Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MARK TENNANT LIFELONG LEARNING AS A TECHNOLOGY OF THE SELF HANNA PORRASSALMI Postmoderni kritiikki aikuiskasvatuksessa vallitsevia minuuden teorioita kohtaan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MARK TENNANT LIFELONG LEARNING AS A TECHNOLOGY OF THE SELF HANNA PORRASSALMI Postmoderni kritiikki aikuiskasvatuksessa vallitsevia minuuden teorioita kohtaan."— Esityksen transkriptio:

1 MARK TENNANT LIFELONG LEARNING AS A TECHNOLOGY OF THE SELF HANNA PORRASSALMI Postmoderni kritiikki aikuiskasvatuksessa vallitsevia minuuden teorioita kohtaan

2 Mark Tennant

3 Sisältö tänään:  Miksi minuuden kehittymistä tarvitsee pohtia aikuiskasvatuksessa?  Miten minuutta on aiemmin teoretisoitu aikuiskasvatuksessa? Kuinka postmoderni kritiikki haastaa nämä teoriat?  Mitä vanhojen teorioiden tilalle?

4 Minuuden kehitystä koskevien käsitysten merkitys  Focault: minuuden tekniikat  Aikuiskasvatuksessa pitkään kiinnostuttu itsen kehittämisestä ja muuttamisesta

5 Koulutusten ”minuuskeskeisyys” vaihtelee 1. Itsensä kehittämiseen ja itsetuntemukseen keskittyvät 2. Minän muutos tärkeää, muttei pääasia 3. Minän muutos edistämässä yhteiskunnallista muutosta

6 Minuus aikuiskasvatuksen oppimistraditioissa 1. Koulutuksen ja tehokkuuden traditio: oppimiskone 2. Omatoimisuuden, itseohjautuvuuden traditio: rationaalinen 3. Oppijakeskeinen tai humanistinen traditio: ”prosessissa” 4. Kriittinen pedagogiikka ja sosiaalisen toiminnan traditio: sorrettu

7 Perinteiset käsitykset vs postmoderni minuus  Perinteinen:  yksilö-yhteiskunta dualismi  Postmoderni:  yksilö → subjekti  yhteiskunta → sosiaalinen J. Pekka Mäkelä

8 Postmoderni tarina minuudesta  --hajautettu minuus, subjektiviteetti ilman alkupistettä, juuttunut merkityksiin, asemoitu kieleen ja kulttuurin kertomuksiin. Minuus ei voi tuntea itseään erillään niistä merkityksistä, joihin se on kietoutunut. - - Merkitykset ovat aina pelissä ja minä, juuttunut tähän peliin, muuttuu aina, tarrautuneena kertomuksiin ja merkityksiin, joiden kautta se johtaa elämäänsä. (Usher 1997)

9 Postmoderni näkökulman kritiikkiä  Aliarvioi ekonomisten ja poliittisten voimien vaikutuksen, eurooppalainen tarina jne.  Hall huomauttaa, että voidakseen tunnistaa toisen subjektiviteetin, pitää olla ”tunnistaja”  Vastarinnan tekeminen itestäkertomalla?

10 Postmoderni minuus  Minuuden jatkuvuus = itsestäkertominen, joka asemoi subjektin  Minuus tekstinä  Kulttuuriin ja historiaan sijoittunut, aina avoin uudelleenmäärittelyille  Michael White: narratiivinen terapia

11 Yhteenveto  Käsityksillä minuudesta on merkitystä, koska yksilön pysyvyyttä korostavat käsitykset voivat olla alistavia  Postmodernin käsityksen mukaan minuus on teksti, jonka merkityksestä voi neuvotella  Aikuiskasvatuksessa tarvitaan kuitenkin jokin ymmärrys yksilön jatkuvuudesta

12 Kysymyksiä  Vakuuttiko Tennant? Miksi, miksi ei?  Jos olisit kouluttaja, kuinka postmoderni minuuskäsitys vaikuttaisi työhösi käytännössä?


Lataa ppt "MARK TENNANT LIFELONG LEARNING AS A TECHNOLOGY OF THE SELF HANNA PORRASSALMI Postmoderni kritiikki aikuiskasvatuksessa vallitsevia minuuden teorioita kohtaan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google