Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asetus kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista ja määrityksistä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asetus kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista ja määrityksistä"— Esityksen transkriptio:

1 Asetus kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista ja määrityksistä
Jari Kallela JHKA-työryhmän kokous JulkICT

2 Asetuksen tavoitteet Yhtenäistä ja määrämuotoista kuvaustapaa tarvitaan Tietojärjestelmien ja yhteentoimivuuden suunnitteluun Suunnitelmien ja nykytilan arviointiin Viestintään ja tiedon jakamiseen Uudelleenkäytön edistämiseen Mitä tietoa tarvitaan julkisen hallinnon viranomaisista ja miksi? Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen tietotarpeet Valtiovarainministeriön muiden tehtävien tietotarpeet Toimialojen tietohallinnon ohjauksen tietotarpeet Viranomaisen omien tehtävien, velvoitteiden ja muiden tekemisten tietotarpeet Mitä tietoa tarvitaan julkisen hallinnon toimialoista ja miksi? Muita tavoitteita Hallinnollisen taakan minimointi

3 Sääntelyn kohde 1 2 P1 P2 Viranomaisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen yleisesti Viranomaisen tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus

4 Tavoite = asetuksen kohde
Sääntelyn kohde Ei näin (yritetään normittaa JHS 179 kuvauksia, koska työryhmä on ne sattunut suositukseen nostamaan) Vaan näin (mietitään mitä standardin tulee sisältää jotta sen mukaisesti tuotettu tieto palvelee tarvetta?) Tavoite = asetuksen kohde Tarve Tarve Tarve Asetuksen kohde Standardin sisältö? ? Tavoite?

5 Asetuksella riittävä kokonaiskuva
Viranomainen A Julkisen hallinnon KA Perustieto-varanto 4 Viitearkki-tehtuuri Sidos-arkkitehtuuri Palvelu Tieto 2 Tieto-varannot Rajapinta 1 Järjestelmä Tavoitteet 5 Rajapinta 3 Teknologia 6 1 2 Päätietoryhmät 3 Rajapinta Käsitteet Järjestelmä Tietojärjestelmäkartta Tieto Viitearkki-tehtuuri Palvelu Toimialan KA Viranomainen B

6 Mitä asetus tuo lisää? Menetelmä kuvattu JHS179:ssä (suositus)
Perustason kuvaukset määritelty liitteessä 4 (yhä suositus) Liite 4 omaksi suositukseksi teknisen eritelmän muotoon (suositus) Teknisen eritelmän määrääminen standardiksi (yhä suositus) Asetus perustuu standardiin (ei siis ole sama) Asetuksella määrätään Mitkä kuvaukset ovat tehtävä Kenen on laadittava kuvaukset Milloin kuvaukset on laadittava

7 Miten standardi ja JHS179 eroavat / tukevat toisiaan?
Yksinkertainen Osittain velvoittava Peruskuvaukset Tiivis kuvauksiin keskittyvä suositus JHS179 Laaja, perusteellinen Monipuoliset kuvaukset, kuten kyvykkyydet Mitä suosituksessa ei pidä olla? Hallintamalli on JHKAssa Sisältö: yhteiset palvelut tulee muualla Viitearkkitehtuuri

8 Kuvaukset

9 Nykytilan kuvaaminen perustasolla
Ministeriö X Viranomainen

10 Hankkeiden yhteydessä laadittavat kuvaukset
Viranomainen

11 Toimialan kuvaukset Sanastot, käsitteet ja ontologiat

12 Viranomaiset nykytilan kuvaukset
Loogiset tietovarannot Nimi Kuvaus …. Järjestelmäsalkku Nimi Kuvaus …. Rajapintakuvaus Nimi Kuvaus ….

13 Viranomaiset tavoitetilan kuvaukset
Sidosarkkitehtuurit Nimi Kuvaus …. Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Nimi Kuvaus …. Teknologiatiekartta

14 Aikataulu ja työsuunnitelma

15 Tekninen eritelmä ja standardi
Tiimi Jari, Pekka, Hannu, Suvi, Anu Tuotos JHS179 liite 4 omaksi JHS- suositukseksi Suositus standardiksi Kesä- ja heinäkuu TE liitteen 4 pohjalta JHS179 ilman liite 4 Elo- ja syyskuu II Palautekierros liite 4 kommentit JHS179 kanssa yhdessä Työpaja: tekninen eritelmä ja asetus klo 13-16 Loka- ja marraskuu Tekninen eritelmä VM:n standardi

16 Valtioneuvoston asetus
Tiimi Sami, nn, Jari, Pekka, Hannu, Anne Tuotos Standardiin pohjautuva asetus Perustelut Kesä- ja heinäkuu Asetuksen rakenne ja muoto Perustelujen pääsisältö Elo- ja syyskuu Työpaja: tekninen eritelmä ja asetus n Asetusteksti perusteluineen Loka- ja marraskuu Lausuntokierros Lausuntopalautteen käsittely Asetuksen anto

17 Jari Kallela Neuvotteleva virkamies Puh (vaihde) Lisätieto: Valtiovarainministeriön viestintä Mediapalvelunumero (arkisin 8–16)


Lataa ppt "Asetus kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista ja määrityksistä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google