Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HighScope - menettelytapa Kaarina, Liisukka, Maarit ja Vilma Vaka-11B.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HighScope - menettelytapa Kaarina, Liisukka, Maarit ja Vilma Vaka-11B."— Esityksen transkriptio:

1 HighScope - menettelytapa Kaarina, Liisukka, Maarit ja Vilma Vaka-11B

2 Historiaa ja teoriataustaa Lähtöisin 1960-1970-luvulta USA:sta high = tavoitetaso korkea scope = vision laajuus Perustuu lapsen kehityksen tutkimukseen Piaget (sosiokognitiivinen näkemys oppimisesta) Dewey (proggressiivinen kasvatusajattelu) Vygotsky (lähikehityksen vyöhyke) Bruner (Scaffolding) Tuoreita tutkimuksia 2000-luvulta

3 Yleistä Käytetään yli 20 maassa Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa Soveltuu eri kulttuuritaustoille ja erityistä tukea tarvitseville Toiminta sekä aikuisjohtoista että lapsilähtöistä Perustalla lasten aktiivinen oppiminen ja osallistuminen oppimisprosessiin Aikuinen toiminnan rakentajana ja mahdollistajana

4 Opetussuunnitelma Tehty lapsen tarpeista ja kiinnostuksesta Kahdeksan sisältöalueen jaottelu kehitysmittareineen 1.Lähestymistapoja oppimiseen 2.Kieli, kirjoitustaito ja kommunikaatio 3.Sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys 4.Fyysinen kehitys, terveys ja hyvinvointi 5.Matematiikka 6.Tiede ja teknologia 7.Yhteiskuntaoppi 8.Taide

5 Toteutusmetodeita Materiaalien ja ympäristöjen resursointi ”Find-use-return” –periaate Ydinajatus: ”plan-do-review” –jaksot 1.Suunnitteluvaihe 2.Tekeminen 3.Arviointi, reflektointi, kertaus Vastavuoroisuus lasten ja aikuisten välillä Palautteenanto Lasten saavutusten kirjaaminen ja jakaminen vanhempien kanssa Arviointimittarit aikuisille ja lapsille

6 http://www.youtube.com/watch?v=8X6ncsGkAxA suunnitteluvaihe http://www.youtube.com/watch?v=8X6ncsGkAxA Oppimisympäristö jakautuu erilaisiin toiminta-alueisiin: kotialue, rakentelualue, hiljainen alue ja taide- ja askartelualue. http://www.youtube.com/watch?v=_WWBSXweIiE&feature=related kotialuetoiminta http://www.youtube.com/watch?v=_WWBSXweIiE&feature=related Pienryhmätuokio: Joka päivä on aikuisten suunnittelemat pienryhmätuokiot. http://www.youtube.com/watch?v=KBEN0AzGrGk&feature=related Piirituokio: Päivittäin on myös ryhmän yhteinen piirituokio. http://www.youtube.com/watch?v=rvPv_RpGC0w&feature=related Käytännön toimintaa

7 Koulutus Menettelytapa toimii kun sitä käytetään jatkuvasti ja oikein Tutkimusten mukainen korkealaatuinen opetus Koulutustarjontaa järjestöille ja ammatinharjoittajille Yhteisöllinen ja reflektoiva harjoittelu tehokkainta Työpajatyöskentely

8 Kritiikkiä Opetusmenetelmiin kohdistuvaa 1.Liian strukturoitua vs. 2.liian vapaata Opetussuunnitelmaa kohtaan 1.Vaativa 2.Aikaa vievä

9 Lähteet Epstein, Johnson & Lafferty : The HighScope Approach (Chapter 7) Wood & Attfield (2005): Play, Learning and the Early Childhood Curriculum http://www.highscope.org/ http://www.jhl.fi/files/attachments/oppaat/varhaiskasvattajan _opas_2011_nn.pdf http://www.jhl.fi/files/attachments/oppaat/varhaiskasvattajan _opas_2011_nn.pdf


Lataa ppt "HighScope - menettelytapa Kaarina, Liisukka, Maarit ja Vilma Vaka-11B."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google