Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulut ja julkisen hallinnon arkkitehtuurin hierarkia Ilmari Hyvönen 24.4.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulut ja julkisen hallinnon arkkitehtuurin hierarkia Ilmari Hyvönen 24.4.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulut ja julkisen hallinnon arkkitehtuurin hierarkia Ilmari Hyvönen 24.4.2012

2 Tietohallintolain vaatimukset •Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011 •Tietohallinnon ohjaus ja yhteentoimivuuden edistäminen julkisessa hallinnossa •Ei sovelleta sinänsä yliopistoihin mutta korkeakoulut tulevat mukaan yhteentoimivuuden vaatimusten kytkemänä, ja eduskunta on edellyttänyt raportointia vapaaehtoisesta yhteentoimivuuden edistämisestä •VM:n tehtävänä tietohallinnon yleinen ohjaus •Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaaminen velvoitteena •VN:n asetuksella voidaan säätää yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista •Julkista valtaa käyttävän yhteisön osalta voidaan säätää yhteentoimivuuden tietoarkkitehtuurin kuvausten ja määritysten sisällöstä •Ministeriön tehtävänä on ohjata toimialansa tietohallinnon kehittämistä ja ministeriön asetuksella voidaan säätää yhteentoimivuuden edellytyksistä

3 Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri •VM valmistellut kokonaisarkkitehtuurin ohjeistuksen, versio 1.0 juuri julkaistu VM:n yhteentoimivuus–sivustolla: http://www.yhteentoimivuus.fi •Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri toimii arkkitehtuurihierarkian ylimpänä arkkitehtuurina. –Se määrittää julkisen hallinnon arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen, ohjaa ja linjaa alempien tasojen (kohdealueet ja niiiden osa-alueet) ja yksittäisten julkisen hallinnon organisaatioiden arkkitehtuurien kehittämistä sekä tarjoaa käytettäväksi yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä –Yleiskuvaus Hallintamalli Tavoitteet ja mittarit Kohdealuejako Kohdealueen tehtävät Kypsyystasomalli Arkkitehtuurikyvykkyyden arviointilomake Yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisällön yleiskuvaus

4 OKM:n vastuulla oleva kohdealue •OKM:n vastuulla koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealue •Kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin kehittämissuunnitelmaa ja sille hallintamallia on valmisteltu OKM:ssä alustavasti •Koulutus ja tutkimus on yhtenä osa-alueena kohdealueella •Koulutuksen ja tutkimuksen osa-alueen arkkitehtuurityö organisoidaan toistaiseksi asianomaisten osastojen (KTPO, KOPO) ja Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön (AIPO) yhteistyönä ja perustamalla osa-alueen arkkitehtuuriryhmä (Ilmari Hyvönen, Ritva Sammalkivi ja Kari Korhonen)

5 Arkkitehtuurityön tasoja

6 Mitä pitäisi ottaa huomioon korkeakoulun arkkitehtuurityössä? •Kartturi –menetelmä –http://raketti.csc.fi/kokoa/kartturihttp://raketti.csc.fi/kokoa/kartturi •Korkeakoulujen tietomalli (XDW –käsitemalli) –http://kasitemalli.csc.fihttp://kasitemalli.csc.fi •Opintohallinnon osalta –Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuuri (Arkki): https://confluence.csc.fi/display/OPI/Arkkihttps://confluence.csc.fi/display/OPI/Arkki •Keskitettyjen palveluiden kehittäminen ja tiedonkeruut, yms. –KSHJ: http://www.oph.fi/kshjhttp://www.oph.fi/kshj –VIRTA: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/RAKETTI-VIRTAhttps://confluence.csc.fi/display/VIRTA/RAKETTI-VIRTA •Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri –määrittää julkisen hallinnon arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen

7 •Kiitos!

8 Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen •Tietojen yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus –muistio on laadittu selkeyttämään ministeriön ja korkeakoulujen suhdetta •Tilanne on oleellisesti muuttunut uuden yliopistolain ja tietohallintolain voimaantultua verrattuna aiempaan •Linjaus siitä, että korkeakoulu päättää tietojärjestelmistään •Yhteisesti käytettävien tietojen on kuitenkin oltava yhteismitallisia •Ministeriö voi tarvittaessa asetuksella säätää tietohallintolain perusteella yhteentoimivuudesta viranomaisten tietojärjestelmiin

9 Kansliapäällikkö ViestintäyksikköKansainvälisten asiain sihteeristö Kulttuuri- ja urheiluministeri Valtiosihteeri Opetusministeri Valtiosihteeri Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto • Kehittämisyksikkö • Taideyksikkö • Kulttuuriyksikkö • Liikuntayksikkö • Nuorisoyksikkö Helmikuu 2012 Hallinto-osasto • Hallinto- ja budjettiyksikkö • Henkilöstöyksikkö • Ministeriöpalvelut • Talousyksikkö • Tietohallintoyksikkö • Controller-toiminto Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Strategia- ja ohjausryhmä • Korkeakoulutus- politiikan vastuualue • Tiedepolitiikan vastuualue • Tietohallinnon vastuualue Koulutuspolitiikan osasto Strategia- ja ohjausryhmä • Yleissivistävän koulutuksen vastuualue • Ammatillisen koulutuksen vastuualue Aikuiskoulutus- politiikan yksikkö

10 Tietohallinnon organisointi OKM:n toimialalla •Tietohallintolaki lähtökohtana ja säädöksellisenä taustana •Koko toimialaa koskevat asiat käsitellään OKM:n tietohallinto- yksikössä ja hallinnonalan tietohallinnon johtoryhmässä OpIT:ssä •Osastojen toimialoja koskevat asiat käsitellään asianomaisilla osastoilla

11 KTPO:n tietohallinnon vastuualue (TIHA) •Osaston toimialan ohjauksen, seurannan ja arviointien edellyttämän tietopohjan varmistaminen •Tietojärjestelmien kehittämiseen ja ennakointiin liittyvien asioiden valmistelu ja kehittäminen •Tietohallintolain edellyttämistä osaston toimialaan kuuluvista asioista huolehtiminen •Johtaja Hannu Sirén vetää korkeakoulutuspolitiikan va:n ohella •Jukka Haapamäki, Ilmari Hyvönen, Kaisu-Maria Piiroinen, Olli Poropudas, (Tiina Salminen vv.) Juha Haataja, Markku Suvanen

12 TIHA:n konkreettisia tehtäviä •Korkeakoulutilastojen laadinta ja raportointi •Raketti-hanke OKM:n osalta •Vaatimukset korkeakoulujen tietojärjestelmille •Opiskelijavalinnat •Tiedepolitiikan tietopohja •Korkeakoulujen yhteiset IT-palvelut


Lataa ppt "Korkeakoulut ja julkisen hallinnon arkkitehtuurin hierarkia Ilmari Hyvönen 24.4.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google