Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Unelma Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen tapahtuva työ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Unelma Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen tapahtuva työ"— Esityksen transkriptio:

1 Unelma Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen tapahtuva työ
yhdessä työskentelemällä, selkeiden pelisääntöjen mukaan… Päämäärä ja sinne johtavien asioiden hoito ovat tärkeämpiä kuin toimijoiden omat profiloitumiset… Järjestöjen välinen yhteistyö, tietojen jakaminen, vuorovaikutus ja tavoitteellinen yhteistoiminta ovat aktiivisia valintoja, jotka palvelevat yksittäistä järjestöä sekä edesauttavat samalla koko yhteiskunnan kannalta merkittävien päämäärien saavuttamista. Yhteistyö ei vie toimijoiden itsenäisyyttä vaan päinvastoin antaa enemmän mahdollisuuksia viedä eteenpäin jokaisen toimijan tärkeinä pitämiään asioita. Yhteistyö ei ole kuitenkaan itsetarkoitus. Yhteistyö lähtee tarpeesta ja osapuolten vapaasta halusta katsoa asioita yhteisin silmin. Yhdessä tekemiselle on tärkeää määrittää selkeät tavoitteet ja pelisäännöt. Ja tähän kaikkeen opimme vain yhdessä tekemällä. Yhdistävät tahot luovat tilaa toimijoille ja mahdollistavat kokonaisvaltaisemman työskentelyn kaikille.

2 Nuorten hyvinvoinnin turvaverkko
Tavoite Nuorten hyvinvoinnin turvaverkko Nuorten hyvinvoinnin turvaverkko rakentuu, kun toiminnassa mukana olevat organisaatiot toteuttavat nuorten hyvinvointia edistävää ja syrjäytymistä ehkäisevää toimintaansa toisistaan tietäen, toisensa tuntien ja käytännön asioissa yhteistyötä tehden. Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostossa työ painottuu 15 – 25-vuotiaisiin nuoriin. 10 15 20 25

3 Arjen arkki -hanke Hankkeessa punotaan turvaverkkoa kokoamalla ja levittämällä materiaaleja, menetelmiä ja toimintamalleja. OPH:n rahoittama ESR-hanke Toteuttaja SAKU ry Kumppanit Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus (IJKK) Työterveyslaitos (TTL)

4 Hankkeen tulokset Hyvien käytäntöjen levittämisen ja kehittämisen toimintamalli ja pysyvä ympäristö (SAKU ry) Malli koulutuksen järjestäjän ja kuntaorganisaation yhteistyöstä opiskelijapalveluiden toteuttamisesta opiskeluympäristössä uuden opiskeluhuoltolain edellyttämällä tavalla (IJKK) Tutkimus hyvien käytäntöjen juurtumisen edellytyksistä ja ehdotukset uuden rahoituskauden kehittämistoimintaan oppimisympäristöissä (TTL) Nuoren arki- ja uraohjauksen kartta, jonka keskiössä on PAT-ohjelman hankkeissa kehitetyt käytännöt, materiaalit ja menetelmät. (SAKU ry ohjaa, kaikille hankkeeseen osallistuville yhteinen tavoite)

5 VALINTA 1 SIIRTYMÄ 1 KIINNITTYMINEN 1 T A I T O V A I H E VALINTA 2
Hankkeen tulokset kuvataan elinikäisen oppimisen virran kartalle. Kartta kuvaa nuoren elämänkaaren jaksoa n. 15 – 25 v iässä. On koskia, suvantoja, vuolasta virtaa ja karikkoja. Keskiössä on opiskelija, virran rannoilla on erilaisten organisaatioiden järjestämää toimintaa, joka tukee nuoren koskenlaskua. Yksi laskee kosken vauhdilla, toinen varovasti useita tukitoimia tarviten ja kolmas koluaa kaikki karikot ja tarvitsee paljon tukea ja ohjausta. VALINTA 2 SIIRTYMÄ 2 KIINNITTYMINEN 2 25 v


Lataa ppt "Unelma Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen tapahtuva työ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google