Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPILASHUOLLON ja OPPIMISEN KOULUNKÄYNNIN TUEN MUKAISET MUKAISET RYHMÄT PIHKAINMÄEN KOULUSSA LV. 2014-2015 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Yksilökohtainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPILASHUOLLON ja OPPIMISEN KOULUNKÄYNNIN TUEN MUKAISET MUKAISET RYHMÄT PIHKAINMÄEN KOULUSSA LV. 2014-2015 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Yksilökohtainen."— Esityksen transkriptio:

1 OPPILASHUOLLON ja OPPIMISEN KOULUNKÄYNNIN TUEN MUKAISET MUKAISET RYHMÄT PIHKAINMÄEN KOULUSSA LV Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä Moniammatillinen kokous

2 YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (OHL) 1287 /2013
- kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa - siihen kuuluvat Pihkainmäen koulun rehtori, vararehtori, laaja-alainen erityisopettaja, erityisluokan opettaja, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori, vanhempien edustajana vanhempainyhdistyksen nimeämä henkilö, oppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja oppilaiden edustajana sekä käsiteltävän aiheen mukaisia asiantuntijoita (esim. KiVa –opettajat, turvallisuusvastaavat) - käsiteltävät asiat: koulun hyvinvointia vahvistavat oppilashuollolliset suunnitelmat ja käytännön toimenpiteet, aikataulut ja yhteistyökuviot, turvallisuusasiat - syntyvä asiakirja: koulun oppilashuoltosuunnitelma

3 YKSILÖKOHTAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (OHL) 1287 /2013
Ryhmän kokoaa asian vireillepanija Käsiteltävät asiat: oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät henkilökohtaiset asiat Jokainen huomattuaan tarpeen on velvollinen asian vireillepanoon Ryhmällä on oltava toimintaansa varten oppilaan ja huoltajan suostumus. Jos oppilaalla (alle 12) ei ole itsellään edellytyksiä arvioida suostumuksensa merkitystä huoltajan kirjallinen suostumus (kaavake) Ryhmään kuuluvat asian käsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt ensisijaisesti kuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja, opinto-ohjaaja, luokanopettaja, huoltaja+oppilas ja muut asian käsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt Syntyvä asiakirja: oppilashuoltokertomus (kaavake) Oppilashuoltokertomus toimitetaan rehtorille

4 MONIAMMATILLINEN KOKOUS Perusopetuslaki (POL) 628/1998 (päivitetty säädösteksti 15.5.2014)
Pihkainmäen koulussa moniammatilliseen kokoukseen osallistuvat tarpeen mukaan: Rehtori lo,  ela, aineenopettaja (venäjä, saksa, englanti), th, lääkäri, psyk., kuraattori, kko tai muita kouluyhteisön jäseniä käsiteltävät asiat: kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat, koulunkäynnin laiminlyönti (poissaolot, huom! Poissaoloihin puuttumisen ohje) oppilasta ja huoltajaa on kuultava, kun kyseessä on tehostetun ja erityisen tuen käsittely ja selvittäminen. Tuen järjestäminen ei perustu vapaaehtoisuuteen eikä tarvitse oppilaan tai huoltaja suostumusta syntyvät asiakirjat : esitykset oppilaan opetuksen järjestämiseksi (lomake) pedagogiset arviot ja selvitykset tuodaan rehtorille välittömästi niiden valmistuttua kurinpidolliset asiat ja koulunkäynnin laiminlyöntiin liittyvät asiat (huom! Poissaoloihin puuttumisen ohje) ilmoitetaan moniammatilliselle kokoukselle käyttäen erillistä lomaketta (kts. Oppilashuoltosuunnitelman liite)

5 Kokousaikataulut Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu väh. 2krt/lukuvuosi erikseen sovitta- na aikana. Alustavat ajat: pe (muut ajankohdat sovitaan ensimmäisessä kokouksessa) Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kokoontuu sopimanaan aikana. Ko. ryhmä voi käyttää ennalta sovittuja aikoja, perjantait: 26.9, 21.11, 19.12, 23.1, 20.2, 20.3, 24.4 Ja 8.5. Klo välinen aika, ellei silloin ole moniammatillista kokousta Moniammatillinen kokous kokoontuu ennalta sovittuina päivinä, noin 1krt/kk perjantait: 26.9, 21.11, 19.12, 23.1, 20.2, 20.3, 24.4 Ja 8.5. Klo välinen aika, ellei silloin ole yksilökohtaista kokousta. Pedagogiset arviot ja selvitykset (kolmiportainen tuki) tulee olla rehtorilla / erityisopetatajlla edellisen viikon torstaina. Oppimissuunnitelmat ja Hojks:t tulee olla valmiina ennen syyslomaa ja päivitykset huhtikuun loppuun mennessä. Ilmoitukset kokoukseen tuotavista, muista asioista (kurinpidolliset asiat, koulunkäynnin laiminlyönti (poissaolot, huom! Poissaoloihin puuttumisen ohje) tulee olla rehtorilla / erityisopettajalla edellisen viikon torstaina.


Lataa ppt "OPPILASHUOLLON ja OPPIMISEN KOULUNKÄYNNIN TUEN MUKAISET MUKAISET RYHMÄT PIHKAINMÄEN KOULUSSA LV. 2014-2015 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Yksilökohtainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google