Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoliikenne-, päätelaite- ja viestintäpalvelulinjaukset Julkisen hallinnon ICT-toiminto Linjaustyön esiselvityksen esitysaineisto 16.9.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoliikenne-, päätelaite- ja viestintäpalvelulinjaukset Julkisen hallinnon ICT-toiminto Linjaustyön esiselvityksen esitysaineisto 16.9.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Tietoliikenne-, päätelaite- ja viestintäpalvelulinjaukset Julkisen hallinnon ICT-toiminto Linjaustyön esiselvityksen esitysaineisto 16.9.2015

2 Julkisen hallinnon ICT:n ohjausmallin tasot 2 TasoSisältöVastuu 1Poliittinen ohjaus Suomi 2025, hallitusohjelma, periaatepäätökset, VM:n strategia ja kehykset VN ja VM 2Linjaukset ICT strategiat, linjaukset, periaatepäätökset, budjetit ja rahoituspäätökset JulkICT ja VM 3Kokonaisarkkitehtuuri Substanssitoiminta, tiedonhallinta, järjestelmät ja teknologiat A) 4Tiekartat Kehittämisen ja palvelutuotannon tiekartat eri aikaväleille B) 5Kehittämishankkeet Tiekartalla olevien hankkeiden toteutus tehokkaina projekteina Valtori ja muut 6Palvelutuotanto Palvelutasosopimusten mukaisesti omana tuotantona tai ostettuna palveluna Valtori ja muut A) ja B), ks. seuraava kalvo

3 Täsmennyksiä ohjausmalliin ‒ Substanssitoiminnan kehittämisestä vastaa kyseisen organisaation johto. ‒ Tiedonhallinnasta ja tietoarkkitehtuurista vastaa Tietovirasto. Kunnes tietovirasto on valmis, vastaa tästä JulkICT. ‒ Järjestelmistä vastaa Valtori. Toiminnallisia ja substanssitoiminnan muutoksia mahdollistavat sekä järjestelmäarkkitehtuurin muutokset käsitellään Valtorin esityksestä yhteistyöelimessä, jossa on mukana Valtorin lisäksi JulkICT ja asiakasorganisaatiot. ‒ Teknologioista vastaa Valtori. Teknologia-arkkitehtuurin muutokset käsitellään Valtorin esityksestä yhteistyöelimessä, jossa on mukana Valtorin lisäksi JulkICT ja asiakasorganisaatioiden ICT. ‒ Kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä vastaa JulkICT. ‒ JulkICT vastaa suurten hankkeiden tiekartoista. ‒ Valtori vastaa tiekartoista teknologian päivityshankkeiden osalta. 3 A) B)

4 Yhteistä kaikille linjauksille ‒ Linjaukset kattavat valtion, aluehallinnon, kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet. Linjausten toimeenpanossa tulee olemaan tavoitteet eri aikaväleille kullekin näistä kohderyhmistä. ‒ CMDB koostaa palveluiden kokonaisuuden ja tilannekuvan eri tarpeisiin: ‒ Palvelutuotannon strateginen ohjaus ‒ Palvelujen käyttäjät ‒ Palvelujen tuottajat ‒ Otetaan käyttöön yhdessä sovittu hallinta-, prosessi-, sertifiointi- ja/tai kontrollimalli, kuten Tietohallintomalli, ITIL, ISO/IEC ja/tai COBIT. ‒ Palvelut on virallisesti auditoitu. 4

5 Tietoliikennepalvelut ‒ Visio 2025: Julkinen hallinto käyttää yhteisiä, toimivan kokonaisuuden muodostavia, kustannustehokkaita ja turvallisia tietoliikennepalveluita. ‒ Palvelut sisältävät runkoverkon, alueverkot, liityntäverkot, kytkentäytimet, lähiverkot, langattomat lähiverkot, mobiiliverkot ja kiinteistöjen valvontaverkot. ‒ Korkean varautumisen tason vaativa tai ylimpien suojaustasojen tietoja sisältävä tietoliikenne toteutetaan hallinnon turvallisuusverkossa. Muut tietoliikennepalvelut tuotetaan kaupallisten palveluntarjoajien tietoliikennepalveluihin perustuvilla ratkaisuilla. 5

6 Päätelaitepalvelut ‒ Visio 2025: Julkinen hallinto käyttää yhteistä, nykyaikaista ja kustannustehokasta valikoimaa kannettavia ja kiinteitä päätelaitteita. ‒ Helppokäyttöisyys, edullisuus ja turvallisuus on huomioitu valikoimassa oikeassa suhteessa. ‒ BYOD on ohjeistettu. ‒ Viranomaisradioverkko päätelaitteineen on ajanmukaistettu ja sille on tehty elinkaarisuunnitelma. ‒ Päätelaitteiden konfigurointi, toimitus ja tekninen tuki on kilpailutettu vähintään kahdelle laitetoimittajalle. 6

7 Viestintäpalvelut ‒ Visio 2025: Julkinen hallinto käyttää yhteisiä, toimintaa tehostavia sekä turvallisuuden ja saatavuuden varmistavia viestintäpalveluja *) ‒ Saatavuus, nykyaikaisuus, helppokäyttöisyys, edullisuus ja turvallisuus ovat palveluvalikoimassa oikeassa suhteessa keskenään. ‒ Sosiaalisen median ja uuden tietotekniikan suomat mahdollisuudet asioiden käsittelyprosessien tehostamiseen ovat laajasti käytössä. ‒ Kansallinen salausratkaisu on käytössä. Ratkaisusta on tehty myös vientikelpoinen tuote. 7 *) Sähköposti, verkkokokous, videoneuvottelu, Lync, chat, työtilapalvelut, ääni- ja videopalvelut, puhepalvelut, tekstiviesti, kollaboraatio, FB, Twitter jne.

8 Erityisasiantuntija Yrjö Benson Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Kyberturvallisuus ja infrastruktuuri PL 28, 00023 Valtioneuvosto Mariankatu 9, 00100 Helsinki 02955 30280 yrjo.benson@vm.fi Erityisasiantuntija Esko Vainio Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Kyberturvallisuus ja infrastruktuuri PL 28, 00023 Valtioneuvosto Mariankatu 9, 00100 Helsinki 02955 30312 esko.vainio@vm.fi


Lataa ppt "Tietoliikenne-, päätelaite- ja viestintäpalvelulinjaukset Julkisen hallinnon ICT-toiminto Linjaustyön esiselvityksen esitysaineisto 16.9.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google