Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asettamiskirje: Korkeakoulujen tietohallinto-ja ICT-ohjausryhmän täsmennettynä tehtävänä on:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asettamiskirje: Korkeakoulujen tietohallinto-ja ICT-ohjausryhmän täsmennettynä tehtävänä on:"— Esityksen transkriptio:

1 Tietohallinto- ja ICT ohjausryhmän tehtävät toimikauden jälkeen Ilmari Hyvönen 29.8.2017

2 Asettamiskirje: Korkeakoulujen tietohallinto-ja ICT-ohjausryhmän täsmennettynä tehtävänä on:
Ylläpitää kokonaiskuvaa korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyössä korkeakoulujen verkostojen kanssa ja seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaatimuksiin. Toimia korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulujen tietomallin hallintamallia ja hyväksyä korkeakoulujen tietomallin muutokset ja hyväksyä arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi. Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset painopisteet ja taloudelliset asiat. Toimia Funet-yhteisön valtuuttamana työvaliokuntana ja järjestää vuosittainen Funet vuosikokous kaikille Funetia käyttäville organisaatioille.

3 Pohdittavaa Ryhmän toimikausi päättyy vuoden lopussa Pohdittava
Ovatko ryhmän nykyiset tehtävät sellaisia, että niitä pitää jatkossakin hoitaa/tehdä? (osin selvää että on) Mitä tehtäviä pitäisi jatkossa hoitaa? Millaisella kokoonapano(i)lla noita tehtäviä pitäisi hoitaa? Mistä organisaatiosta jäsenten / PJ:n pitäisi olla (OKM / korkeakoulu / muu)? Seuraavassa muutama taustakalvo ja kysymyksiä nykyisistä tehtävistä

4 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö (ka. csc
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö (ka.csc.fi -sivulla laatikot toimivat linkkeinä)

5 KTPO-CSC sopimus ja CSC:n palvelut
OKM/KTPO hankkii palveluita CSC:ltä korkeakouluille ja itselleen Palvelut koostuvat ICT-palveluista ja asiantuntijapalveluista: Palvelut vuoden 2017 KTPO-CSC-vuosisopimuksessa Käyttäjä OKM KK Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet 2,8M ~2,6M Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut 0,8M Opetus- ja kulttuuriministeriön tietovarastopalvelut KK/OKM 2,1M Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut 3,7M Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille 8,1M Yht. (sis. 3% kate) 18M 2,6

6 Sanottua Tämä (ja muut ryhmät) ovat ”säilyttäviä” eivät tue muutosta ja kehitystä ”KTPO-CSC sopimukseen ei voi vaikuttaa” Käsitellään vääriä kysymyksiä Funet –asiat täyttävät kokousagendat, ei ehditä puhua isosta kuvasta Iso tavoitekuva puuttuu Ei tueta kokeiluja

7 Nykyiset tehtävät ja ajatuksia niistä

8 Jos kyseessä ohjaava arkkitehtuuri, pitää, mutta miten?
1. Ylläpitää kokonaiskuvaa korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyössä korkeakoulujen verkostojen kanssa ja seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaatimuksiin. Kokonaiskuvan hahmottamisessa epäonnistuttu – tänään pöydällä jälleen uusi yritys hahmottaa kokonaisuutta… Pitäisikö tavoitella kokonaiskuvaa nykytilasta ja meneillään olevasta kehittämisestä vai ”isoa tavoitetila” Jos kyseessä deskriptiivinen arkkitehtuuri, ei tarvitse varsinaisesti sopia sisällöstä Jos kyseessä ohjaava arkkitehtuuri, pitää, mutta miten? Millaisella laajuudella tässä on mahdollista onnistua toimintaympäristössämme?

9 Melko ”tekninen” tehtävä
2. Toimia korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulujen tietomallin hallintamallia ja hyväksyä korkeakoulujen tietomallin muutokset ja hyväksyä arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi. Melko ”tekninen” tehtävä Hyväksymisessä tarkasteltu sitä, että arkkitehtuuria tuotettaessa on osallistettu ja kuultu riittävästi osallisia, ei niinkään sisältöä Hyväksytyistä arkkitehtuureista lista, ks. alalaita Tietomallin osalta toimeksianto vanhentunut (?) Jos ei OKM:n asettama ryhmä hoida, kuka hoitaa? OKM? Tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuuri Saatavilla Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri Tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Kesken Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri

10 Sopimusta käsitelty kokouksissa
3. Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset painopisteet ja taloudelliset asiat. Sopimusta käsitelty kokouksissa Kuitenkin koetaan, että ei ole voitu vaikuttaa sopimukseen. Jäsenet eivät ole tehneet juurikaan ehdotuksia siitä miten sopimuksen painotuksia pitäisi muuttaa Tuotu esiin, että pitäisi tehdä tilaa ”kokeiluille”? Mikä rooli ryhmällä voi olla asiassa. Nykykirjauksella ei näytä toimivan? Pitäisikö uudistaa prosessi muodollisemmaksi/toisella tavalla?

11 Tässä tehtävässä lienee onnistuttu parhaiten Ryhmä tekee päätöksiä
4. Toimia Funet-yhteisön valtuuttamana työvaliokuntana ja järjestää vuosittainen Funet vuosikokous kaikille Funetia käyttäville organisaatioille. Tässä tehtävässä lienee onnistuttu parhaiten Ryhmä tekee päätöksiä Käsittely syö ryhmän työaikaa paljon Onko ryhmän kokoonpano oikea tehtävän kannalta?


Lataa ppt "Asettamiskirje: Korkeakoulujen tietohallinto-ja ICT-ohjausryhmän täsmennettynä tehtävänä on:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google