Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

4 § YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO ( 3 §, 4 §, 6 §, 12 § ja 13 §)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "4 § YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO ( 3 §, 4 §, 6 §, 12 § ja 13 §)"— Esityksen transkriptio:

1 4 § YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO ( 3 §, 4 §, 6 §, 12 § ja 13 §)
Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Rondo Training Oy / Leena Nousiainen

2 KOR – ”Miten meidän koulussa?”
Tavoitteet – MIKSI – MITÄ - TEHTÄVÄT Painopisteet lv – 2015 Vuotuiset teemat Oppilaiden osallistuminen – osallisuus Vanhempainyhdistykset – niiden mukana olo Muut yhteistyötahot: nuorisotoimi, poliisi … Rondo Training Oy / Leena Nousiainen

3 Kohteena voi olla: luokka, opiskeluryhmä, koko yhteisö
Oppilaiden osallisuutta lisäävät toimet Tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveyttä edistävät toimet Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet Opintojen etenemistä edistävät toimet Koulutyön ja opintojen järjestäminen hyvinvointia tukevasti Rondo Training Oy / Leena Nousiainen

4 Rondo Training Oy / Leena Nousiainen
Terveellisiä elintapoja ja vireyttä lisäävät toimet Kouluympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet Vanhempien osallisuutta lisäävät toimet Yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa Rondo Training Oy / Leena Nousiainen

5 Rondo Training Oy / Leena Nousiainen
YHTEISÖLLISEN OPPILASHUOLLON vuosikello syksy kevät Rondo Training Oy / Leena Nousiainen

6 Rondo Training Oy / Leena Nousiainen
KOULU Oppilaskunta Ohjaavat opettajat Opet taja kunta Rehtori YHTEI-SÖLLI-NEN OHR O P S ja L A I T Oppilaskun-nan hallitus LK LK Muu henkilö kunta LK VANHEMMAT OSALLISUUS Rondo Training Oy / Leena Nousiainen


Lataa ppt "4 § YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO ( 3 §, 4 §, 6 §, 12 § ja 13 §)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google