Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ruuti - nuorten vaikuttaminen Helsingissä. Ruuti-toiminnan päämäärä Jokaisella nuorella on vähintään yksi myönteinen kokemus vaikuttamisesta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ruuti - nuorten vaikuttaminen Helsingissä. Ruuti-toiminnan päämäärä Jokaisella nuorella on vähintään yksi myönteinen kokemus vaikuttamisesta."— Esityksen transkriptio:

1 Ruuti - nuorten vaikuttaminen Helsingissä

2 Ruuti-toiminnan päämäärä Jokaisella nuorella on vähintään yksi myönteinen kokemus vaikuttamisesta.

3 1.Mahdollistetaan mahdollisimman monen ja erilaisen nuoren pääsy mukaan vaikuttamistoimintaan houkutellaan nuorten itsensä näköisten tapojen kautta mukaan myös niitä nuoria, joille vaikuttaminen ei vielä ole tuttu juttu 2.Monimuotoisen toimijuuden tukeminen kannustetaan ja tuetaan nuoria tekemään ja osallistumaan itse 3.Nuorten ja päätöksentekijöiden välisen keskustelukulttuurin ja – rakenteiden luominen kannustetaan ja tuetaan nuoria käymään neuvotteluja heille tärkeistä asioista virkamiesten ja poliitikkojen kanssa jo asioiden valmisteluvaiheessa

4 Nuorten toimintaryhmät - avoimia, mukaan voi liittyä koska vain - olemassa nuorille itselleen tärkeää tavoitetta varten - lyhytkestoisia/pidempikestoisia hankkeita tai projekteja Neuvottelut päätöksentekijöiden kanssa Keskustelujen teemat muodostuvat: - RuutiExposta - Ylipormestarin oppilaskuntapäiviltä - ruuti.net –sivujen nuorten ideat - Nuorten toimintaryhmilta Ruudin vuosittaiset tilaisuudet/tapahtumat - koulut ja oppilaitokset - oppilaiden osallisuusryhmät - nuorisotalot - nuorisojärjestöt - nuorten toimintaryhmät Ruudin ydinryhmä + ruuti.net - sivut Ruudin ydinryhmä + ruuti.net - sivut MITEN TOTEUTETAAN RUUTI-TOIMINNASSA? Opetusviraston vastuulla: 1. Ruuti-oppilaskuntapäivät (syys-lokakuu) 2. Ylipormestarin oppilaskuntapäivät (maaliskuu) Nuorisoasiainkeskuksen vastuulla: 1. RuutiExpo (loka -marraskuu) 1.Ruudin ydinryhmän järjestämä Päättäjämiitti huhtikuussa 2.Jatkuvat neuvottelut nuorten toimintaryhmien ja kaupungin päätöksentekijöiden välillä

5 PÄÄTTÄJÄMIITTI 27.4.2012 Nuorten terveys ja hyvinvointi 7.-luokkalaisille jeataan ns. ”teiniyspakkaus”, joka suunnitellaan yhteistyössä nuorten kanssa Nuorten vaikuttamismahdollisuudet koulussa ja kaupungissa Perustetaan foorumi nuorista ja päättäjistä, joka lähtee pohtimaan sitä, miten nuoret otetaan hallintoon ja valmisteluprosessiin mukaan Kaupunkikuva ja kaupunkikulttuuri Kaupunki ottaa huomioon nuorten ehdotukset, kun graffitipaikoista ruvetaan tekemään kartoitusta Suunnitellaan yhdessä verkkoon palvelu nuorille, jonka kautta tiedotetaan, mitä kaupungissa tapahtuu Nuorten ja päättäjien neuvottelut yhteisen pöydän ääressä nuorille tärkeistä asioista Sovittiin yhteisistä konkreettisista toimenpiteistä, joita lähdetään viemään yhdessä eteenpäin

6 Toimintaryhmät – toimimista jonkun asian puolesta

7 Lasten ja nuorten vuorovaikutussuunnitelma Tavoitteena on kehittää yhdessä Helsingin kaupungin hallintokuntien kanssa pysyviä toimintatapoja ja – malleja, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten osallisuuden heidän omien paikkojensa ja palvelujen kehittämisessä ja suunnittelussa.

8 Vuorovaikutus- suunnitelma A) Paikallinen prosessi B) Alueellinen prosessi C) Koko kaupungin tasoinen prosessi Ruuti Ruuti.net Toiminta -ryhmät Ruudin ydin- ryhmä Koulu/ Oppilas- kunnat Koulu/ Oppilas- kunnat Ruuti- Expo NUORINUORI NUORINUORI Nk:n ja Opevin työntekijät Nk:n ja Opevin työntekijät Virastojen yhdys- henkilöt Virastojen yhdys- henkilöt 1)Virastojen normaaleihin prosesseihin liittyvät hankkeet Olemassa/ meneillään Olemassa/ meneillään Tulossa 2) Yllättävät hankkeet Ei meneillään / tulossa Ei meneillään / tulossa VIRASTOTVIRASTOT VIRASTOTVIRASTOT Nuorten vaikuttamisen kaksi suuntaa Päättäjä Miitti Vuorovaikutussuunnitelma Ylipor- mestarin oppilas- kuntapäivä t Ylipor- mestarin oppilas- kuntapäivä t

9 RUUTI-TOIMINTA TULEVAISUUDESSA : 1.Hyvien tarinoiden/kokemusten levittäminen, jotta saadaan erilaisia nuoria mukaan 2.Kaupungin hallinnon ja erilaisten nuorten ryhmien välinen vuoropuhelu vaatii harjoittelua ja valmennusta 3.Edustuksellinen demokratia + nuorten (epämuodollinen) kansalaistoiminta – uhka vai mahdollisuus?


Lataa ppt "Ruuti - nuorten vaikuttaminen Helsingissä. Ruuti-toiminnan päämäärä Jokaisella nuorella on vähintään yksi myönteinen kokemus vaikuttamisesta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google