Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut."— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC

2 Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto, joka auttaa korkeakouluja paikallisessa opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden arkkitehtuurityössä esittelemällä toteutusehdotuksen Osana tätä sivustoa esitellään yhdessä sovitut asiat yhdessä sovitut asiat muodostavat erillisen kokonaisuuden, johon voidaan viitata myös toisista sivustoista Niiltä alueilta, joilta ei ole tehty yhteisiä sopimuksia viitataan tai esitellään muutama vaihtoehtoinen tapa ratkaista ao. asia (etenkin tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin tasolla) Tällä sivustolla viitataan sellaisiin paikkoihin, joista löytyy paikallisen arkkitehtuurityön kannalta relevantein ajankohtainen tieto (esim. säädöksissä viitataan OKM:n sivuille) Wikiä käytetään niillä alueilla, missä ei ole tarvetta sopimuksiin, ei autoritatiivista lähdettä eikä täydellistä luetteloa (esimerkiksi sidosryhmät)

3 Tämän esityksen lukuohje, 1 Rivin alussa oleva teksti kertoo, oliko asia mukana viimeisimmässä Raketti-Opi-hankkeen aikana tuotetussa viitearkkitehtuuriversiossa OPI = Löytyy sekä Raketti-Opi-hankkeessa tuotetusta versiosta että Kartturista Kartturi = Kohta löytyy vain Kartturista Rivin lopussa olevat lyhenteet kertovat, mikä rooli kyseisellä kohdalla on tulevassa viitearkkitehtuurissa SOP = Korkeakoulut sopivat yhdessä > Velvoittava ESIM = Esitellään pari paikallista esimerkkiä > Auttaa eteenpäin AJANT = Esitellään ajantasainen lista WIKI = Esitellään pohdintoja > Auttaa eteenpäin TURHA = Asiakohtaa ei tarvita viitearkkitehtuurissa

4 Tämän esityksen lukuohje, 2 Osaan kohdista on lisätty tummalla huomioita ao. kohdasta Kuhunkin kohtaan, joka on tarkoitus sisällyttää viitearkkitehtuuriin, on todettu Onko viimeisimmässä versiossa oleva sisältö nykyisellään julkaisukelpoista Mitä materiaalille tulee tehdä, että se olisi julkaisukelpoista Mikäli kohtaan ehdotetaan ajantasaista tietoa, mistä tämä löytyisi Mikäli kohtaan ehdotetaan esimerkkejä, mitä nämä voisivat olla

5 Periaatetason arkkitehtuuri Sidosarkkitehtuurit ja –määritykset miten sidosarkkitehtuurin velvoittavuus toteutuu mitkä ovat velvoittavia, mitkä ohjaavia Suositellaan, että kk:t vievät arkkitehtuurinsa yhteentoimivuus.fi:hin Ajantasainen tieto: Finlex, ministeriöt jne. Esimerkit: korkeakoulut (koulutuksen järjestäjät). Sidoshankkeet pitäisi olla yhteinen tulkinta, josta esimerkit (esim. viranomaistiedonkeruumääritykset) Ajantasainen tieto: ko. viranomainen, käytännössä confluence.csc.fi Esimerkit: käytännössä confluence.csc.fi, lista seurattavista hankkeista paikassa X (ihannetapaus) Arkkitehtuuriperiaatteet WIKI Tietoturvaperiaatteet ja opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt Wiki: yhteiset pohjat tehty ja suureksi osaksi otettu käyttöön (muokaten) Rajaukset, reunaehdot Wiki: Olisi hyvä aina todeta rajaukset (mitä on jätetty pois)

6 Käsitteellisen tason arkkitehtuuri Palvelut (toiminta) Esimerkit: palvelukartat julkaistaan yhteisessä paikassa X Toiminnan strategia (toiminta) Kansallisen viitearkkitehtuurin tasolla ei tarvitse kirjoittaa toiminnan strategiasta Toiminnan haasteet, tarpeet ja tavoitteet (toiminta) Kansallisen viitearkkitehtuurin tasolla ei tarvitse kirjoittaa toiminnan strategiasta Sidosryhmät (toiminta) Sidosryhmistä riittää wiki-tyyppinen tiedon ja ideoiden jako sekä muutama todellinen esimerkki Henkilöt (toiminta) Sidosryhmistä riittää wiki-tyyppinen tiedon ja ideoiden jako sekä muutama todellinen esimerkki Roolit (toiminta) Roolit voivat vaihdella, mutta tarvitaan yhteinen sopimus siitä, miten roolit kuvataan ESIM: julkaistaan yhteisessä paikassa X (onko olemassa? tietomallissa? KA-SIG?) Käsitteistö (tieto) Tarvitaan yhteinen sopimus; sopimusluonnos (OKSA) on olemassa XDW-tietomalli on olemassa, mutta se ei ole käsitteistö eikä sopimus Tietojärjestelmäpalvelut (tietojärjestelmä) Korkeakouluissa harjoitettavan opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden viitearkkitehtuurin tasolla Teknologiavaatimukset (teknologia) WIKI

7 Loogisen tason arkkitehtuuri, osa 1 Prosessilista, prosessikartta (toiminta) Tarvitaan sopimus: 11.2.2014 työstetyt prosessit julkaisukelpoisia Prosessikuvaukset (toiminta) Tarvitaan yhteinen ylätason kuvaus niistä prosesseista, jotka on listattu viitearkkitehtuurissa: ei ole olemassa Organisaatiot (toiminta) SOP (ULKOPUOLISTEN SIDOSRYHMIEN KANNALTA), WIKI, löytyy viitearkkitehtuurista SISÄISET  TURHA, Järjestelmät-prosessit –matriisi (toiminta ja tietojärjestelmä) TURHA, ESIM WIKI Päätiedot (tieto) SOP, löytyy viitearkkitehtuurista, lisätään viittaukset sanastotyöhön, ja varmistaan, että käsitteet ovat oikeat Loogiset päätietovarannot (tieto) SOP, löytyy viitearkkitehtuurista, onko oikeat? Prosessit-tiedot –matriisi (toiminta ja tieto) SOP, tekemättä, kokonaan uusiksi!! Kuka tuottaa?  tekijä: se, kuka viitearkkitehtuuria tekee, synergia-ryhmän avustuksella Palvelut (tietojärjestelmä) SOP, palvelut toimintalähtöisesti, tietojärjestelmä TURHA Löytyy viitearkkitehtuurista (kesken), tekijä: se, kuka viitearkkitehtuuria tekee, synergia-ryhmän avustuksella

8 Loogisen tason arkkitehtuuri, osa 2 Teknologiakomponentit (teknologia) TURHA ESIM Valvonta- ja hallinta-arkkitehtuuri (teknologia) TURHA Looginen verkkokaavio (teknologia) TURHA ESIM Tietovirrat (tieto ja tietojärjestelmä) ESIM, ei päästä sopimukseen kaikkien kohdalla, viitearkkitehtuurityössä kuvataan esimerkki Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys (tietojärjestelmä), TURHA Linkki systeemikyselyyn Integraatioperiaatteet (tieto ja tietojärjestelmä) SOP, kuvattu viitearkkitehtuurissa (kesken), otettava kantaa viitearkkitehtuurissa (Kansallisesta palveluväylästä tehty kuvaus), Järjestelmät-tietovarannot –matriisi (tieto ja tietojärjestelmä TURHA) SOP (palvelut ja tietovarannot), viitearkkitehtuurissa ei ole kuvattu järjestelmiä, joten viitearkkitehtuurityössä olisi hyvä kuvata

9 Fyysisen tason arkkitehtuuri Koodistot (tieto) SOP, löytyy viitearkkitehtuurista (yleisellä tasolla) Viitearkkitehtuurissa pitää kuvata, mitkä ovat yhteiset koodistot ja mitä käytetään Fyysiset tietovarannot (tieto) TURHA Fyysinen järjestelmäsalkku (tietojärjestelmä) TURHA Fyysinen verkkokaavio (teknologia) TURHA Rajapinnat ja liittymät (tieto ja tietojärjestelmä) TURHA Teknologiavalinnat (tietojärjestelmä ja teknologia) TURHA ESIM Palvelutasotavoitteet (tietojärjestelmä ja teknologia) TURHA


Lataa ppt "Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google