Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Parikeskustelu Valitse pari ketä et tunne Tervehdi. Mitä kuuluu? Mitä teit eilen koulun jälkeen? Keskustelkaa hyvien tapojen merkityksestä. Millainen maine.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Parikeskustelu Valitse pari ketä et tunne Tervehdi. Mitä kuuluu? Mitä teit eilen koulun jälkeen? Keskustelkaa hyvien tapojen merkityksestä. Millainen maine."— Esityksen transkriptio:

1 Parikeskustelu Valitse pari ketä et tunne Tervehdi. Mitä kuuluu? Mitä teit eilen koulun jälkeen? Keskustelkaa hyvien tapojen merkityksestä. Millainen maine nykynuorisolla on mielestäsi?

2 Kotitehtävä Selvitä jonkin päivän ateriasi tuotantopaikka tarkastelemalla pakkausten kyljessä olevia tuote- ja sisältöselosteita tai haastattelemalla kauppiasta. Pohdi ateriasi ekologista jalanjälkeä.

3 Tehtävä Miten sosiaalinen media (esim. twitter, facebook) tukee ja myös rapauttaa toimintakykyä?

4 Hurtig 2015-2016 TE1 Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky

5 Kokonaisterveys: Jos jokin osa-alue toimintakyvystä heikkenee, vaikuttaa se kokonaisuudessaan ihmisen toimintakykyyn. → Esim. jos kyky nukkua heikkenee, se vaikuttaa seuraavan päivän tehtävissä suoriutumiseen, mahdollisesti myös sosiaalisiin suhteisiin. FYYSINEN TOIMINTAKYKY SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY PSYYKKINEN TOIMINTAKYKY

6 PSYYKKINEN TOIMINTAKYKY: toiminta, tunne-elämä ja ajattelu Realiteettien taju tyytyväisyys elämään itseluottamus Realiteettien taju, elämän hallinnan kokeminen, optimismi, tyytyväisyys elämään, tarkoituksen kokeminen, sosiaalinen taitavuus, itseluottamus ja toiminnallisuus. Kyky suoriutua älyllistä ja muuta henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Tärkeää ihmisen omat voimavarat, selviytyminen päivittäisen elämän vaatimuksista sekä muutos- ja kriisitilanteiden hallinta.

7 odotukset ja vaatimukset tasapaino kyvyt ja taidot Onnistuminen, tyytyväisyys, ilo Pettymys, turhautuminen, suru Taito käsitellä asioita? Kuinka ilmaisen? Kenelle kerron? Kuinka kestän? Voinko ilmaista? Kenelle ja missä kerron? Keneltä saan tukea ja apua? Ihmisten kyvyt ja taidot vaihtelevat. Jokainen odottaa esim. onnistuvansa ihmissuhteissa. Myös ympäristö asettaa vaatimuksia esim. yo-tutkinto. Odotukset ja kyvyt eivät aina kohtaa. Psyykkinen itsesäätely

8 Psyykkinen toimintakyky Psyykkisen toimintakyvyn osa-alueita: Itsearvostus Mieliala Ratkaisukyky Havaitseminen Muisti Oppimiskyky Ajattelu Kielelliset kyvyt Psyykkiset taidot Psyykkisiä taitoja voi harjoitella: Pitkäjänteisyyttä Joustavuutta Keskittymiskykyä Rentoutumiskykyä Ahdistuneisuuden sietokykyä Tarkkaavaisuuden suuntaamiskykyä Itsesäätelykykyä

9 Tehtävä Analysoi yllä olevia kuvia. 1)Mitkä psyykkiset ja sosiaaliset taidot ovat koetuksella kuvien tilanteissa? Listaa ne. 2)Keskustele parisi kanssa huomioistanne. Miten tarvittavia taitoja voisi vahvistaa? 3)Pohdi, mitkä taidoistasi ja kyvyistäsi ovat vahvoja ja mitä tulisi kehittää?

10 SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Edellytykset toimia vuorovaikutussuhteissa Edellytykset toimia vuorovaikutussuhteissa toisten ihmisten kanssa, perheessä, opiskelu-, työ- tai muissa yhteisöissä sekä koko yhteiskunnassa. Kyky toimia aktiivisena toimijana ja osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa. muuttuvat iän myötä, koska ihmiset oppivat muuttamaan käyttäytymistään Sosiaaliset taidot muuttuvat iän myötä, koska ihmiset oppivat muuttamaan käyttäytymistään tilanteiden mukaan.

11 Millä keinoilla saavutetaan tasapaino ja säilytetään toimintakykyisyys? Nuoruudessa tärkeät psyykkiset ja sosiaaliset toimintakyvyn haasteet liittyvät: identiteetin rakentamiseen 1. minuuden uudelleen määrittely 2. fyysisiin muutoksiin suhtautuminen 3. arvojen ja moraalin (uudelleen)määrittely kodista irtautumiseen 1. tarvitsevuuden ja itsenäisyyden tarpeiden tasapainottaminen

12 Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyy sosiaalinen tuki: 1) Sosiaalisen tuen olemassaolo perhe, ystävät 2) Sosiaalisen verkoston rakenne verkostoon kuuluvien lukumäärä, vastavuoroisuus, sukupuolirakenne, suhteiden kesto 3) Suhteiden toiminnallinen sisältö/tuen laatu 1. tunnetuki (kannustus, myötäeläminen, rakkaus) 2. aineellinen tuki (rahan ja tavaroiden antaminen tai lainaaminen) 3. toiminnallinen tuki (auttaminen, palvelu) 4. tiedollinen tuki (neuvominen, opastaminen) 5. henkinen tuki (yhteinen aate, filosofia, usko)

13 Yo-tehtävä (syksy 2011) Pohdi ja arvioi esimerkkien avulla sosiaalisen tuen merkitystä terveydelle.

14 Sosiaalinen tuki ja sosiaalinen pääoma ovat yhteydessä ihmisten parempaan terveyteen ja terveyden kokemiseen Tarjoaa voimavaroja, apua, vertaistukea Suojaa yksinäisyydeltä ja syrjäytymiseltä Tarjoaa mielekästä tekemistä osallistumisen kautta Luo turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta Luo pätevyyden tunteita (avun ja tuen antaminen, vapaaehtoistoiminta) Vaikuttaa positiivisesti elämän laatuun Ehkäisee mielenterveyshäiriöitä ja sydän- ja verisuonitauteja Vaikuttaa positiivisesti immuunipuolustusjärjestelmään

15 Sosiaalinen pääoma muodostuu yksilöiden välisistä suhteista eli sosiaalisista verkostoista, ja niissä syntyvästä vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Sosiaaliseen pääomaan liittyy yhteenkuuluvuus, luottamus, vuorovaikutus, avun antaminen ja saaminen, mahdollisuus osallistua ja osallistuminen.

16 Sosiaalinen tuki ja verkostot Sosiaaliset verkostot tarjoavat monenlaista arkista tukea ja apua jo lapsuudesta asti. Verkostojen välityksellä voi aktiivisesti vaikuttaa omaan elämäänsä ja auttaa muita.

17 ”Ihminen ei usko mitä näkee, vaan näkee mitä uskoo” Pohdi, mitä tämä mahtaa tarkoittaa... Katsotaan youtubesta videoklipit; Dave Wottle- 1972 Olympics, 800m run ja seuraa hattupäisen juoksijan suoritusta.Dave Wottle- 1972 Olympics, 800m run Sekä alppihiihtäjän suoritusta pari päivää ennen olympiavoittoja: Herman Maier - Nagano 1998Herman Maier - Nagano 1998 Mitä ajatuksia videot herättivät?

18 Sosiaalinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakykyisyys Sosiaalinen toimintakykyisyys ilmenee seuraavissa: Ihmissuhteet sujuvat. Kykenee osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Sosiokognitiiviset taidot: Kyky arvioida oman käyttäytymisen seuraamuksia. Kyky tehdä havaintoja toisten tunteista ja aikomuksista, empatiakyky. Kyky asettaa omalle toiminnalle tavoitteita.

19 Psyykkisesti ja sosiaalisesti toimintakykyinen ihminen nauttii elämästä, hänellä on mielekästä tekemistä kuten opiskelu tai työ ja hän selviytyy vaikeistakin elämäntilanteista. - Ihmissuhteet ovat tärkeitä yksilön psyykkiselle ja sosiaaliselle toimintakykyisyydelle: Eri ihmisten tarve vuorovaikutukseen vaihtelee. Sosiaaliset taidot helpottavat sosiaalisten verkostojen luomista ja ylläpitämistä Hiljaisella tai ujolla ihmisellä voi olla hyvät sosiaaliset taidot.

20 Psyykkisillä ja sosiaalisilla taidoilla yhtymäkohtia Tunneäly koostuu sosiokognitiivisten taitojen lisäksi tunteiden säätelykyvystä (psyykkinen itsesäätely). Kykyjen ja odotusten tasapainottaminen omien tai muiden asettamien vaatimusten mukaisesti on tärkeää(=kykyä ottaa vastuu omasta elämästä ja toiminnasta)


Lataa ppt "Parikeskustelu Valitse pari ketä et tunne Tervehdi. Mitä kuuluu? Mitä teit eilen koulun jälkeen? Keskustelkaa hyvien tapojen merkityksestä. Millainen maine."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google