Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HANKINNAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Ympäristöryhmän kokous 1.11.2011 11.11.2011 Irja Rissanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HANKINNAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Ympäristöryhmän kokous 1.11.2011 11.11.2011 Irja Rissanen."— Esityksen transkriptio:

1 HANKINNAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Ympäristöryhmän kokous 1.11.2011 11.11.2011 Irja Rissanen

2 HANKINTOJEN OHJAUS Laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348 ) (6 § kohta 4 Julkisoikeudelliset laitokset) Yliopiston strategia: Laatua ja liikettä (hyväksytty JY:n hallituksessa 25.3.2010) Yliopiston strategia Hankintapolitiikka (hyväksytty JY:n hallituksessa 17.10.2010) Hankintapolitiikka Hankintojen yksityiskohtaiset ohjeetyksityiskohtaiset ohjeet Valtion hankintakäsikirja Hankintojen kehittämisryhmä – Rehtorin asettama, määräaikainen, hankintojen kehittäminen politiikan mukaisesti, ohjeistus, 21.11.2011 Irja Rissanen

3 PÄÄTÖKSENTEKO Hankintapäätökset johtosäännön mukaanjohtosäännön – Laitoksen, erillis- ja palvelulaitoksen johtaja, voi delegoida varajohtajalle tai sisäiselle palvelukeskukselle – Hallintokeskuksessa hallintojohtaja Hallintokeskuksen ja koko yliopistoa koskevat hankinnat – Rehtorin delegointipäätös tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeisiin sekä muuhun ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan liittyvien sopimusten allekirjoittamisesta 31.11.2011 Irja Rissanen

4 HANKINTALAJIT Hankintalajit (hankintapolitiikan mukaan) 1.Kaikkia yksiköitä koskevat hankinnat Yleensä puitejärjestely keskitetty menettely Hallinto- ja tietohallintokeskus 2.Yksikkökohtaiset hankinnat Erillishankinnat, yksiköt tekevät (esim. tutkimuslaitteet, palveluhankinnat) 3.Sisäiset hankinnat Esim. Yliopistopainosta tehdyt hankinnat 1.11.2011 Irja Rissanen4

5 YMPÄRISTÖASIAT OHJAUKSESSA Yliopiston strategia – Arvot: Yliopisto noudattaa ja vaalii eettisiä arvoja ja edistää kestävää kehitystä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. – Tavoitteet: Tila‐ ja ympäristöohjelmassa on otettu huomioon kestävä kehitys perusarvona (Tilaohjelma hyväksytty hallituksessa 13.10.2011) (Tilaohjelma Hankintapolitiikka – Hankittava kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita – Noudatetaan yliopiston strategiaa 51.11.2011 Irja Rissanen

6 YMPÄRISTÖASIAT OHJAUKSESSA HANKINTAOHJEET – YMPÄRISTÖVAATIMUKSET KIRJATTU JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS JA VIITTAUS TILAPALVELUIDEN SIVUILLE – PÄÄPAINO TÄLLÄ HETKELLÄ HANKINTOJEN SUORITTAMISESTA LAIN JA OHJEIDEN MUKAISESTI RAKENTEIDEN LUOMINEN 1.11.2011 Irja Rissanen6

7 HANKINNAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA HANSEL PUITEJÄRJESTELYT – Liitytään aina kun on mahdollista – Ympäristöasiat huomioitu ja merkitty sopimuksiin – Hansel » PuitejärjestelyhakuHansel » Puitejärjestelyhaku – JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON LIITTYMISET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON LIITTYMISET 1.11.2011 Irja Rissanen7

8 HANKINNAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA HANKINTALOMAKKEET – ei painotettu erikseen ympäristöasioita varsinaisissa lomakkeissa ELINKAARIAJATTELU – asiaa käsitellään hankintaryhmässä PUITESOPIMUSTEN YLLÄPITO – Säännölliset tapaamiset sopimusaikana, myös ympäristöasioiden päivittäminen 1.11.2011 Irja Rissanen8

9 TIETOKONEET – Hanselin puitejärjestely, hävittämisestä sopimus paikallisen toimijan kanssa – Leasing? MATKUSTUS – Uusi ohjeistus tulossa (lentoja ei voida lopettaa > kansainvälistyminen), oman auton käyttö, videoneuvottelut jne PUHEPALVELU – Oma kilpailutus, leasingsopimus 1.11.2011 Irja Rissanen9 HANKINNAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA ESIMERKKEJÄ

10 YLIOPISTOPAINO – Tulostusta kehitetty – ISO 14001:2004 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti TOIMISTOTARVIKKEET – Hansel puitejärjestely, KIINTEISTÖIHIN LIITTYVÄT HANKINNAT – Keskitettyjä hankintoja – Suuret massat – Tilaohjelma 1.11.2011 Irja Rissanen10

11 HANKINNAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA KEHITTÄMISKOHTEITA – HANKINTAPROSESSI ja SEURANTA Sisäiset palvelukeskukset, hankintavastaavat, myös ympäristöasiat hankintavastaavien kautta – YHTEISTYÖ YMPÄRISTÖRYHMÄN JA - KOORDINAATTORIN KANSSA 1.11.2011 Irja Rissanen11


Lataa ppt "HANKINNAT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Ympäristöryhmän kokous 1.11.2011 11.11.2011 Irja Rissanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google