Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TE2 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TE2 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ"— Esityksen transkriptio:

1 TE2 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ
Eeva-Maria Hurtig wilma

2 Muut Nivalan lukiossa tarjottavat TE-kurssit:
TE1 – Terveyden perusteet TE3 – Terveys ja tutkimus TE4 – Abikurssi C:\Users\Eeva\Desktop\Sähköinen ylioppilaskoe ja oppiminen OP2015.pdf

3 KURSSIN SISÄLTÖ Terveyteen liittyviä arvoja ja aikuistuminen (itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalinen tuki) Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus (elämänilo, mielenterveys) Ravinto, liikunta ja terveys (painonhallinta, syömishäiriöt, terveysliikunta) Seksuaaliterveys nuoruudesta aikuisuuteen (vanhemmuus ja perhe-elämä) Päihteet ja riippuvuudet nykymaailmassa (mielihyvä ja riippuvuudet, tupakka, alkoholi ja huumeet)

4 KURSSIN TAVOITTEET Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:
Oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta. Osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia Osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. Osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja.

5 KURSSIN SUORITUSTAPA Aktiivinen osallistuminen oppitunneilla
Määrättyjen harjoitusten, tuntitehtävien ja kotitehtävien tekeminen ja palauttaminen ajallaan!!! (Esseen palauttaminen) Kurssikokeen läpäiseminen Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä keskustelu ja argumentaatiotaitoja kehittävät työmuodot.

6 tunnilla toimiminen Arvostamme ja kunnioitamme toistemme mielipiteitä.
Emme keskustele ryhmässä keskustelluista henkilökohtaisista asioista ryhmän ulkopuolella. Voimme esittää kannanottoja ilman, että ne kuvaavat omia mielipiteitämme. Kännykän käyttö tunnilla tulkitaan tuntia häiritseväksi toiminnaksi, ellei toisin mainita.

7 POISSAOLOT Lupa poissaoloon on kysyttävä ennakkoon.
→ jos joudut olemaan pois, sovi tehtävistä etukäteen Selvittämätön poissaolo on aina luvaton poissaolo ja luvattomista poissaoloista seuraa kurssin keskeytyminen. Mikäli opiskelija pakottavasta syystä on poissa kokeeseen valmistelevilta tunneilta, voi hän tulla kokeeseen vain jos hän on pyytänyt siihen luvan ennakkoon

8 KURSSIN ARVIOINTI Kurssi arvioidaan numerolla.
Arviointi annetaan kurssikokeen ja opiskelussa osoitetun jatkuvan näytön perusteella. Palautetut tehtävät voivat nostaa tai laskea kurssin arvosanaa. Ja ovat vaatimuksena kurssin läpäisemiseen. Kurssin arvosana osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet. (HUOM! Mahdollisen poissaoloselvityksen antaminen on kurssiarvosanan saannin edellytyksenä.) Poissaolijalta jää myös tuntinäyttö antamatta, mikä voi alentaa arvosanaa.


Lataa ppt "TE2 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google