Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Prosessikuvaus Joensuun normaalikoulun OPS –prosessista 2003

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Prosessikuvaus Joensuun normaalikoulun OPS –prosessista 2003"— Esityksen transkriptio:

1 Prosessikuvaus Joensuun normaalikoulun OPS –prosessista 2003

2 Koulun arvopohja

3 Käydyt arvokeskustelut
Opettajat Kaikkien kouluasteiden vanhemmat Oppilaat: 7-9 –luokat 3-6 –luokat e-1-2 -luokat

4 Opettajien arvokeskustelu
Koulutusiltapäivä, jossa oli myös hyvää välipalaa tarjolla Opettajat jaettiin satunnaisesti ryhmiin Kukin ryhmä tiivisti käymänsä keskustelun yhteen lauseeseen: ”Haluaisimme, että koulumme tunnetaan siitä, että …”

5 Vanhempien arvofoorumi
keskustelun virikkeeksi otteita elävästä elämästä, joita tarjoili yläluokkien ilmaisutaidon ryhmä

6 Vanhempien arvokeskustelut vanhempainillassa
Vaihe 1: Pienryhmätyöskentely Eri luokkatasojen (1-9) vanhemmat jaettiin pienryhmiin ovella jaettujen värillisten lappujen perusteella Pienryhmillä puheenjohtaja ja sihteeri Materiaalina Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (3§ ja 7§)

7 Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista Miten koulun ja kodin pitäisi mielestäsi tehdä yhteistyötä esimerkiksi lapsen ja nuoren vastuullisuuden edistämisessä?

8 Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet
Miten paikallinen omaleimaisuus mielestäsi tulisi näkyä koulun opetussuunnitelmassa?

9 Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu Millaisia käyttäytymismalleja, sääntöjä ja arvoja koulun ja kodin tulisi nuorille tarjota?

10 Perusopetuksen arvopohjana ovat mm
Perusopetuksen arvopohjana ovat mm. ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia. Miten mielestäsi koulun ja kodin pitäisi taata näiden arvojen toteutuminen?

11 Ota kantaa väittämään: ”Koti kasvattaa, koulu opettaa.”
Mikä on koulun ja mikä kodin vastuualuetta lasten ja nuorten kasvatuksessa?

12 Vaihe 2: Yhteenveto Ryhmäkohtaisesti lyhyt keskustelun kiteyttäminen

13 Oppilaiden arvokeskustelut
Yläkoulun oppilaiden (luokat 7-9) arvokeskustelu Tulliportin koulussa luokanohjaajan tunnilla siten, että kukin oppilas kirjoitti omia ajatuksiaan jatkaen annettuja lauseita lauseet tiivistettiin arvopyramidiin


Lataa ppt "Prosessikuvaus Joensuun normaalikoulun OPS –prosessista 2003"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google