Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NOPS – hanke Hyria Karankatu 3-5 NOPS -seminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NOPS – hanke Hyria Karankatu 3-5 NOPS -seminaari"— Esityksen transkriptio:

1 NOPS – hanke 2010-2012 Hyria Karankatu 3-5 NOPS -seminaari 18.5.2010
Päihteettömyyden edistäminen Hyria Karankatu 3-5 NOPS -seminaari Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen ja Annika Packalen Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

2 Terveystapahtuman kuvaus
Tapahtuman tavoitteena oli päihteettömyyden edistäminen ammattiopistossa. Tapahtumassa tuotiin esille päihteiden vaikutuksia nuoren elämään ja näin vahvistettiin nuoren tietoisuutta päihteiden haittavaikutuksista. Tapahtuman asiasisältönä olivat huumeet ja lääkkeet, tupakka ja nuuska sekä alkoholi. Tapahtumassa oli kolme pistettä, joissa terveyden edistämisen pedagogisina periaatteina olivat kokemuksellisuus, tiedollisuus ja leikkimielinen tekeminen. Tapahtuma arvioitiin kyselyllä. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

3 Kohderyhmä Jokaisessa luokassa on noin 20 opiskelijaa.
2. vuosikurssin puuseppä-, levyseppähitsaaja & koneistaja- ja ajoneuvoasentajaopiskelijat. Jokaisessa luokassa on noin 20 opiskelijaa. Tapahtumaan osallistui noin 60 opiskelijaa. Kohderyhmät valikoitui terveydenhoitajan toiveiden pohjalta. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

4 Tavoitteet Nuori kiinnostuu päihteiden käytön vähentämisestä.
tietää alkoholin vaikutukset työ- ja toimintakykyyn tulevan työnsä näkökulmasta. tietää tupakoinnin ja nuuskan käytön vaikutukset työ- ja toimintakykyyn tulevan työnsä näkökulmasta. tietää huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön vaikutukset työ- ja toimintakyyn tulevan työnsä näkökulmasta. saa tukea päihteiden käytön vähentämiseen. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

5 Terveystapahtuma Tapahtumapäivä oli perjantaina aamupäivällä. Paikkana oli Hyvinkään Hyrian liikuntasali Karankatu 3-5. Tapahtumaa oli järjestämässä 13 Hyvinkään Laurean sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijaa. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

6 Päivän kulku Tapahtumaan osallistuvat oppilaat tulivat tapahtumaan luokittain. Aluksi katsottiin yhdessä Päihteet ja liikenne DVD. Tämän jälkeen oppilaat jakautuivat 4-5 hengen ryhmiin, joissa he kiersivät eri päihteisiin liittyviä pisteitä. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

7 Alkoholipiste Keskustelimme ja kyselimme etukäteen tehtyjen kysymysten pohjalta DVD:hen liittyvistä asioista. Havainnollistettiin muutamalla esimerkillä alkoholin sisältämän sokerin määrää sekä nestemäärää. Keskusteltiin myös nuorten omasta alkoholin käytöstä. Jaettiin erilaisia esitteitä. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

8 Tupakka- ja nuuskapiste
Havainnollistettiin kuvien sekä tekstien avulla tupakan ja nuuskan terveysvaikutuksia. Tietokoneohjelman avulla oppilaat saivat laskea paljonko rahaa on kulunut tupakointiin. Lopuksi aiheista oli toiminnallinen tietovisa. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

9 Huume- ja lääkepiste Tämä piste oli kaksiosainen.
Toisessa oli tietoa, keskustelua sekä esitteitä aiheesta ja toinen oli elämyksellinen huone, jossa havainnollistettiin päihderiippuvaisen asuinympäristöä. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

10 Tapahtuman arviointi ja tulokset Puuseppäopiskelijat (n=18)
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että terveystapahtuma oli suunniteltu mielekkäästi ja nuoren näkökulmasta sekä siihen käytetty aika oli riittävä. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että tapahtumassa sai keskustella riittävästi ja ilmapiiri oli rento. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

11 Jatkuu… Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tapahtuman sisältö oli ajankohtaista. Vain pienelle osalle tieto oli uutta. Puolet oli melko samaa mieltä, että tapahtuman sisältö kannusti pitämään itsestään huolta. Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010

12 Kiitos  Jenni Ellilä, Satu Pyhähuhta, Paula Parviainen, Annika Packalen Laurea 2010


Lataa ppt "NOPS – hanke Hyria Karankatu 3-5 NOPS -seminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google