Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkiva ja dialoginen orientaatio opetusharjoittelun lähtökohtana

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkiva ja dialoginen orientaatio opetusharjoittelun lähtökohtana"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkiva ja dialoginen orientaatio opetusharjoittelun lähtökohtana
Hannu Juuso KT, Oulun normaalikoulu

2 Lähteet Dewey Gadamer How We Think Democracy and Education
Human Nature and Conduct The Quest for Certainty Experience and Education Logic: The Theory of Inquiry Gadamer Wahrheit und Method nimi ja pvm

3 John Dewey (1859-1952) ja tutkimus (inquiry) älykkäänä toimintana
Peircen maksiimi: merkitys perustuu toiminnan käytännöllisiin seurauksiin Dualistisen mieli - maailma – skeeman kritiikki Inhimillinen merkityksen muodostus koettujen ongelmien ratkaisemisena yksilön ja ympäristön transaktiossa Älykäs, reflektiivinen toiminta  tutkimuksen prosessi Kieli  ongelman ratkaisevien toimintavaihtoehtojen seurausten ennakointi (trying) Hypoteesi Toiminta, testaus (undergoing) Ongelman ratkeaminen ( älyllinen kasvu) tai uusi yritys nimi ja pvm

4 Kokemuksen filosofian merkitys kasvatukselle
Kokemuksen filosofia  kasvatuksen teoria ”harkitusti ohjattuna käytäntönä” Tutkimuksen prinsiipin simuloiminen  tutkimuksen mahdollistavat olosuhteet Kommunikaation keskeisyys Ehdotukset, kysymykset, keskustelu Lapsen subjektiiviset taipumukset ja potentiaalit + traditio  opetussuunnitelma toteutuu vasta kasvatustapahtumassa Dewey: Opettajankoulutus järjestettävä samojen kokemuksen filosofiasta johdettujen periaatteiden mukaisesti kuin kouluopetus  opettajankoulutuksen tutkimuspohjaisuus nimi ja pvm

5 Tutkimus dialogisena kohtaamisena
Dialogi ihmisten välisenä suhteena Minä-se, minä-sinä, kohtaaminen, dialogisuus-monologisuus, toiseus Martin Buber ( ) Hans Georg Gadamer ( ) aito ymmärtäminen  toisen kohtaaminen horisonttien sulautuminen  uusi ymmärrys yhteydessä toiseen Oman perspektiivin rajoittaminen, itsen unohtaminen, itsen kuunteleminen, hiljaisuus Kehollisuus Tahdikkuus Käytännöllinen viisaus nimi ja pvm

6 Jos meidän oletettaisiin puhuvan enemmän kuin kuuntelevan, olisi meillä kaksi suuta ja yksi korva.
Mark Twain nimi ja pvm


Lataa ppt "Tutkiva ja dialoginen orientaatio opetusharjoittelun lähtökohtana"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google