytyväisiä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön: kyllä ei

8 Luokkakohtainen yhteenveto yläkoulu
Huoltaja tyytyväinen yhteistyöhön koulun kanssa? Kyllä – ei Oppilaan tyytyväisyys luokan ilmapiiriin ja työrauhaan: arvosanat Kaverisuhdepulma: koulussa – vapaa-ajalla Kiusaaminen: koulussa- vapaa-ajalla Ruokailu: säännöllinen – epäsäännöllinen Liikunta: 1,5 tuntia päivittäin: kyllä - ei Uni, suosituksen mukainen: kyllä – ei ”Ruutuaika”: tuntia/päivä/viikonloppu Alakuloisuus, mielialan lasku: kyllä – ei Tupakointi tai nuuska: ei – joskus – päivittäin Päihteiden käyttö: kyllä- ei - kokeillut

9 Lomakkeet löytyvät Lomakkeet neuvolatyöhön löytyvät Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin löytyvät SDQ-käyttöohje ja lomakkeet löytyvät:

10 Yleistä laajoista terveystarkastuksista
Kaikkien osalta pituus, paino, ryhti, verenpaine, näkö ja kuulo Täytettävät lomakkeet tällä hetkellä paperisia, menevät tarkastuksen jälkeen silppuriin – tavoitteena sähköiset lomakkeet Lähisuhdeväkivalta seula vl. 1.,5. ja 8 lk Käytössä AUDIT –alkoholin käytön arviointikysely vanhemmille SDQ Aikaa tarkastuksiin 1 h silloin, kun lapsi yksin ja 1,5 h, kun vanhemmat mukana Keskeistä on se, että vanhemmat tietävät mihin ovat tulossa

11 Yleistä määrävuositarkastuksista
Vuosiluokilla 2, 3, 4, 6, 7 ja 9 Pituus, paino, ryhti, ihon kunto ja kuulumiset Suun terveydenhuolto: 3 ja 5-vuotiaat, vuosiluokat 1, 3, 5 ja 8

12 Varhaiskasvatus 4-vuotiaat (kaksi kuukautta ennen- kaksi kuukautta jälkeen) Päiväkodissa VASU-keskustelu (vanhemmat, henkilökunnan edustus, lapsi SDQ, keskustelu tiimissä, yhteenvetosivu neuvolaan; tiedonsiirtolupaja kopio yhteenvedosta neuvolaan Neuvolassa: laaja terveystarkastus; kasvu, LENE-menetelmä (neurologinen kasvu), SDQ-huolet, koko perheen hyvinvointi 5-vuotiaat; määräaikaistarkastus, seurattavat asiat

13 Varhaiskasvatus 6-vuotiaat (eskarit)
Varhaiskasvatus-perusopetus, nivelvaihe – REITTIKARTTA (sis.oppilashuollon osuuden); esun kulku kouluun, päivitetään toukokuussa SDQ Neuvola: tarkastus kaikille, yhteenveto neuvolaiästä kouluterveydenhuoltoon, kuuluu terveyskertomukseen – SDQ-huolet Oppilashuolto alkaa – rakenne yksilölliseen ja yhteisölliseen oppilashuoltoon, oppilashuoltokertomus Vasu-kansio mukaan kotiin, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma kopioidaan kouluun rehtorille toimitettavaksi

14 Kouluun - vuosiluokat 1-9
1.luokat, kouluterveydenhoitajan tarkastus kesä-elokuussa, lääkärin tarkastus keväällä pääsääntöisesti (vanhempien esitietolomake) 5.lk, ajankohdat vaihtelee, oppilaan ja vanhempien esitietolomakkeet 8-luokat, alkaa kesällä: oppilaan ja vanhempien lomake, fyysisen kunnon tarkastus – liikunnan opettajat tekevät, MOVE

15 Huomioita: Yhteistyö lasten- ja nuorten psykiatria, ylilääkäri Kirsi Mustonen – yhteinen näkemys kehittämisestä, heiltä myös koulutuksellista tukea kouluterveydenhuoltoon Yhteistyö yliopiston kanssa OKL ja psykologian laitos Kyselyistä painopiste toimintaan, hyvinvoinnin oppimiseen ja edistämiseen kouluyhteisössä yksilöissä ja koko kouluyhteisöissä – OPS2016 laaja-alainen osaaminen Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) sekä hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä toimintakulttuuri - ei erillistä toimintaa vaan yhteistyötä kouluterveydenhuollon, suunterveydenhuollon, oppilashuollon ja nuorisopalvelujen kanssa Kehittämisryhmä jatkaa työtä konkreettien ikätasoisten toimintamallien kehittämiseksi


Lataa ppt "Hyvinvointioppiminen - OPS2016 Hyvinvointi ja turvallinen arki- Kyselyt 4-16-vuotiaille Tarja Tuomainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google