Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sähköasentaja sai sähköiskun ja putosi alumiinitikkailta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sähköasentaja sai sähköiskun ja putosi alumiinitikkailta"— Esityksen transkriptio:

1 Sähköasentaja sai sähköiskun ja putosi alumiinitikkailta
TOT-raportti 11 / 97

2 Jakorasian asennus 3,6 metrin korkeudessa tikkailla seisten
Sähköliike palkkasi asentajan tiettyä sähköis-tysurakkaa varten joita tehtiin muiden saneeraustöiden yhteydessä Sähköasentajan tehtävänä oli poistaa valaisinripustuskiskoja ja pistorasioita sekä siirtää niitä toiselle seinälle Asentajan apuna työssä oli tilaajan työntekijä Asentaja oli siirtänyt valaistuksen ryhmä-johdon toiselle seinälle ja asentanut jakorasian johdon jatkamista varten Sähköisku, putoaminen, tikkailla työskentely - Talonrakennus / Sähkötyöt TOT 11/97 Tapahtumakuvaus Sähköasentaja palkattiin työvoimapulan takia sähköliikkeen sähköistysurakkaan. Hänen työsopimuksensa tehtiin vain kyseistä urakkaa varten, jossa tarkoituksena oli tilaajan teroitushallin sähköistystyö. Kyseinen sähköistystyö tehtiin muiden hallissa tehtyjen saneeraustöiden ohella. Sähköasentaja ja sähköliikkeen toimitusjohtaja kävivät katsomassa kyseisiä tehtäviä. Tehtävänä oli poistaa valaisinripustuskiskoja ja niissä olevat pistorasiat sekä voimapistorasiat, jotka siirrettiin rakennuksen seinälle. Lisäksi tuli poistaa edellisistä kiskoista erillinen valaistusripustuskisko toimistokopin toiselta puolelta ja siinä olevat valaisimet ja 63 A:n voimapistorasia. Työhön liittyi myös valaistukseen kuuluvan syöttöjohdon siirtäminen ja liittäminen entiseen valaistukseen. Kyseinen työtehtävä näytti niin selvältä, ettei erillistä työsuunnitelmaa kohteesta tehty, vaan varmistettiin suullisesti, että osapuolet olivat ymmärtäneet tehtävän työn. Turvallisuus ja sen varmistaminen. Sähkötyöt oli tarkoitus tehdä jännitteettöminä, jota varten katsottiin jakokeskuksesta kyseisten ryhmäjohtojen sulakkeet. Jakokeskusten sulakkeiden nimilaput olivat epäselvät, joten niitä ei löydetty heti. Asentaja ja toimitusjohtaja sopivat, että sulakkeet etsitään, vaikka kaapeleita seuraamalla, jotta johdot saataisiin jännitteistä vapaiksi. Sulakkeiden poiston jälkeen varmistettaisiin johtojen jännitteettömyys vielä jännitteenkoettimilla. Vasta edellisten toimenpiteiden jälkeen työ voisi alkaa. Palattuaan yrityksen tiloihin he keräsivät tarvittavat materiaalit ja asentajalta kysyttiin, oliko hänellä tarvittavat työkalut. Kaikki muut työkalut (eristetyt) hänellä oli, paitsi jännitekoettimet. Sähköliike antoi ne hänen käyttöönsä. Tilaajan teroitushallin sähkölaitteiden muutostyöt aloitettiin keskiviikkona. Tilaajan työntekijä toimi sähköliikkeen asentajan työparina opastaen ja auttaen asennustöiden suorittamisessa. Tilaajan työntekijän kertoman mukaan ainakin voimapistorasioiden sulakkeet irroitettiin ja johdot tehtiin jännitteettömiksi ennen siirto- ja asennustyötä. Torstaina asentaja oli purkanut toimistokopin valaisinripustinkiskon ja siirtänyt valaistuksen ryhmäjohdon viereiselle seinälle. Lisäksi hän oli asentanut jakorasian seinään, jossa ryhmäjohto tuli jatkaa toimiston valaistukseen liittäen. Tikkailla noin 3 metrin korkeudella seisten asentaja kosketti ryhmäjohdon jännitteistä johdinta. Koskettuaan sähköjohtoon (oli kuorimassa johtimen päätä) ja tikkaisiin tai johtavaan rakenneosaan, asentaja sai sähköiskun ja putosi lattialle. Näiden seurauksena oli sydänpysähdys ja tajuttomuus. Tilaajan työntekijä kuuli kolauksen ja havaitsi työtapaturman. Ambulanssi tuli 5 min kuluttua hälytyksestä ja elvytys aloitettiin. Sydän saatiinkin toimimaan, mutta sähköasentaja menehtyi saman päivän iltana sairaalassa. Menehtynyt asentaja oli 39-vuotias ammattikoulun käynyt sähköasentaja. Hän oli työskennellyt usean vuoden ajan sähköasennustöissä eri puolilla maata. Ammattitaitoaan hän oli pitänyt yllä sähköalan ammattikursseilla Tikkailla seistessään hän kosketti jännitteiseen johtoon ja johtaviin rakenteisiin Asentaja putosi tikkailta sähköiskun takia Putoamisen ja sähköiskun seurauksena oli sydänpysähdys ja tajuttomuus Asentaja menehtyi sairaalassa samana iltana Yleiskuva tapaturmapaikalta. Kuvassa näkyvät tikkaat ja jakorasia niistä oikealla

3 Tapaturmaan johtaneet tekijät
Jännitteinen sähköjohto Puutteelliset merkinnät sähkökeskuksessa Poistettu väärä sulake Puutteellinen työn ennakkosuunnittelu Työskentely tikkailla Elvytys ei alkanut välittömästi Sähköisku, putoaminen, tikkailla työskentely Talonrakennus / Sähkötyöt TOT 11/97 Tapaturmaan johtaneet tekijät Jännitteinen sähköjohto. Sähköjohdossa oli jännite, kun asentaja teki asennustyötä. Sitä, miksi johdossa oli jännite, ei tapaturmatutkinnassa (työnantaja, viranomaiset) yksiselitteisesti pystytty selittämään. Puutteelliset merkinnät sähkökeskuksessa. Kiinteistön omistaa metsäteollisuusyhtymä. Osa teollisuuskiinteistöstä on vuokrattu ammatillisen koulutuksen kuntaryhmälle. Ammattikoulun puutyöosasto toimii em. tiloissa. Asennuksen tilaaja on vuokrannut teroitushallin ammattikoululta. Sähköliikkeeltä tilattiin tarvittavat sähkötyöt layout- ja valaisinmuutoksia varten. Jakokeskus, valaisimet ja pistorasiat on asennettu kymmenen vuotta sitten erään insinööritoimiston laatiman suunnitelman mukaan. Teroistushallin seinälle on asennettu jakokeskus ja valaistuksen ohjauskeskus. Jakokeskuksen terotushallia koskevat sulakemerkinnät olivat epäselviä. Lisäksi sähkösuunnitelman pääkaaviosta ja sähkökaapista ei löytynyt yhteneväisiä selkeitä merkintöjä. Puutteelliset ja osin vanhentuneet merkinnät ovat osaltaan hankaloittaneet sähkölaitteiston jännitteettömäksi tekemistä. Poistettu väärä sulake. On mahdollista, että asentaja on poistanut väärän sulakkeen. Hän oli käynyt varoittamassa toimistotyöntekijää kohta sammuvista valoista. Näin tapahtui ja siitä noin viiden minuutin kuluttua kuului putoamisen aiheuttama kolahdus. Joka tapauksessa koetinta ei käytetty jännitteen toteamiseksi. Puutteellinen työn ennakkosuunnittelu. Työn ennakkosuunnittelu ei kattanut riittävästi työkohteen jännitteettömäksi tekemisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ennakolta olisi tullut myös varmistaa, miten estetään työn aikana jännitteen kytkeminen työkohteeseen. Työskentely tikkailla. Työskentely alumiinitikkailla ja maadoitettujen rakenneosien lähellä aiheutti sähkövirran joutumisen vartaloon. Tästä seurasi sydänpysähdys, putoaminen ja tajuttomuus. Lisäksi tikkailta putoaminen aiheutti muiden lisävammojen mahdollisuuden. Ensiaputoimenpiteet. Elvytystoimenpiteet aloitettiin ambulanssimiehistön tultua paikalle. Siitä, kun asentaja sai sähköiskun, kului 6-8 minuuttia elvytystoimenpiteiden aloittamiseen. Mikäli elvytys olisi aloitettu välittömästi, asentajan mahdollisuudet selvitä hengissä olisivat olleet ehkä olemassa. Lähikuva tikkaiden yläpäästä. Kuvassa näkyy myös jakorasia ja putkia ripustuksineen.

4 Vastaavien tapaturmien torjunta
Sähkötöiden johtaminen ja valvonta Sähkölaitteiden merkinnät Yhteistoiminta Työskentely tikkailla Ensiapuvalmius Työvälineet Sähköisku, putoaminen, tikkailla työskentely Talonrakennus / Sähkötyöt TOT 11/97 Vastaavien tapaturmien torjunta Sähkötöiden johtaminen ja valvonta. Sähkötöiden johtajan tulee varmistaa työn ennakkosuunnittelu. Työ on ennakolta suunniteltava niin, että se voidaan suorittaa turvallisesti. Työmenetelmän edellyttämät turvallisuustoimenpiteet on määriteltävä etukäteen. Opastuksella tai muulla tavalla on varmistauduttava siitä, että toimenpiteet toteutetaan. Vanhojen sähkölaitteistojen muutostöissä on ennakkosuunnitteluun kiinnitettävä erityistä huomiota riippumatta työn laajuudesta. Sähkötyöturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet kuuluvat työn ennakkosuunnittelun piiriin. Työkohteen jännitteettömäksi erottaminen on tehtävä luotettavasti ja jännitteettömyys on todettava ko. tarkoitukseen sopivalla jännitteenkoettimella ennen työn aloittamista. Tarvittaessa on tehtävä lisäksi työmaadoitus. Sähköturvallisuusmääräyksiä on noudatettava kirjaimellisesti. Muutetun sähkölaitteiston luovutuksen yhteydessä tulee viimeistään varmistaa, että laitteiston piirustukset ja merkinnät vastaavat sähköturvallisuusmääräyksiä ja että muutokset on merkitty piirustuksiin. Sähkölaitteistojen merkinnät. Sähkölaitteiston käytönjohtajan tulee valvoa ja varmistaa sähkölaitteisiin tehtyjen muutosten jälkeen ja ennen käyttöönottoa, että sähkölaitteiden merkinnät ja piirustukset ovat selkeitä ja ajantasalla olevia. Sähkölaitteistoja korjattaessa tai muutettaessa tulee aina valvoa, että sähkölaitteisto otetaan käyttöön sähköturvallisuusmääräysten edellyttämässä kunnossa. Yhteistoiminta. Sähkötöiden johtajan ja tilaajan edustajan tulee selkeästi sopia asennustyön ajankohta, rajat ja jännitteettömyys. Työskentely tikkailla. Asennustöitä tehtäessä tikkaita ei saa käyttää työtasona. Asennustöissä tulee käyttää siirrettävää telinettä tai henkilönostolaitetta. Ensiapuvalmius. Sähkötöitä tehtäessä tulee varmistaa, että työpaikalla on henkilö, joka on saanut ensiapukoulutuksen ja tarvittaessa pystyy aloittamaan elvytyksen välittömästi sähköiskun jälkeen. Työvälineet. Sähkötöissä työnantajan on järjestettävä työntekijän käyttöön asianmukaiset, kyseisissä töissä tarvittavat ja niihin soveltuvat työ- ja suojavälineet. Tarvittaessa työ- ja suojavälineiden käytöstä on annettava opastusta. Sähkötöiden johtajan tehtävänä on organisoida em. asiat. Kuva: Suomen Turvakilvet Oy


Lataa ppt "Sähköasentaja sai sähköiskun ja putosi alumiinitikkailta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google